Pasitaiko atvejų, kai eisme dalyvauja transporto priemonės su neveikiančiais žibintais, ypač galiniais, kurie pačiam vairuotojui sunkiau pastebimi. Ką daryti taip nutikus? Kokie jų techniniai reikalavimai? Kokio dydžio baudos už tai skiriamos?

Neveikiantys-automobilio-zibintai

KET 15 p. rašoma: prieš važiuojant būtina pasitikrinti, ar transporto priemonės būklė tinkama važiuoti, ar veikia visi žibintai.

Kaip patikrinti ar veikia automobilio žibintai?

Dienos metu būna sunku pastebėti, kai neveikia kuris nors automobilio žibintas.

Ar tinkamai veikia visi žibintai reikėtų tikrinti vizualiai, kai automobilio variklis įjungtas. Paeiliui įjunkite žibintus ir apžiūrėti juos. Kai kuriuose automobiliuose, kai perdega viena iš žibintų lemputė, prietaisų skydelyje užsidega specialus simbolis.

Žibintų šviesos srauto polinkio kampo reguliavimu Jūs galite pritaikyti žibintus prie automobilio apkrovimo. Tokiu būdu Jūs mažiau akinsite priešais važiuojančius automobilius. Tuo pačiu, teisinga žibintų padėtis garantuos saugų važiavimą. Žibintus galima sureguliuoti tik tuomet, kai artimosios šviesos yra įjungtos.

Jei nėra galimybės patikrinti žibintų veikimo, galite tai daryti važiuodami kelyje (tik neklaidinant kitų vairuotojų).

Štai kelios gudrybės, kaip tai padaryti:

 • Stovint eisme, jei priešais jus yra tamsus automobilis, jame puikiai atsispindi priekiniai žibintai, tad galite matyti ar abu šviečia.
 • Tiek galinius, tiek priekinius žibintus, bei posūkių signalus galite patikrinti privažiavę prie bet kokios vitrinos esančios prie parduotuvių.
 • Jei prie parduotuvės parkuojatės atbulomis, ir už jūsų yra vitrina, puikiai matysite ar veikia galiniai gabaritai.
 • Jei sustojote aikštelėje ir šalia yra pažįstamas žmogus, galite paprašyti jo pažiūrėti ar veikia visi žibintai. Jūs tuo tarpu sujungsite visus žibintus ir posūkių signalus, avarinę šviesos signalizaciją. Taip galite padaryti ir pats.
 • Stabdžių šviesos signalų tikrinimas taip pat vyksta vizualiai, kai paspausta stabdžių pamina. Privažiuokite automobilio galu prie sienos ar vitrinos ir pamatysite raudonos spalvos stabdžių šviesos signalų (žibintų) atspindį.
 • Važiuojant tamsiu paros metu nuošaliame kelyje galite įjungti ilgąsias šviesas, tamsoje puikiai matysis ar šviečia abi.
 • Posūkių signalus galite patikrinti junginėdami posūkius, žalios spalvos rodyklės – indikatorius prietaisų skydelyje rodo, kuris posūkio signalas veikia. Jei indikatorius mirksi labai greitai ar lėtai, tai reiškia, kad gali būti perdegusi lemputė arba blogas grandinės kontaktas.
 • Avarinės šviesos signalizacijos tikrinimas vyksta vizualiai, kai ji yra įjungta. Norėdami įjungti avarinę šviesos signalizaciją, nuspauskite avarinio signalo jungiklį – raudonas mygtukas su trikampio simboliu. Šis jungiklis veikia užvedimo spynelei esant bet kurioje padėtyje. Jei jis mirksi vadinasi veikia, dar belieka apeiti mašiną ir apžiūrėti ar visose pusėse veikia vienodai.
 • Rūko žibintai įsijungia esant tik įjungtiems stovėjimo arba artimųjų šviesų žibintams.
posukiu-signalas


Techniniai reikalavimai posūkių signalams

 • Privalo įsijungti ir išsijungti nepriklausomai nuo kitų žibintų. Vienos pusės posūkių rodikliai privalo įsijungti, įjungus atitinkamą jungiklį. Privalo išsijungti perjungus jungiklį į vidurinę padėtį.
 • Skleidžiama šviesa turi būti geltonos spalvos arba kita gamintojo numatyta.
 • Privalo mirksėti 90 ± 30 mirksnių per minutę.
 • Sinchroniškai turi mirksėti kontrolinė posūkių rodiklių lemputė.
 • Privalo atitikti nustatytus konstrukcijos ir techninės būklės reikalavimus.
stabdziu-zibintai


Techniniai reikalavimai stabdžių šviesos signalams

 • Privalo įsijungti nuspaudus stabdžių pedalą nepriklausomai ar variklis yra užvestas ar išjungtas.
 • Turi skleisti raudoną šviesą.
 • Transporto priemonėse, kuriose yra tik du stabdymo signalo žibintai, galima įrengti vieną arba du papildomus stabdymo signalo žibintus. Kai įrengiamas vienas papildomas žibintas jis turi būti išilginėje simetrijos plokštumoje, o jei tai neįmanoma, tai kuo arčiau šios plokštumos. Kai įrengiami du papildomi žibintai, jie turi būti išdėstyti simetriškai išilginės simetrijos plokštumos atžvilgiu.
 • Privalo atitikti nustatytus konstrukcijos ir techninės būklės reikalavimus.
automobilio-zibintai


Techniniai reikalavimai žibintams

Gabaritiniai žibintai:

 • Įjungus (išjungus) atitinkamą jungiklį, vienu metu privalo įsijungti (išsijungti) visi įrengti gabaritiniai žibintai.
 • Esant įjungtiems žibintams, turi užsidegti gabaritinių žibintų kontrolinė lemputė arba prietaisų skydelio apšvietimas.
 • Spalva: priekinių – balta, galinių – raudona, šoninių – geltona.
 • Privalo atitikti nustatytus konstrukcijos ir techninės būklės reikalavimus.

Artimųjų šviesų žibintai:

 • Privalo įsijungti (išsijungti), įjungus (išjungus) atitinkamą jungiklį, tik esant įjungtiems gabaritiniams žibintams. Privalo įsijungti išjungus tolimųjų šviesų žibintus.
 • Privalo skleisti baltą šviesą arba selektyvinę geltoną šviesą, jei tai numatyta gamintojo.
 • Turi būti sureguliuoti pagal gamintojo nurodytą normatyvą.
 • Žibintų atidengimo/uždengimo sistema, jeigu ji įrengta, privalo veikti.
 • Privalo atitikti nustatytus konstrukcijos ir techninės būklės reikalavimus.

Tolimųjų šviesų žibintai:

 • Privalo įsijungti (išsijungti), įjungus (išjungus) atitinkamą jungiklį, tik esant įjungtiems gabaritiniams žibintams. Privalo išsijungti visi tolimųjų šviesų žibintai, perjungus tolimąsias šviesas į artimąsias.
 • Privalo skleisti baltą šviesą arba selektyvinę geltoną šviesą, jei tai numatyta gamintojo.
 • Esant įjungtiems žibintams, prietaisų skydelyje privalo užsidegti tolimųjų šviesų žibintų įjungimo kontrolinė (mėlyna) lemputė.
 • Privalo atitikti nustatytus konstrukcijos ir techninės būklės reikalavimus.

Priekiniai rūko žibintai:

 • Jei priekiniai rūko žibintai įrengti, privalo įsijungti (išsijungti), įjungus (išjungus) atitinkamą jungiklį, tik esant įjungtiems gabaritiniams žibintams. Privalo išsijungti nepriklausomai nuo kitų žibintų.
 • Turi būti įrengti ne žemiau kaip 250 mm nuo kelio paviršiaus, bet ne aukščiau kaip artimųjų šviesų žibintai.
 • Turi skleisti baltą arba selektyvinę geltoną šviesą.
 • Privalo atitikti nustatytus konstrukcijos ir techninės būklės reikalavimus.

Galiniai(-is) rūko žibintai(-as):

 • Privalo įsijungti (išsijungti), įjungus (išjungus) atitinkamą jungiklį, tik esant įjungtiems gabaritiniams žibintams. Privalo išsijungti nepriklausomai nuo šių žibintų.
 • Turi skleisti raudoną šviesą.
 • Esant įjungtiems(-am) žibintams(-ui), privalo užsidegti galinių(-io) rūko žibintų(-o) kontrolinė lemputė.
 • Privalo atitikti nustatytus konstrukcijos ir techninės būklės reikalavimus.

Atbulinės eigos žibintas (-ai):

 • Privalo įsijungti (išsijungti), įjungus (išjungus) atbulinės eigos pavarą, kai įtaisas varikliui paleisti (užgesinti) yra padėtyje, atitinkančioje variklio darbo režimą; jei bent viena iš sąlygų neįvykdyta, žibintas (-ai) turi neįsijungti.
 • Skleidžiama spalva – balta.
 • Privalo atitikti nustatytus konstrukcijos ir techninės būklės reikalavimus.

Valstybinio numerio ženklo apšvietimo žibintas:

 • Privalo įsijungti (išsijungti), įjungus (išjungus) atitinkamą gabaritinių žibintų jungiklį.
 • Skleidžiama spalva – balta.
 • Privalo atitikti nustatytus konstrukcijos ir techninės būklės reikalavimus.
ijungtas-avarinis-signalas


Avarinės šviesos signalizacijos techniniai reikalavimai

 • Jei įrengta, įjungus atitinkamą jungiklį, privalo įsijungti ir mirksėti visi posūkių rodikliai.
 • Posūkių rodiklių mirksėjimo dažnis turi būti 90 ± 30 mirksnių per minutę.
 • Privaloma sinchroniškai mirksinti kontrolinė avarinės signalizacijos lemputė.

Patarimai

 • Naudinga automobilyje turėti atsarginių lempučių komplektą ir prireikus - neveikiančias lemputes pakeisti.
 • Stebėkite simbolius esančius prietaisų skydelyje. Kai kuriuose automobiliuose, kai perdega viena iš žibintų lemputė, prietaisų skydelyje užsidega specialus simbolis.
 • Visada automobilyje turėkite avarinio sustojimo ženklą.
avarinio-sustojimo-zenklas

Baudos

Automobiliu važiuoti draudžiama jei tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui nedega joks (artimųjų, rūko šviesų) priekinis kairysis žibintas, o sugedus bent vienai galinei gabaritinei šviesai neveikia (neįjungta) avarinė šviesos signalizacija arba transporto priemonės gale nėra pritvirtinto avarinio sustojimo ženklo (KET 234.5 p.).

Turinčios gedimų transporto priemonės vairavimas, dėl kurių pagal KET draudžiama važiuoti, užtraukia baudą vairuotojams nuo 30 iki 40 eur.

Daugiau pamokoje