2. 5. Ką daryti stabdant pareigūnui?

Ką daryti stabdant pareigūnui (ne būtinai policininkui)?

 • Pareigūnas arba eismo reguliuotojas gali stabdyti mojuodamas reguliuotojo lazdele ar skrituliu su raudonu atšvaitu, nukreiptu į eismo dalyvį. Jei pareigūnas važiuoja automobiliu, reikalavimą sustoti jis gali pranešti per garsiakalbį.
 • Stabdant pareigūnui, privalote sustabdyti motociklą kelio dešinėje kelio pusėje (kelkraštyje) ir įjungti avarinę šviesos signalizaciją.
 • Pareigūnui paprašius, privalote pateikti:
  1. Jei turite lietuvišką vairuotojo pažymėjimą ir vairuojate savo motociklą, kuris registruotas Lietuvoje – tik savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba vairuotojo pažymėjimą;
  2. Jei turite lietuvišką vairuotojo pažymėjimą ir vairuojate ne savo, bet Lietuvoje registruotą motociklą – transporto priemonės registravimo dokumentą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba vairuotojo pažymėjimą;
  3. Jei vairuojate ne Lietuvoje registruotą motociklą – asmens dokumentą (jei vairuotojo pažymėjimas įgytas Lietuvoje) arba galiojantį vairuotojo pažymėjimą, transporto priemonės registravimo, privalomosios techninės apžiūros dokumentus, M2, M3, N2, N3, O3 ir O4 klasių transporto priemonių ir T5 kategorijos ratinių traktorių paskutinio techninio patikrinimo ataskaitą, transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą (polisą) ir kitus Lietuvos Respublikos įstatymų ir KET nustatytus dokumentus.
 • Pareigūnui pareikalavus, leisti patikrinti ar nesate neblaivus, ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų.

Vairuotojo teisės ir pareigos stabdant pareigūnui:

 • Vairuotojui paprašius, tikrinantis pareigūnas privalo prisistatyti, parodyti jo įgaliojimus patvirtinantį tarnybinį pažymėjimą. Tai ypač aktualu, jei automobilį stabdo ne policininkas, o kitas pareigūnas.
 • Vairuotojas, sustabdytas policijos pareigūno, visada gali paprašyti nurodyti stabdymo priežastį ir tikslą, o pareigūnas privalo tokią priežastį vairuotojui aiškiai nurodyti. Bet dažniausiai tai patys pareigūnai padaro neprašyti.
 • Vairuotojas gali nesustoti iš karto, jei tai nėra saugu (pvz. jei toje vietoje susidarys spūstis), bet turi sustoti kuo greičiau, pvz. artimiausioje degalinėje.
 • Tačiau pasiteisinimas, kad vairuotojas nepamatė pareigūno paliepimo ir dėl to nesustojo, nesuveiks. Tuomet vairuotojas gali būti baudžiamas už nepaklusimą reikalavimui sustabdyti transporto priemonę pagal Administracinių nusižengimų kodeksą ir gauti baudą nuo 850 iki 2 tūkstančių eurų.
 • Sustabdžius transporto priemonę, pareigūno bendravimas turi būti dalykiškas, turintis aiškų tikslą. Pareigūnas negali veltis į konfliktines situacijas, įžeidinėti ar žeminti žmogų, jo garbę ir orumą.
 • Vairuotojas gali įrašyti pokalbį su pareigūnu arba filmuoti, prieš tai net neinformavęs pareigūno. Tai ypač aktualu, jei pareigūnas elgiasi nepagarbiai, ar galimai pažeidžia vairuotojo teises.
 • Vairuotojas gali išreikšti prašymą susipažinti su filmuota medžiaga (jei jis buvo filmuotas), pamatyti užfiksuotus greičio matuoklio rodmenis ir pan. Pareigūnas tai turėtų pateikti.
 • Tamsiu paros metu pareigūnai turi vilkėti uniformą su šviesą atspindinčiais elementais, dirbti su specialiomis spalvomis ir policijos skiriamaisiais ženklais pažymėtais tarnybiniais automobiliais ir motociklais. O policijos patrulį naktį turi sudaryti ne mažiau, kaip du policijos pareigūnai.

Kelio ženklai:

321. Kontrolė (Draudžiama važiuoti nesustojus prieš kelio ženklą. Toliau važiuoti galima tik tikrinančiam pareigūnui leidus)

Kontrolė


KET III. Bendrosios eismo dalyvių pareigos (4-13p.)

KET VII. Keleivių pareigos (49-54 p.)

KET IV. Transporto priemonės vairuotojų reikalavimai (14-26 p.)

SEAKį 13 straipsnis. Bendrosios transporto priemonių vairuotojų pareigos


Turite klausimų? Prisijunkite ir rašykite komentaruose:

Komentarai

0 comments