Važiuoti per geležinkelio pervažas nėra sudėtinga, bet gana pavojinga. Juk bėginės transporto priemonės negali sustoti taip greitai, kaip automobiliai, todėl visuomet jas turime praleisti. O jei automobilis dėl kažkokios priežasties užstrigo ant bėgių – kuo greičiau pasišalinti ir imtis reikiamų priemonių.

Kaip-saugiai-vaziuoti-per-gelezinkelio-pervaza

Prieš pradėdamas judėti per geležinkelio pervažą ir judėdamas per ją, eismo dalyvis privalo vadovautis kelio ženklais, ženklinimu, užtvaro padėtimi, šviesoforų, garso ir geležinkelio pervažos budėtojų (reguliuotojų) signalais. Prieš pradėdamas judėti per geležinkelio pervažą, eismo dalyvis visais atvejais privalo įsitikinti, kad prie geležinkelio pervažos neartėja bėginė transporto priemonė.

Kas yra geležinkelio pervaža?

Geležinkelio ir kelio susikirtimo viename lygyje vieta.

kas-yra-gelezinkelio-pervaza


Ką reiškia geležinkelio šviesoforų signalai?

Dažnai problemų kyla tada, kai vairuotojai pamiršta, ką reiškia šalia geležinkelio pervažų esantys šviesoforai. Pasirodo, pasitaiko atvejų, kad vairuotojai neįvertina pavojaus, kai mato, jog šviesoforas nedega arba mirksi balta šviesa, kas ne visada reiškia, kad kirsti bėgius yra saugu.

Baltas mirksintis signalas leidžia važiuoti įsitikinus, kad prie geležinkelio pervažos nevažiuoja traukinys. Nepaisant to, matydami mirksintį signalą neretai vairuotojai vengia visiškai sustoti ir tik sumažina greitį. Tačiau saugaus eismo ekspertai primena, kad sustoti yra privaloma ir, tik apsidairius bei įsitikinus, kad saugu, galima važiuoti toliau.

Vienas raudonas arba du pakaitomis mirksintys raudoni signalai draudžia eismą per geležinkelio pervažą.

Geležinkelio pervažose raudoną šviesoforo signalą gali dubliuoti garso signalas.

du-pakaitomis-mirksintys-raudoni-signalai


Kada ir kaip reikia praleisti traukinį?

 • Visada!
 • Praleisdamas traukinį (taip pat kai per pervažą važiuoti draudžiama) turite sustoti prieš STOP liniją, STOP ženklą, užtvarą arba ne arčiau kaip 10 m atstumu nuo pirmojo bėgio.
 • Važiuoti per pervažą galima tik įsitikinus, kad prie pervažos neartėja traukinys.

Kas draudžiama geležinkelio pervažose?

 • Pervažiuoti geležinkelį tam neskirtose vietose.
 • Apvažiuoti kitas transporto priemones, kurios sustojo prieš geležinkelio pervažą praleisti bėginės transporto priemonės.
 • Įvažiuoti į pervažą, kai užtvaras nuleistas, savavališkai užtvarą pakelti.
 • Įvažiuoti į pervažą, jei už jos yra kliūtis, priversianti sustoti pervažoje.
 • Lenkti pervažoje, taip pat likus 100 metrų atstumu iki jos.
 • Sustoti ir stovėti pervažoje, taip pat likus 50 metrų atstumu iki ir už jos.
 • Varyti gyvulius ar paukščius, joti (kur nėra specialiai tam skirtų vietų).
 • Gabenti per geležinkelio pervažą specialiai transportuoti neparengtas žemės ūkio, kelių, statybos ir kitas mašinas, jeigu tai galėtų pakenkti geležinkelio pervažos įrangai.
 • Važiuoti per geležinkelio pervažą neįgaliųjų vežimėliu be lydinčio asmens.
 • Rekomenduojama, kad per geležinkelio pervažą judančius vaikus iki 12 metų lydėtų suaugęs asmuo (ne jaunesnis kaip 21 metų).
kaip-sustoti-pries-gelezinkelio-pervaza


Jei priverstinai sustojote geležinkelio pervažoje (ant bėgių), privalote:

 • nedelsdamas išlaipinti keleivius;
 • imtis visų veiksmų transporto priemonei iš geležinkelio pervažos patraukti;
 • o jeigu jos patraukti nepavyksta, – duoti signalus artėjančios bėginės transporto priemonės mašinistui.

Stabdymo signalu laikomas rankos sukimas ratu šviesiuoju paros metu – su ryškiaspalviu gerai matomu daiktu, o tamsiuoju paros metu – su fakelu arba žibintu.

Ką daryti, jei transporto priemonė, kuria norite kirsti geležinkelio pervažą, platesnė nei 5 m, aukštesnė kaip 4,5 metro, greitis mažesnis nei 8 km/val.?

Važiuoti per geležinkelio pervažą leidžiama tik gavus geležinkelių infrastruktūros valdytojo leidimą.

Šalia bėgių pastatyti automobiliai

Šalia pervažų pastebima ir dar viena problema – šalia bėgių pastatyti automobiliai.

Prisiminkime KET taisykles, kad 50 metrų atstumu iki pervažos ir už jos, sustoti ir stovėti – griežtai draudžiama. Tai yra tam, kad ir neapsunkinti kitų eismo dalyvių matomumo.

Atsargiai - kliūtis

Vairuotojams patariama atkreipti dėmesį ne tik į tai, kas dedasi pačioje pervažoje ar ant geležinkelio bėgių, bet ir kas vyksta kitoje jų pusėje.

Vairuotojai dar ne visada prisimena, kad į sankryžą įvažiuoti draudžiama, kai už jos yra kliūtis, o lygiai tokia pat tendencija pastebima geležinkelio pervažose. Žmonės pamatę, kad užtvaras pakilo, arba sulaukę eismą leidžiančio šviesoforo signalo, puola važiuoti per bėgius, tačiau tuojau turi sustoti nepamatę, kad iš karto už pervažos – kliūtis, kamštis ar pan.

Visais atvejais prieš važiuojant per geležinkelio pervažą patariama imtis visų įmanomų saugumo priemonių. Reikėtų prisiminti ne tik tai, kad pervažose visais atvejais pirmenybę turi traukinys, bet ir tai, kad automobiliui sustoti yra lengviau nei bėgiais važiuojančiai transporto priemonei. Skaičiuojama, kad kai kuriais atvejais traukinio stabdymo kelias siekia net 1 km.

policijos-pareigunai

Baudos ir jų dydžiai

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 421 straipsnyje rašoma: važiavimas per geležinkelį tam neskirtose vietose, prieš geležinkelio pervažą praleisti traukinio sustojusių kitų transporto priemonių apvažiavimas, įvažiavimas į geležinkelio pervažą esant draudžiamam šviesoforo ar pervažos budėtojo signalui arba kai užtvaras yra nuleistas ar pradeda leistis, savavališkas užtvaro pakėlimas arba jo apvažiavimas, įvažiavimas į geležinkelio pervažą, kai už jos yra kliūtis, kuri verstų vairuotoją sustoti pervažoje, specialiai transportuoti neparengtų žemės ūkio, kelių, statybos ir kitų mašinų gabenimas per geležinkelio pervažą, kelio ženklo „Stop“, kuris pastatytas prieš geležinkelio pervažą, reikalavimo nesilaikymas užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno šimto 80 iki 280 eurų, su privalomu skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimu nuo 2 iki 6 mėnesių.

Daugiau pamokoje