2. 5. Ką daryti stabdant pareigūnui?

Ką daryti stabdant pareigūnui (ne būtinai policininkui)?

  • Pareigūnas arba eismo reguliuotojas gali stabdyti mojuodamas reguliuotojo lazdele ar skrituliu su raudonu atšvaitu, nukreiptu į eismo dalyvį. Jei pareigūnas važiuoja automobiliu, reikalavimą sustoti jis gali pranešti per garsiakalbį.
  • Stabdant pareigūnui, privalote sustabdyti motociklą kelio dešinėje kelio pusėje (kelkraštyje) ir įjungti avarinę šviesos signalizaciją.
  • Pareigūnui paprašius, privalote pateikti:
    1. Jei turite lietuvišką vairuotojo pažymėjimą ir vairuojate savo motociklą, kuris registruotas Lietuvoje – tik savo asmens savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba vairuotojo pažymėjimą;
    2. Jei turite lietuvišką vairuotojo pažymėjimą ir vairuojate ne savo, bet Lietuvoje registruotą motociklą – transporto priemonės registravimo dokumentą ir savo asmens savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba vairuotojo pažymėjimą;
    3. Jei vairuojate ne Lietuvoje registruotą motociklą – asmens dokumentą (jei vairuotojo pažymėjimas įgytas Lietuvoje) arba galiojantį vairuotojo pažymėjimą, transporto priemonės registravimo, privalomosios techninės apžiūros dokumentus, M2, M3, N2, N3, O3 ir O4 klasių transporto priemonių ir T5 kategorijos ratinių traktorių paskutinio techninio patikrinimo ataskaitą, transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą (polisą) ir kitus Lietuvos Respublikos įstatymų ir KET nustatytus dokumentus.
  • Pareigūnui pareikalavus, leisti patikrinti ar nesate neblaivus, ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų.

Vairuotojui paprašius, tikrinantis pareigūnas privalo parodyti jo įgaliojimus patvirtinantį tarnybinį pažymėjimą.


Kelio ženklai:

321. Kontrolė (Draudžiama važiuoti nesustojus prieš kelio ženklą. Toliau važiuoti galima tik tikrinančiam pareigūnui leidus)

Kontrolė


KET III. Bendrosios eismo dalyvių pareigos (4-13p.)

KET VII. Keleivių pareigos (49-54 p.)

KET IV. Transporto priemonės vairuotojų reikalavimai (14-26 p.)

SEAKį 13 straipsnis. Bendrosios transporto priemonių vairuotojų pareigos


Turite klausimų? Prisijunkite ir rašykite komentaruose:

Komentarai

0 comments