Esant slidžiai kelio dangai dažnas reiškinys daugiau nei dviejų transporto priemonių susidūrimų grandinė, kuomet vienas automobilis, nespėjęs sustabdyti, atsitrenkia į važiuojantį priekyje, o šis savo ruožtu stukteli į esantį priešais. Todėl tokiose situacijos gali kilti nesutarimų dėl avarijos kaltininkų ir eismo įvykio deklaracijų pildymo. Daugiau informacijos ką reikėtų daryti tokioje situacijoje skaitykite šiame straipsnyje:

Mašinų susidūrimas

Susidūrimai dažnai įvyksta sankryžose

Susidūrimų grandinės įprastai įvyksta sankryžose, laukiant žalio šviesoforo signalo. Vienam paskui kitą susidūrus keliems automobiliams, kaltės daugeliu atveju nepavyks išvengti pirmajam, kuris trenkėsi į priekyje važiuojantį ar stovintį automobilį. Visgi, jis gali būti pripažintas ne vieninteliu eismo įvykio kaltininku.

susidūrė trys mašinos

Privaloma laikytis saugaus atstumo

Kelių eismo taisyklės labai aiškiai nurodo, kad automobiliai privalo laikytis tokio atstumo, kad neatsitrenktų į priekyje važiuojančią transporto priemonę, jeigu ji būtų stabdoma (KET 126p.).

laikytis atstumo

Rekomenduojama, kad atstumas iki priekyje važiuojančios transporto priemonės būtų toks, kad leistų išvengti susidūrimo net ir tuomet, jei priekyje važiuojanti transporto priemonė būtų priversta staiga stabdyti. Taigi argumentas, kad priekyje važiuojantis automobilis staiga stabdė, dėl to į jį atsitrenkta, atsakomybės išvengti nepadės.

Spūstyje įvykus susidūrimui kaltininkas yra vienas

Kitaip traktuojamos situacijos, kuomet smūgių grandinė sukeliama vienam automobiliui atsitrenkus į stovinčias transporto priemones – pavyzdžiui, spūstyje. Tokiu atveju kaltininkas būtų vienas – pirmojo atsitrenkusio automobilio vairuotojas. Tuomet visų nukentėjusių transporto priemonių vairuotojai eismo įvykio deklaraciją turėtų pildyti būtent su šiuo eismo įvykio kaltininku.

spūstis

Jeigu dėl aplinkybių nesutariama, reikia kviesti policiją

Tais atvejais, kai eismo įvykyje dalyvauja daugiau automobilių, išauga tikimybė, kad vairuotojai nesutars dėl avarijos aplinkybių. Tokioje situacijoje reikia kviesti policijos pareigūnus, kurie nustatytų visas eismo įvykio aplinkybes. Jei dėl avarijos aplinkybių ir jos kaltininkų dalyviai sutaria, eismo įvykio deklaracijos gali būti pildomos savarankiškai.

eismo-ivykio-deklaracija

Surinkite visus duomenis apie avarijos aplinkybes

Pildant eismo įvykio deklaracijas, labai svarbu kuo aiškiau nurodyti visas avarijos aplinkybes, nubraižyti eismo įvykio schemą, joje tiksliai nurodyti dalyvavusius automobilius, o užpildytus dokumentus visoms pusėms pasirašyti. Papildomai reikia užfiksuoti ir vaizdinius įrodymus – nufotografuoti ar nufilmuoti automobilių išsidėstymą ir padėtį po eismo įvykio, taip pat padarytus nuostolius. Labai padeda ir vaizdo registratorių medžiaga. Jie gali padėti išvengti nesusipratimų ir greičiau nustatyti tikruosius avarijos kaltininkus.

Eismo įvykių deklaracijas galima pildyti ne tik popierines, bet ir naudojantis elektroninių deklaracijų platforma. Eismo įvykius deklaruoti internetu galima svetainėje www.draudimoivykiai.lt

Ką daryti įvykus eismo įvykiui:

https://www.keliueismotaisykles.info/pamokos/ka-daryti-ivykus-eismo-ivykiui5518771