1. 5. Praktikos egzaminas

Kaip vyksta motociklo egzaminas? Ką vairuotojas turi mokėti ir kokius dokumentus atsinešti? Kokia įranga reikia apsirūpinti laikant A kategorijos praktikos egzaminą? Apie tai – šioje pamokoje:

Ko reikės vairavimo egzaminui?

Egzaminui „Regitroje“ jums bus reikalingi šie dalykai, kuriais turėsite pasirūpinti patys:

 • Šalmas.
 • Apsaugos.
 • Specialūs batai.
 • Pageidautina - speciali motociklininko apranga.

Visa tai galite pasiskolinti arba išsinuomoti (tai kainuoja keliasdešimt eurų).

Kaip vyksta vairavimo praktikos egzaminas?

Prieš pradėdami egzaminą, galite susipažinti su motociklu kuriuo būsite egzaminuojamas, susireguliuoti veidrodėlius, susipažinti su valdymo prietaisais. Vairavimo egzaminas ir specialieji vairavimo manevrai vyksta specialioje aikštelėje, vėliau egzaminas realiame eisme gatvėje. Praktikos egzamino metu yra daromas vaizdo ir garso įrašas.

Egzaminuojant A1, A2 arba A kategorijos transporto priemone turi būti patikrinta, ar egzaminuojamasis sugeba:

1. Valdyti motociklą su išjungtu varikliu. Šiam manevrui atlikti kūgiais pažymima juostos (ilgis – 22 m, plotis – 3 m) pradžia ir pabaiga bei šiai juostai statmena laikino stovėjimo vieta (ilgis – 3 m, plotis – 2 m), esanti už 10 m nuo juostos pradžią žyminčio kūgio, dešinėje pusėje. Atlikdamas šį manevrą egzaminuojamasis turi:

 • stumti motociklą į priekį, eidamas kairėje motociklo pusėje, abiem rankomis laikydamas vairą; stabdyti motociklą tinkamai naudodamas stabdžius;
 • įstumti atbulą motociklą į laikino stovėjimo vietą bent viena ranka laikydamas vairą;
 • pastatyti motociklą ant stovėjimo kojelių / atremti su šonine atrama, po to nukelti nuo jų;
 • išstumti motociklą iš laikino stovėjimo vietos ir pasukęs jį į dešinę nustumti į priekį dar 10 m;

2. Važiuoti siaura juosta tiesiai pastoviu greičiu šalia lėtai (apie 1 m/s) einančio egzaminuotojo. Šiam manevrui atlikti kūgiais pažymima juostos (ilgis – 20 m, plotis – 1,5 m) pradžia ir pabaiga. Egzaminuojamasis pradeda važiuoti ne nuo juostos pradžią žyminčių kūgių, o šiek tiek iš toliau, kad ties juostos pradžia pasiektų tinkamą greitį;

3.Važiuoti aštuoniuke. Šiam manevrui atlikti kūgiais pažymimi stačiakampio (6 x 12 m dydžio), kuriame egzaminuojamasis važiuoja aštuoniuke, kampai ir aštuoniukės apskritimų centrai, tarp kurių – 4 m atstumas. Egzaminuojamasis:
 • pradeda manevrą nuo trumposios stačiakampio kraštinės;
 • važiuoja išilgai stačiakampio ir suka į kairę;
 • turi važiuoti aštuoniuke pastoviu greičiu tinkamai pasvirdamas motociklu;

4. Važiuoti gyvatėle nesustodamas tarp šešių vienoje tiesėje išdėstytų kūgių lėtai ir greitai (ne mažesniu kaip 30 km/h greičiu). Atstumas tarp gretimų kūgių važiuojant lėtai – 3 m; greitai – 8 m. Pradedant manevrą, motociklas turi būti kūgių sudarytoje linijoje prieš pirmą kūgį. Egzaminuojamasis:

 • važiuodamas gyvatėle lėtai, manevrą gali atlikti pajudėdamas iš vietos nuo pirmojo kūgio, o važiuodamas greitai – šiek tiek iš toliau, kad ties gyvatėlės pradžia pasiektų ne mažesnį kaip 30 km/h greitį;
 • turi važiuoti gyvatėle tarp kūgių, tinkamai valdyti akceleratorių, galinio rato stabdį ir sankabą;
 • už paskutinio kūgio grįžti į pradinę tiesę ir važiuoti tiesiai keletą metrų;

5. Apvažiuoti kliūtį, važiuodamas ne mažesniu kaip 50 km/h greičiu. Šiam manevrui atlikti kūgiais pažymima juostos (ilgis – 33 m, plotis – 1 m) pradžia ir pabaiga. Egzaminuojamasis pradeda važiuoti ne nuo juostos pradžią žyminčių kūgių, o šiek tiek iš toliau, kad ties juostos pradžia pasiektų tinkamą greitį. Atlikdamas šį manevrą, egzaminuojamasis turi:

 • įvažiuoti tarp juostos pradžią žyminčių kūgių ne mažesniu kaip 50 km/h greičiu;
 • nestabdydamas apvažiuoti kūgį, esantį už penkiolikos metrų į priekį nuo juostos pradžią žyminčio kūgio ir už dviejų metrų į kairę nuo kairiojo juostos krašto;
 • nuvažiavęs ne daugiau kaip aštuoniolika metrų, grįžti į pradinę tiesę pažymėtoje juostoje;

6. įsibėgėti 30–40 km/h greičiu ir tiksliai sustoti nurodytoje vietoje. Šiam manevrui atlikti kūgiais pažymima juostos (ilgis – 17 m, plotis – 1,5 m) pradžia ir pabaiga. Egzaminuojamasis pradeda važiuoti ne nuo juostos pradžią žyminčių kūgių, o šiek tiek iš toliau, kad ties juostos pradžia pasiektų tinkamą greitį. Atlikdamas šį manevrą, egzaminuojamasis turi:

 • įvažiuoti tarp juostos pradžią žyminčių kūgių ne mažesniu kaip 30 km/h greičiu;
 • pradėti stabdyti tik pravažiavęs juostos pradžią žyminčius kūgius;
 • atleisti akceleratorių ir stabdyti, naudodamas abiejų stabdžių stabdymo jėgą;
 • stabdyti tolygiai, be didelių stabdymo jėgos pokyčių;
 • sustoti, privažiavęs juostos pabaigą žyminčius kūgius;

7. važiuoti mažo spindulio posūkiu į kairę arba į dešinę. Šiam manevrui atlikti kūgiais žymima eismo
juosta (plotis – 3 m) ir jai statmena stovėjimo vieta (ilgis – 3 m, plotis – 2 m). Egzaminuojamasis:

 • prieš pradėdamas manevrą, turi pastatyti motociklą stovėjimo vietoje priekiniu ratu prie eismo juostos (važiuojamosios dalies) krašto;
 • egzaminuotojui nurodžius, į kurią pusę (kairę ar dešinę) važiuoti, gali pasirinkti, kuria koja atsiremti į žemę prieš pradedant važiuoti. Egzaminuotojas stovi priešais egzaminuojamąjį už pažymėtos eismo juostos ribų;
 • išvažiuoti iš stovėjimo vietos pasukdamas į eismo juostą per jos plotį;
 • važiuoti keletą metrų tiesiai į priekį;

8. stabdyti važiuojant ne mažesniu kaip 50 km/h greičiu (egzaminuotojui nurodžius). Šiam manevrui atlikti kūgiais pažymima juostos (plotis – 1,5 m) pradžia. Egzaminuojamasis pradeda važiuoti ne nuo juostos pradžią žyminčių kūgių, o šiek tiek iš toliau, kad ties juostos pradžia pasiektų ne mažesnį kaip 50 km/h greitį. Atlikdamas šį manevrą, egzaminuojamasis turi:

 • įvažiuoti tarp juostos pradžią žyminčių kūgių ne mažesniu kaip 50 km/h greičiu;
 • pradėti stabdyti tik egzaminuotojui nurodžius;
 • atleisti akceleratorių ir, naudodamas abiejų stabdžių stabdymo jėgą, stabdyti taip, kad saugiai sustotų nuvažiavęs kuo mažesnį atstumą;
 • prieš sustodamas įjungti pirmą pavarą.

Registracija

Registruotis į vairavimo egzaminą galima internetu arba telefonu 8 700 55 151.

Kas bus, jei neatvyksite į egzaminą?

Jei užsiregistravę į egzaminą, į jį neatvyksite, kitą kartą į jį galėsite nemokamai užsiregistruoti tik po mėnesio. Anksčiau egzaminui registruotis galėsite tik sumokėję baudą.

Kokius dokumentus reikia turėti atvykus į teorijos egzaminą „Regitroje“?

1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
2. galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, kad sveikatos būklė ir psichofiziologiniai gebėjimai yra tinkami vairuoti atitinkamos (-ų) kategorijos (-ų) TP;
3. sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, kad yra baigtas mokymas pagal privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programą;
4. galiojantį vairuotojo pažymėjimą, jei jis anksčiau buvo išduotas.
Registracija į egzaminą „Regitroje“ internetu: Regitra.lt


Turite klausimų? Prisijunkite ir rašykite komentaruose:

Komentarai

0 comments