Atnaujinta pirmos pagalbos vaistinėlė

Nuo 2022 m. balandžio 1 d. visoms registruotoms kelių bei geležinkelių transporto priemonėms buvo privaloma turėti naujos komplektacijos vaistinėles, bet atnaujintų vaistinėlių terminas vėl atidedamas iki 2023 m. sausio 1 d. Kokia turės būti jų sudėtis? Kuo jos pasikeis? Kokios baudos bus skiriamos už jų neturėjimą?

Poreikis atnaujinti pirmosios pagalbos rinkinį kilo, atsižvelgiant į tai, kad jo sudėtis nesikeitė net 18 metų, o per tiek laiko pasikeitė pirmosios pagalbos teikimo principai. 

Naujajai tvarkai vairuotojai pasiruošti turėjo laiko nuo 2020-ųjų gruodžio, žmonėms suskubus jas įsigyti ir sutrikus naujųjų vaistinėlių tiekimui, sveikatos apsaugos ministerija iki 2022 m. balandžio 1 d. buvo pratęsusi naujų pirmosios pagalbos rinkinių komplektacijų vairuotojams įsigaliojimo terminą.

Naujų pirmosios pagalbos rinkinių komplektacijų vairuotojams įsigaliojimo terminas vėl pratęsiamas iki 2023 m. sausio 1 d. Toks sprendimas buvo priimtas dėl būtinybės suteikti paramą medicinos priemonėmis Ukrainai. Šiuo metu vaistinės, didmenininkai bei nevyriausybinės organizacijos didžiausią dėmesį yra sutelkę į pagalbą medicinos priemonėmis ukrainiečiams, todėl net ir naujai atvežamos pirmosios pagalbos rinkinių siuntos keliauja į Ukrainą.

Kas turės tik papildyti jau turimus pirmos pagalbos rinkinius, o kas turi atsinaujinti naujus?

Ne visais atvejais vairuotojams reikia naujos vaistinėlės – kai kuriems užteks turimą vaistinėlę papildyti trūkstamomis priemonėmis.

Vairuotojai, turintys pirmosios pagalbos rinkinius, atnaujintus po 2019 m. sausio 1 d., turės tik papildyti savo vaistinėlių rinkinį 2 turniketais.

Jei vaistinėlės rinkinys pirktas anksčiau nei po 2019 m. sausio 1 d., vairuotojas privalės įsigyti naują rinkinį.

Kuo turės būti papildyti pirmosios pagalbos rinkiniai?

Nuo 2023 m. sausio 1 d. papildomai vaistinėlėse turės būti bent du vienkartiniai šalčio maišeliai, du turniketai, kurie padėtų sustabdyti stiprų kraujavimą galūnėse, taip pat dvi vienkartinės apsauginės plėvelės/pirmos pagalbos gaivinimo kaukės dirbtiniam kvėpavimui atlikti.

Kokia pirmosios pagalbos rinkinių sudėtis?

Naujai priimtu nutarimu vaistinėlę turės sudaryti visos joje anksčiau buvusios priemonės (kairė skiltis) bei naujos, sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintos priemonės (dešinė skiltis):

Ką reikia žinoti kiekvienam?

Pirmosios pagalbos rinkiniuose esančios medicinos priemonės turi būti paženklintos privalomu atitikties ženklu CE, kuris patvirtina, kad šios medicinos priemonės gamintojas laikosi nustatytų saugos reikalavimų, atliko visas būtinas atitikties vertinimo procedūras ir užtikrina, kad jo pagaminta medicinos priemonė yra saugi, naudojant ją pagal paskirtį ir laikantis naudojimo instrukcijos.

Asmenys, prieš pirkdami medicinos priemones iš ne Europos Sąjungos gamintojų turi pasidomėti ar medicinos priemonė tinkamai paženklinta, ar gamintojas yra registruotas Europos Sąjungoje, ar turi reikiamus sertifikatus, ar tie sertifikatai galioja. Neatitinkančios reikalavimų medicinos priemonės turėtų būti neįleidžiamos į Lietuvos rinką, todėl šias prekes importuojantys asmenys gali patirti nemažų finansinių nuostolių. Dar blogiau, jei tokios medicinos priemonės patenka į rinką bei potencialiai kelia pavojų pacientams bei naudotojams.

Kaip naudotis turniketais?

Daugumai kyla klausimas, kaip reiktų naudoti turniketus. Prie kiekvieno turniketo yra pridėta instrukcija, tad patartina įsigijus turniketą ją atidžiai perskaityti ir išanalizuoti, kad atsitikus nelaimei ir prireikus panaudoti turniketą žinotumėte, kaip elgtis su juo.

Turniketas – tai pramoniniu būdu pagamintas arteriniam kraujavimui galūnėse stabdyti skirtas prietaisas, maunamas ant rankos ar kojos ir veržiamas tol, kol nustoja kraujuoti iš galūnės žaizdos. Jis naudojamas kaip pagrindinė gelbėjimo priemonė smarkiai kraujuojant iš žaizdos, kai išorinio kraujavimo nepavyksta sustabdyti spaudžiamuoju tvarsčiu (standartiniais būdais). Turniketą galima naudoti ir tada, kai taikyti standartinių būdų neįmanoma, pvz., kai yra itin daug sužeistųjų. Turniketo konstrukcija leidžia valdyti jį viena ranka, sužeistasis gali jį užsidėti pats, be kitų pagalbos per 10-30 sekundžių. Ši priemonė dažnai išgelbsti gyvybes iki atvykstant profesionaliai medicinos pagalbai.

 • Turniketas dedamas 5 cm aukščiau žaizdos (tarp žaizdos ir širdies).
 • Jeigu kraujavimo vieta nėra aiški ar nėra laiko apžiūrėti sužeidimo dėl nesaugios aplinkos, turniketas dedamas ant galūnės kuo aukščiau, nenuimant drabužių.
 • Dedant ant rūbų, būtina patikrinti, ar tarp turniketo ir galūnės nėra nereikalingų daiktų, tokių kaip raktai, telefonai, žiebtuvėliai ar kiti daiktai, kurie gali trukdyti tinkamai užveržti turniketu galūnės kraujotaką.
 • Uždėjus turniketą, suktuką užveržti iki galo arba taip, kad sustotų kraujavimas ir nebūtų jaučiamas periferinis pulsas. Veržimo suktuką užtvirtinti tam skirtoje vietoje.
 • Nepakankamai užveržus turniketo ir nesustabdžius arterinės kraujotakos, kraujavimas gali suintensyvėti.
 • Nepavykus sustabdyti kraujavimo vienu turniketu, uždėti antrąjį turniketą aukščiau pirmojo (tarp žaizdos ir širdies).
 • Uždėjus turniketą, būtina pažymėti uždėjimo laiką, tam skirtoje vietoje ant turniketo arba ant sužeistojo kūno užrašant raidę T ir uždėjimo laiką.
 • Turniketas nenuimamas, kol nebus suteikta specializuota medicininė pagalba.
 • Dėmesio! Turniketo atleidimas ar nuėmimas be specializuotų medikų priežiūros, pavojingas sužeistojo gyvybei!
 • Komercinių turniketų konstrukcija gali skirtis, todėl rekomenduojama atidžiai persiskaityti konkretaus turniketo naudojimosi instrukciją. Visi turniketai turi būti pažymėti CE ir ISO ženklu.
 • SVARBU! Jei būtina, kvieskite GMP. Kol atvyks medikai, stebėkite gyvybinius požymius – sąmonę (ar kalbinamas žmogus atsako), kvėpavimą ir kraujotaką. Jei nukentėjusysis prarado sąmonę, atverkite kvėpavimo takus ir įvertinkite kvėpavimą. Jei jis nekvėpuoja, pradėkite gaivinti (atlikite 30 krūtinės paspaudimų ir 2 įpūtimus).

Paprasta instrukcija, kuri padės prisiminti turniketo naudojimo eigą:

Atmintinę kaip naudotis turniketais galite rasti ČIA.

Atmintinę, kaip suteikti pirmąją pagalbą galite rasti ČIA.

Kokios bus baudos?

Nuo 2023 m. sausio 1 d. neturint atnaujintos sudėties vaistinėlės, vairuotojui gali grėsti bauda nuo dešimt iki dvylikos eurų (417 straipsnio 7 dalis). 

Atliekant automobilio techninę apžiūrą (toliau – TA), taip pat bus svarbu turėti naujosios sudėties pirmosios pagalbos rinkinį. Jei vaistinėlė nėra tinkamai sukomplektuota ar net jei jos nėra visai, fiksuojamas „nedidelis trūkumas“. Tai neužkerta kelio gauti teigiamą patikros išvadą (jei nėra kitų techninių trūkumų) ir gali dalyvauti eisme. Tačiau transporto priemonės savininkas ar valdytojas įpareigojamas savarankiškai šį trūkumą pašalinti – pakartotinai atvykti į TA stotį nereiks.

Šiuo metu pareigūnai turi teisę patikrinti, ar transporto priemonėje yra tinkamos komplektacijos pirmosios pagalbos rinkinys, tačiau specialių reidų dėl pratęsiamo naujų vaistinėlių termino rengti neplanuoja.

******

Pirmos pagalbos kursus galite rasti čia.

Post Navigation