Būsimi vairuotojai, siekiantys gauti vairuotojo pažymėjimą, skatinami vairuoti ekologiškai. Ekologiško vairavimo principus verta žinoti ir kiekvienam patyrusiam vairuotojui, tai padės ne tik sutaupyti degalų, bet ir mažiau teršti aplinką.

ekologisko-vairavimo

Kokia yra ekologiško vairavimo nauda?

Važiuojant saugiu greičiu ir neaukštais variklio sūkiais, galima sumažinti kuro sąnaudas ir išmetamąsias dujas, padangos ir kitos dalys mažiau dėvėsis ir triukšmo lygis bus mažesnis.

Kokie svarbiausi taupaus vairavimo principai?

Užvedus automobilį, geriausia važiuoti iš karto. Taip variklis greičiau įkaista iki darbinės temperatūros, nei sukdamasis tuščiomis apsukomis. Šiuolaikiniai automobiliai pritaikyti iš karto po užvedimo važiuoti net šaltu metų laiku. Stovėdami įjungtu varikliu tik prailginame jo veikimą šaltu režimu. Tačiau reikėtų važiuoti kuo mažesnėmis variklio apsukomis, kad nepakenkti varikliui.

Išimtis – jei langai yra apšalę ar aprasoję. Tuomet galite užvesti automobilį, pradėti atšildyti langus ir važiuoti tik tada, kai matomumas per langus bus geras.

Norint ekonomiškai ir protingai vairuoti motorinę transporto priemonę, reikia sklandžiai ir tolygiai pajudėti iš vietos, pagal galimybes tolygiai lėtinti automobilio ar motociklo greitį, be reikalo neatlikinėti drastiškų veiksmų, neskaitant, kai tai yra būtina (pvz. staigiai stabdyti, atsiradus nenumatytai kliūčiai kelyje). Staigus pajudėjimas iš vietos žymiai padidėja aplinkos tarša, padangų cypimas ir variklio gausmas trukdo aplinkiniams.

Kiek galima ilgiau važiuoti pastoviu greičiu, važiuojant kuo aukštesne pavara ir išlaikant kuo žemesnes variklio apsukas.

Važiuojant reikia pasirinkti greitį ir važiavimo sąlygas atitinkančią pavarą, kad transporto priemonė nepradėtų slysti, variklis nebūtų perkrautas arba nedirbtų per dideliais sūkiais, važiuoti sklandžiai ir tolygiai kiek įmanoma aukštesne pavara, kad variklio apsukos neviršytų 2000 aps/min.

Sutaupyti degalų galima dar galima, kai artėjant prie vietos, kurioje turėsite sustoti (pvz. sankryžos), arba važiuojant nuo stataus kalno atleisite akceleratoriaus paminą ir išnaudosite transporto priemonės inerciją.

Kaip galima sutaupyti degalų ir sumažinti aplinkos taršą važinėjant mieste?

Prieš sustojant prieš sankryžą ar perėją, sumažinti variklio apsisukimus.

Stovint transporto priemonių grūstyje ar prieš geležinkelio pervažas laukiant, kol pravažiuos traukinys išjunkite variklį. Įjungtas nejudančio automobilio variklis didina kuro sąnaudas ir teršia orą. Sustojus automobiliui, per 15 sekundžių jį išjunkite. Važinėdami mieste 100 km sutaupysite iki 1 litro degalų.

Dėmesio! Niekada neišjunkite variklio važiuodami! Tai padarius, gali išsijungti vairo ir stabdžių stiprintuvai, todėl gali būti žymiai sunkiau stabdyti ir vairuoti automobilį.

Planuoti maršrutą išvengiant vietų, kur gali susidaryti grūstys.

Elektros prietaisus naudoti tik esant reikalui, o kondicionierių naudoti tik tiek kiek būtina. Įjungtas kondicionierius 100 kilometrų sunaudoja 0,5 – 1 l daugiau degalų, ventiliatorius – 0,08 - 0,3 l, radijas – 0,06 - 0,21 l, moderni audio aparatūra – 0,2 - 0,7 l.

Patariama dažniau naudotis viešuoju transportu. Nors viešasis transportas taip pat teršia aplinką, tačiau vienu metu vežama daugiau keleivių, todėl skaičiuojant vienam žmogui sunaudojama žymiai mažiau degalų (elektros), skleidžiama žymiai mažiau triukšmo, gerokai mažiau apkraunami keliai.

Taip pat galima dažniau vaikščioti pėsčiomis ar važiuoti dviračiu ar paspirtuku.

ekologiskas-vairavimas


Kas dar didina degalų sąnaudas?

Važiavimas atidarytais langais arba stoglangiu sunaudojama daugiau degalų. Atidaryti langai bei stoglangiai mažina automobilio aerodinamines savybės – jis ima judėti lėčiau, greičiui palaikyti prireikia daugiau energijos, taigi degalai naudojami ne taip efektyviai, jų prireikia daugiau.

Taip pat vežant dviračius ant automobilio stogo padidėja pasipriešinimas orui automobilis ima judėti lėčiau, greičiui palaikyti prireikia daugiau energijos, taigi degalai naudojami ne taip efektyviai, jų prireikia daugiau.

Esant per mažam oro slėgiui padangose. „Minkštos“ padangos, labiausiai išplitęs ir tiesiogiai kuro naudojimo kiekį veikiantis faktorius. Kuro sąnaudas iki 4 proc. gali padidinti tiek oro trūkumas, tiek perteklius. Spaudimą tikrinti reikia šaltose padangose, nes judėjimas sušildo gumą ir padidina spaudimą. Siekiant sumažinti kuro sąnaudas, padangų slėgis turi būti toks, kokį nustatė gamintojas.

Važiuojant trumpais atstumais, dažnai sustojant. Jei važiuojant reikės dažnai sustoti ir vėl pradėti važiuoti, kuro sąnaudos bus taip pat didesnės.

Kaip važiuojant teisingai pasirinkti greitį ir koks važiavimo stilius yra ekonomiškiausias?

Visada reikia greitėti tolygiai. Turi būti tolygus įsibėgėjimas ir tolygus stabdymas. Kadangi staigus startas – puikus būdas tuščiai eikvoti kurą. Staigiai spaudžiant akceleratoriaus paminą į cilindrus paduodamas didesnis kuro kiekis. Patyrusieji vairuotojai siūlo didinti greitį pamažu. Taip galima sutaupyti iki 40 proc. kuro.

Reikia vengti staigaus stabdymo.

Važiuoti eismo situaciją atitinkančiu greičiu, o ne maksimaliai leidžiamu ir žinoma neviršyti leistino greičio.

ekologiskas-vairavimas


Ką turite padaryti, jei savo automobiliu ar motociklu užteršėte kelią?

Privaloma nedelsiant pašalinti šiukšles ar kitas medžiagas, kuriomis užteršėte kelią.

KET taisyklių III skyriaus 11 punkte numatyta kad: Eismo dalyviai, sudarę ar pastebėję kliūtį kelyje, sukėlę ar pastebėję jame pavojų, privalo šią kliūtį ar pavojų pašalinti, o negalėdami to padaryti – pranešti policijai, kelio savininkui ar kelią prižiūrinčiai įmonei, pažymėti kliūtį ar pavojingą vietą ir visais įmanomais būdais įspėti apie kliūtį ar pavojų kitus eismo dalyvius.

Kas daro įtaką važiavimo ekonomiškumui?

  • Automobilio ar motociklo aerodinaminės savybės.
  • Uždegimo bei kuro maitinimo sistemos būklė.
  • Įjungta pavara (važiavimo greitis).
  • Kelio sąlygos.
  • Vairavimo būdas.
ekonomiskas-ekologiskas-vairavimas

Kokie veiksniai neprisideda prie gamtos tausojimo?

Stovėjimas įjungtu varikliu.

Garsiai klausoma muzika. Triukšmas (muzika), sklindantis iš automobilio, taip pat kenkia aplinkai: didina bendrą aplinkos triukšmo lygį, gąsdina gyvūnus.

Nereikalingo bagažo vežimas. Vežant nereikalingą bagažą, motorinė transporto priemonė sunaudoja daugiau kuro, todėl yra išmetama daugiau kenksmingų aplinkai deginių. Gabendamas 100 kg sveriantį krovinį mieste automobilis 100 km sunaudoja maždaug 0,5 l degalų daugiau.

Nesandari variklio tepimo sistema.

Kokios pavojingos žmogui ir aplinkai medžiagos yra išmetamosiose dujose?

Per išmetimo sistemą su deginiais į aplinką išmetamos nuodingos medžiagos: anglies monoksidas (CO), azoto oksidai (NO), nesudegę angliavandeniliai (CH).

Bendras su deginiais išmetamų nuodingų medžiagų kiekis priklauso nuo variklio litražo, degimo proceso kokybės ir variklio apkrovos.

Kam automobilyje reikalingas išmetimo sistemos katalizatorius?

Katalizatorius neutralizuoja (sudegina) kenksmingas išmetamąsias dujas. Jame trys nuodingos medžiagos - anglies monoksidas (CO), azoto oksidai (NO) ir nesudegę angliavandeniliai (CH), oksidacijos ir redukcijos procesais paverčiamos nenuodingomis medžiagomis.

Ar važiavimo ekonomiškumui turi įtakos nepakeisti kuro filtrai?

Laiku pakeisti kuro filtrai mažina kuro sąnaudas. Todėl būtina keisti automobilio oro, kuro filtrus ir uždegimo žvakes, jos daro didelę įtaką automobilio varikliui. Laiku pakeisti kuro filtrai mažina kuro sąnaudas.

Kodėl būtina nedelsiant sutvarkyti prakiurusį išmetimo vamzdį?

Prakiurusi išmetimo sistema trikdo vairuotoją, kelia didelį triukšmą, be to, įkaitusios dujos, tekėdamos iš išmetimo sistemos, gali sugadinti šalia esančias automobilio dalis. Išmetamosios dujos yra nuodingos, jos gali ištekėti pro nesandarius sujungimus. Nulūžę detalės, gali nukristi ant važiuojamosios dalies.

ekologiskas-ir-ekonomiskas-vairavimas

Svarbiausios ekonomiško vairavimo taisyklės

  1. Ramus greitėjimas. Nuo sankryžos iki sankryžos nereikia lėkti, patariama vengti staigaus stabdymo prieš pat šviesoforą. Jei priekyje dega raudonas šviesoforo signalas, prie sankryžos galima ir pririedėti. Rekomenduojama kuo ilgiau važiuoti tolygiu greičiu.
  2. Atstumas. Saugaus atstumo besilaikantys vairuotojai manevrus gali atlikti laiku ir neerzindami kitų eismo dalyvių.
  3. Tinkamas greitis. Saugus greitis ne tas, kuris leidžiamas, o tas, kuris atitinka situaciją ir aplinkybes.
  4. Padangų būklė. Kad vairavimas būtų ekonomiškas, ekologiškas ir saugus, didelis dėmesys skiriamas padangų būklei: jos turi atitikti sezoną ir būti tinkamo slėgio.

Daugiau pamokoje