5. 3. Nelygiareikšmių kelių sankryžos

Kaip sužinoti, kad esate nelygiareikšmių kelių sankryžoje? Ar turite joje važiavimo pirmenybę? Ar galite sukti? Apie tai ir dar daugiau – šioje pamokoje:

Kas yra nelygiareikšmių kelių sankryža?

Tai nereguliuojama sankryža, kurioje susikertantys keliai paženklinti pirmumo ženklais ir (arba) šių kelių danga yra skirtinga.

Nelygiareikšmių kelių sankryžoje šalutiniu keliu važiuojantis vairuotojas privalo duoti kelią transporto priemonėms, artėjančioms prie sankryžos pagrindiniu keliu. Tokiose sankryžose, sukdamas į kairę (apsisukdamas), vairuotojas privalo duoti kelią transporto priemonėms, važiuojančioms lygiareikšmiu keliu priešinga kryptimi tiesiai arba į dešinę.

Ar turite pirmenybę važiuoti?

Taip, jei esate pagrindiniame kelyje.

Ne, jei esate šalutiniame kelyje, o pagrindiniame kelyje yra automobilių.

Esu pagrindiniame kelyje, jei:

  • Prieš sankryžą yra kelio ženklas „Pagrindinis kelias“.
  • Esu asfaltuotame kelyje, kurį kerta žvyrkelis.

Esu šalutiniame kelyje, jei:

  • Prieš sankryžą yra kelio ženklas „Duoti kelią“, ženklas „Stop" arba atitinkama „Stop" linija.
  • Esu žvyrkelyje, kurį kerta asfaltuotas kelias.
Sankryža su šalutiniu keliu

Jei važiuojate asfaltuotu keliu per sankryžą, kurią kerta žvyrkelis, esate pagrindiniame kelyje ir turite pirmenybę važiuoti

Dėmesio! Jei nežinote, pagrindiniame ar šalutiniame kelyje esate, elkitės taip, lyg būtumėte šalutiniame kelyje.

Važiavimo pirmenybė nevienareikšmių kelių sankryžoje

Raudonas ir baltas yra pagrindiniame kelyje, todėl važiuos pirmi, tik tada – mėlynas automobilis

Galiu važiuoti per sankryžą, jei:

  • Esu pagrindiniame kelyje, važiuoju tiesiai arba į dešinę.
  • Esu pagrindiniame kelyje, važiuoju į kairę ir neturiu kliūties iš priekio.
  • Esu šalutiniame kelyje, važiuoju tiesiai arba į dešinę, o pagrindiniame kelyje nėra transporto priemonių.
  • Esu šalutiniame kelyje, važiuoju į kairę, o pagrindiniame kelyje ir iš priekio nėra transporto priemonių.

Negaliu važiuoti per sankryžą, jei:

  • Esu šalutiniame kelyje, o pagrindiniame kelyje yra transporto priemonių.
  • Esu šalutiniame kelyje, suku į kairę, bet iš priekio atvažiuoja transporto priemonė(-ės).

Dėmesio! Visais atvejais turite praleisti visomis kryptimis per perėjas einančius pėsčiuosius


Oranžinis ir violetinis automobiliai yra pagrindiniame kelyje, todėl turi pirmenybę. Tačiau violetinis, sukdamas į kairę, turi praleisti iš priekio atvažiuojantį oranžinį automobilį, todėl pirmas važiuoja oranžinis, o tik tada violetinis. Po to vienu metu važiuoja baltas ir mėlynas automobiliai, nes jų trajektorijos nesikerta.


Kelio ženklai:

108. Sankryža su šalutiniu keliu (Pagrindinį kelią kerta šalutinis kelias)

201. Pagrindinis kelias (Kelias, kuriame suteikta pirmenybė važiuoti per nereguliuojamas sankryžas)

202. Pagrindinio kelio pabaiga (Kelio ženklu „Pagrindinis kelias“ pažymėto kelio pabaiga)

203. Duoti kelią (Vairuotojas privalo duoti kelią transporto priemonėms, važiuojančioms kertamu keliu, o esant papildomai lentelei Nr. 843 „Pagrindinio kelio kryptis“ – važiuojančioms pagrindiniu keliu)

204. STOP (Draudžiama važiuoti nesustojus prieš „Stop“ liniją, o jeigu jos nėra, – prieš kelio ženklą. Vairuotojas privalo duoti kelią transporto priemonėms, važiuojančioms kertamu keliu, o jeigu yra papildoma lentelė Nr. 843 „Pagrindinio kelio kryptis“, – važiuojančioms pagrindiniu keliu)

554. „Stop“ linija (Nurodo vietą, kur turi sustoti transporto priemonės esant draudžiamajam šviesoforo (reguliuotojo) signalui)

804. Atstumas iki sankryžos (Nurodo atstumą iki sankryžos, prieš kurią pastatytas kelio ženklas „Stop“)


Horizontalus kelių žymėjimas:

1.18. Trikampis praneša, kad artėjama prie sankryžos su pagrindiniu keliu.

1.19. Užrašas „STOP“ praneša, kad artėjama prie 1.11 ženklinimo linijos, kai ji naudojama kartu su kelio ženklu „Stop“.


KET XVIII. Važiavimas per sankryžas (154-167 p.)


Turite klausimų? Prisijunkite ir rašykite komentaruose:

Komentarai

0 comments