Pasitaiko atvejų, kai automobilio vairuotojas posūkio signalą rodo neteisingai arba jo visai nerodo. Taisyklingai nerodomas posūkis, tampa avarijų kaltininku. Kaip ir kada jį turime rodyti, kad neklaidintume kitų vairuotojų?

posukio-signalas

Ne vienas vairuotojas susidūrė su situacija, kai kelių eismo juostų sankryžoje, kairėje eismo juostoje stovintys automobiliai posūkio signalą (į kairę) įjungia tik užsidegus žaliam šviesoforo signalui.

Tokiu atveju, kai šia juosta leidžiama važiuoti ir tiesiai, gale esantys vairuotojai yra suklaidinami - privažiuoja iš paskos, taip tikėdamiesi, kad priekyje esantis važiuos tiesiai. Tačiau užsidegus žaliam šviesoforo signalui to padaryti negali.

Pirmajam automobilio vairuotojui pavėluotai įjungus posūkio signalą, esantys iš paskos neketina laukti ir nekantraudami bando persirikiuoti į gretimą eismo juostą dešinėje. Tai dažnai sukelia daug nepatogumų šalia esantiems vairuotojams, bei avarinių situacijų. Suprantama, jei pirmieji būtų rodę posūkio signalą stovėdami (iš anksto), antrieji neabejotinai iš karto būtų pasirinkę gretimą eismo juostą.

posukio-signalas-sankryzoje


Ką sako KET taisyklės?

Vairuotojas privalo kitus eismo dalyvius įspėti rodydamas posūkio signalą prieš pradėdamas važiuoti ir prieš sustodamas, prieš persirikiuodamas, prieš lenkdamas ir baigdamas lenkti, prieš apvažiuodamas kliūtį ir baigdamas ją apvažiuoti, prieš sukdamas į dešinę ar kairę, prieš apsisukdamas, išvažiuodamas iš sankryžos, kurioje eismas vyksta ratu (KET 82 p.).

Kelių eismo taisyklių skyrius „Įspėjamieji signalai“ nurodo, kada reikia įjungti posūkio signalą. Apie kiekvieną važiavimo krypties pakeitimą arba kelio juostos pakeitimą reikia laiku ir aiškiai pranešti, įjungus posūkio signalą.

Šį signalą reikia rodyti taip, kad jis neklaidintų kitų eismo dalyvių.

Kada reikia įjungti posūkio signalą?

Tai visai paprasta. Vairuotojai, norintys sukti privalo laiku ir aiškiai apie tai “įspėti atitinkamos krypties posūkių šviesos signalais, o jeigu šviesos signalizacijos nėra arba ji sugedusi – ranka” (KET, XI skyrius, 88 punktas).

Tai taip pat galioja:

 • prieš statant automobilį ir prieš išvažiuojant iš stovėjimo vietos;
 • privažiuojant prie gatvės krašto ar kelkraščio;
 • keičiant eismo juostą;
 • prieš apsisukimo manevrą;
 • lenkiant;
 • jei yra pagrindinio kelio užsisukimas. Net jeigu važiuojama pagrindiniu keliu, vis tiek reikia rodyti posūkio signalą, nes keičiama važiavimo kryptis.
 • taip pat yra leidžiama ketinimą lenkti parodyti posūkio signalu (pvz.: autostradoje). Tačiau rodyti reikia trumpai. Ilgai mirksėti posūkio signalu draudžiama.

! Išimtis, įvažiuojant į žiedą.

Visais kitais atvejais rodyti posūkio signalą yra būtina. Visuomet. Net jei nematyti nei vieno kito kelių eismo dalyvio. Net jei visi kiti vairuotojai ir be posūkio signalo supranta jūsų ketinimą keisti važiavimo kryptį.

Kada nereikia rodyti posūkių signalo?

Atrodo viskas paprasta: jei sukame į kairę arba į dešinę, lenkiame automobilį arba persirikiuojame, privalome rodyti posūkio signalą. Bet ar visada? Juk yra situacijų, kur taip darydami tik be reikalo suklaidinsime kitus eismo dalyvius.

Kelių eismo taisyklėse tik nurodyta, kad posūkio signalo nereikia rodyti įvažiuojant į sankryžą, kurioje eismas vyksta ratu (žiedinę sankryžą). Visa kita paslėpta po fraze „Signalą reikia rodyti taip, kad jis neklaidintų kitų eismo dalyvių“.
Taigi, štai tos situacijos, kuriose rodydami posūkio signalą, galite suklaidinti kitus eismo dalyvius.

Jose posūkio rodyti nereikia:

1. Kai važiuojate keliu vingiu, nepriklausomai nuo jo kampo. Nes rodydami posūkį galite sudaryti klaidingą įspūdį, kad norite išsukti iš kelio arba sustoti. Tai galioja ir nesant vingio kelio ženklui.

vingis

2. Kai sukate į dešinę, bet prieš reikiamą posūkį yra dar vienas įsukimas į dešinę. Tokiu atveju kiti eismo dalyviai gali pagalvoti, kad sukate į artimiausią įsukimą į dešinę, o ne į tolimesnį, ir pradėti važiuoti iš jo arba į jį. Taip gali susidaryti pavojinga situacija ir įvykti avarija.

Posukiu-signalu-rodymas-vaziuojant-atbuline-eiga

Posūkių signalų rodymas važiuojant atbuline eiga

Šį reikalavimą žino ne kiekvienas net ilgametę vairavimo patirtį turintis vairuotojas - posūkių signalai rodomi ne tik atliekant posūkius kai važiuojate į priekį, bet ir judant atbulomis kai manevruojate į kairę ar dešinę (pavyzdžiui - parkuojantis).

Jei važiuojate atbuline eiga tiesiai - nerodomas joks įspėjamasis signalas.

Baudos

KET nustatytos įspėjamųjų signalų naudojimo tvarkos pažeidimas užtraukia vairuotojams baudą nuo 30 iki 90 eur.

Patarimai

 • Prieš pradedant važiuoti posūkio signalą reikia rodyti bent jau 5 sekundes.
 • Važiuojant keliu, posūkio signalas rodomas iš anksto - likus bent jau 30 metrų iki manevro pradžios, išskyrus atvejus, kai mažas atstumas tarp artimiausio kertamo kelio/įvažiavimo ir pan.
 • Posūkio signalas rodomas iki tol kol manevras bus baigtas (KET 86 p.).
 • Nepamirškite, jog posūkių signalai negali klaidinti kitų eismo dalyvių (KET 86 p.).

Nepamirškime ir rodykime posūkio signalą visada, kai tik yra būtina ir sustabdykime pavojingą vis labiau plintančią madą jo nerodyti. To tikslas – daugiau saugumo, dėmesio ir tolerantiškumo Lietuvos gatvėse bei keliuose.

Daugiau pamokose: posūkių signalų rodymas važiuojant atbuline eiga ir posūkių signalai sankryžose