Kelių eismo taisyklės galioja ne tik automobiliams, dviratininkams ir kitoms transporto priemonėms, o ir pėstiesiems. Artėjant naujiems mokslo metams verta prisiminti ir vaikams priminti, kaip turi elgtis kelyje pėstysis ir į ką visada turi atkreipti dėmesį.

pestysis-perejoje

Kokios kelio dalys yra skirtos pėsčiųjų eismui?

 • Šaligatvis.
 • Pėsčiųjų takas.
 • Kelkraštis.
 • Važiuojamosios dalies kraštas.

Kaip pėstysis turi elgtis eidamas per jam skirtas kelio dalis?

Pėstieji privalo eiti šaligatviais arba pėsčiųjų takais dešine puse, o ten, kur jų nėra, – kelkraščiu.

Jeigu šaligatvio, pėsčiųjų tako, kelkraščio nėra arba jais eiti negalima, tai pėstiesiems leidžiama eiti viena eile važiuojamosios dalies pakraščiu.

Kelkraščiu arba važiuojamosios dalies pakraščiu einantys arba kelkraščiu riedučiais, riedlentėmis, paspirtukais važiuojantys pėstieji turi judėti prieš transporto priemonių važiavimo kryptį, t. y. kairiąja kelio puse. Taip pėstieji gerai mato artėjančias transporto priemones ir prireikus gali pasitraukti į šalį.

Šaligatviu ar kelkraščiu reikia eiti kiek įmanoma toliau nuo važiuojamosios dalies.

Vietose, kur eismas reguliuojamas, pėstieji privalo vadovautis šviesoforais su pėsčiųjų simboliu, o kai jų nėra, – transporto šviesoforų signalais.

Pėstieji, prieš įžengdami į važiuojamąją dalį ir eidami ja, turi vengti bet kokių veiksmų kurie atitrauktų jų dėmesį nuo aplinkos ir eismo situacijos kelyje stebėjimo ir trukdytų įsitikinti, kad eiti saugu, t.y. naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis ir pan.

draudziama-kalbeti-telefonu-einant-per-perėja

Kaip reikia pereiti per pėsčiųjų perėją?

 1. Sustoti prie pėsčiųjų perėjos, toliau nuo važiuojamosios dalies krašto.
 2. Pažiūrėti į kairę pusę ir įsiklausyti.
 3. Pažiūrėti į dešinę pusę ir įsiklausyti.
 4. Jei transporto priemonių arti nėra, reikia dar kartą pažiūrėti į kairę pusę ir įsiklausyti.
 5. Įžengti į važiuojamąją dalį leidžiama tik po to, kai įvertinamas atstumas iki artėjančių transporto priemonių ir jų greitis bei įsitikinama, kad eiti saugu.
 6. Per pėsčiųjų perėją eiti tiesiai, ne įstrižai, neperžengti jos ribų, be reikalo nereikia joje delsti ar stoviniuoti.
 7. Nespėjus pereiti važiuojamosios dalies, reikia nesiblaškyti, ramiai sustoti saugumo salelėje arba ant paženklintos ar įsivaizduojamos linijos, skiriančios priešingų krypčių transporto srautus. Einant visą laiką stebėti kelią ir klausytis.
 8. Baigti eiti per kelią galima tik įsitikinus, kad eiti saugu.

Kaip pereiti kelią (gatvę), kai nėra pėsčiųjų perėjos?

 1. Reikia susirasti vietą, kur kelias gerai matomas į abi puses (kur nėra stovinčių transporto priemonių (automobilių, motociklų) ar medžių, krūmų, reklaminių stendų.
 2. Pėsčiasis į važiuojamąją kelio dalį gali įžengti tik po to, kai jis įvertina atstumą iki artėjančių transporto priemonių ir jų greitį, ir įsitikina, kad tai saugu ir nebus trukdoma transporto priemonėms.

Kaip eiti per kelią sankryžoje?

 1. Sustoti prie pėsčiųjų perėjos, toliau nuo važiuojamosios dalies krašto.
 2. Draudžiama eiti per kelią, kai įjungtas raudonas ar geltonas šviesoforo signalai.
 3. Sulaukus žalio šviesoforo signalo, leidžiančio eiti, reikia pažiūrėti į visus kelius (į kairę, į dešinę, į šoninius kelius) ir įsiklausyti.
 4. Degant žaliam šviesoforo signalui, įžengti į važiuojamąją dalį tik įsitikinus, kad yra saugu (yra sustojusios ir nevažiuoja nė viena transporto priemonė).
 5. Per važiuojamąją dalį eiti tiesiai, ne įstrižai. Be reikalo nereikia joje delsti ar stoviniuoti. Einant visą laiką stebėti kelią ir šviesoforo signalus.
 6. Jei atvažiuoja transporto priemonė, reikia nesiblaškyti, ramiai sustoti saugumo salelėje arba ant paženklintos ar įsivaizduojamos linijos, skiriančios priešingų krypčių transporto srautus, ir palaukti, kol transporto priemonė sustos arba pravažiuos.
 7. Jei dar nepriėjus sankryžos vidurio, užsidegė geltonas šviesoforo signalas ar atvažiuoja transporto priemonė reikia nesiblaškyti, ramiai sustoti saugumo salelėje arba ant paženklintos ar įsivaizduojamos linijos, skiriančios priešingų krypčių transporto srautus, ir palaukti, kol transporto priemonė sustos arba pravažiuos.
 8. Baigti eiti per kelią galima tik įsitikinus, kad dega žalias šviesoforo signalas ir eiti saugu.

Kaip eiti per kelią ne gyvenvietėje?

Reikia įsidėmėti, kad ne gyvenvietėje keliu transporto priemonės važiuoja didesniu greičiu negu gyvenvietėje.

 1. Pasirinkti vietą, kur galima eiti per kelią. Iš tos vietos turi būti gerai matomas kelias į abi puses. Neleidžiama eiti ten, kur blogas matomumas, arti stovi transporto priemonės, yra kelio vingiai, įkalnės, nuokalnės, krūmai ir panašiai.
 2. Sustoti toliau nuo važiuojamosios kelio dalies krašto.
 3. Pažiūrėti į kairę pusę ir įsiklausyti.
 4. Pažiūrėti į dešinę pusę ir įsiklausyti.
 5. Jei transporto priemonių arti nėra, dar kartą reikia pažiūrėti į kairę pusę ir įsiklausyti.
 6. Į važiuojamąją dalį leidžiama įžengti tik po to, kai įvertinamas atstumas iki artėjančių transporto priemonių bei jų greitis ir įsitikinama, kad eiti saugu.
 7. Per kelią eiti tiesiai, ne įstrižai.
 8. Važiuojamojoje dalyje pėstieji neturi delsti ar stoviniuoti.
 9. Visą laiką reikia stebėti kelią.
 10. Kelią reikia stengtis pereiti iš karto, nesustojant jo viduryje.

Kaip eiti užmiesčio keliu ?

Užmiestyje pėstieji turi eiti kairiuoju kelkraščiu, t. y. prieš transporto priemonių važiavimo kryptį, kad matytų jas atvažiuojančias. Pėsčiasis privalo eiti kuo toliau nuo važiuojamosios kelio dalies, kad jo neužkliudytų transporto priemonė ir prireikus, jis spėtų pasitraukti.

sviesa-atspindintys-elementai-atsvaitai

Kaip pereiti gatvę tamsoje?

Pėstieji, eidami neapšviestu kelkraščiu, važiuojamosios dalies kraštu ar eidami į kitą važiuojamosios dalies pusę tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui, privalo neštis šviečiantį žibintą arba vilkėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais, arba būti prie drabužių prisisegę kitiems eismo dalyviams matomoje vietoje atšvaitą.

Atšvaitai segami ant dešinės rankos aukščiau riešo arba kelių aukštyje. Prisegami prie viršutinio drabužio kišenės ant juostelės jie turi kabėti maždaug kelių aukštyje, kadangi automobilių žibintai pirmiausia apšviečia kojas ir padeda vairuotojui pastebėti važiuojamąja dalimi einantį pėstjį.

pesciuju-pereja

Ką daryti pamačius atvažiuojantį specialųjį transportą?

Artėjant specialiajai transporto priemonei su įjungtais mėlynais ir raudonais (arba tik mėlynais) švyturėliais ir specialiaisiais garso signalais, pėstieji neturi pradėti eiti per važiuojamąją dalį, o esantys važiuojamojoje dalyje privalo nedelsdami iš jos pasitraukti.

Kaip pereiti kelią (gatvę) išlipus iš autobuso ar troleibuso?

Pėstiesiems išlipus iš autobuso ar troleibuso, jokiu būdu negalima eiti per gatvę iš autobuso ar troleibuso priekio ar galo.

Užmiestyje, reikia palaukti kol autobusas nuvažiuos, arba paėjėti nuo jo, kad matytumėte visą gatvę iš abiejų pusių. Tik tada apsidairius ir įsiklausius galite eiti per kelią.

Mieste, išlipus iš autobuso ar troleibuso, reikia susirasti artimiausią perėją arba šviesoforą.

Kas draudžiama pėstiesiems?

 1. Eiti per važiuojamąją dalį tose vietose, kur yra transporto ar pėsčiųjų atitvarai, o gyvenvietėse – ir ten, kur yra skiriamoji juosta (išskyrus pėsčiųjų perėjas ir sankryžas).
 2. Eiti automagistrale ar greitkeliu.
 3. Eiti skiriamąja juosta arba greta jos važiuojamosios dalies pakraščiu.
 4. Išeiti iš už stovinčios transporto priemonės ar kitos kliūties, trukdančios apžvelgti vietą, neįsitikinus, kad nėra artėjančių transporto priemonių.
 5. Eiti dviračių takais.
 6. Pasišalinti iš eismo įvykio vietos, jeigu pėstieji yra susiję su juo.
 7. Važiuoti riedučiais, riedlentėmis, paspirtukais važiuojamąja dalimi.

Pagrindinės pėsčiųjų pareigos aprašytos KET 36-48 punktuose, tad jų laikytis privalo kiekvienas. Ypatingai į jas reikia atkreipti dėmesį prasidėjus naujiems mokslo metams, kai į gatves išbėga daug mokyklinio amžiaus vaikų. Jas visada verta prisiminti kiekvienam ir nepamiršti jų priminti vaikams.

Daugiau pamokoje