5. 5. Šviesoforais reguliuojamos sankryžos

aip važiuoti sankryža, reguliuojama šviesoforu? Kada leidžiama pravažiuoti per geltoną ar net raudoną šviesoforo signalą? Kas gresia už šių taisyklių pažeidimus. Apie visa tai – šioje pamokoje:

Ar turiu pirmenybę važiuoti?

Taip, jei jums šviečia žalias šviesoforo signalas.

Taip, jei jums šviečia žalia rodyklė, įrengta papildomoje šviesoforo sekcijoje.

Ne, jei jums šviečia geltonas arba raudonas šviesoforo signalas (bet galite pabaigti manevrą).

Pirmas važiuos baltas, nes jam šviečia žalias šviesoforo signalas. Tada žalias, nes važiuodamas pagal papildomą rodyklę, jis turi praleisti kertamu keliu važiuojantį baltą. Kartu su žaliu – raudonas, nes sukdamas į kairę, jis turi praleisti iš priekio atvažiuojantį baltą. Pirmumo ženklai čia negalioja, nes sankryža reguliuojama šviesoforu.

Galiu važiuoti per sankryžą, jei:

 • Man šviečia bendras žalias šviesoforo signalas, važiuoju tiesiai arba į dešinę (nors ir nešviečia rodyklė į kairę arba į dešinę papildomoje šviesoforo sekcijoje).
 • Man šviečia žalias šviesoforo signalas, važiuoju į kairę ir neturiu kliūties iš priekio.
 • Man šviečia žalia rodyklė į kairę arba į dešinę, įrengta papildomoje šviesoforo sekcijoje, važiuoju į kairę arba į dešinę.
 • Man šviečia raudonas arba geltonas šviesoforo signalas prie kurio pritvirtinta papildoma lentelė su žalia rodykle į dešinę, važiuoju į dešinę, ir mano kelyje nėra kliūčių (tačiau prieš tai būtina sustoti prieš kelio ženklą „Stop“ linija“ ir (ar) „Stop“ liniją, jeigu jų nėra, – prieš pėsčiųjų perėją, šviesoforą ir įsitikinti, kad nėra artėjančių transporto priemonių ar pėsčiųjų, kuriuos reikia praleisti).

Negaliu važiuoti per sankryžą, jei:

 • Man šviečia žalias šviesoforo signalas, važiuoju į kairę ir turiu kliūtį iš priekio.
 • Man šviečia raudonas arba geltonas šviesoforo signalas, važiuoju bet kuria kryptimi.
 • Man šviečia raudonas arba geltonas šviesoforo signalas su žalia papildoma lentele su žalia rodykle, važiuoju į dešinę, ir mano kelyje yra kliūčių.

Kaip važiuoti pagal žalią rodyklės formos signalą tamsiame fone?

Nuo 2019 11 01 įsigaliojo KET pakeitimai, nustatantys naują važiavimo pagal žalią rodyklės formos signalą (į dešinę) tamsiame fone tvarką:

Dėmesio: tos pačios taisyklės galioja ir esant žaliam rodyklės formos signalui tamsiame fone į kairę. Jam nešviečiant, leidžiama sukti į kairę, bet tik praleidus kertamu keliu važiuojančias transporto priemones, pėsčiuosius ir kitus eismo dalyvius.

Kai šviečia pagrindinis žalias šviesoforo signalas, o žalias rodyklės į dešinę formos signalas tamsiame fone – nešviečia: leidžiama sukti į dešinę praleidus pėsčiuosius ir dviratininkus.

Kai šviečia žalias šviesoforo signalas, leidžiantis važiuoti tiesiai (ir į kairę), o žalias rodyklės į dešinę formos signalas tamsiame fone – nešviečia: draudžiama sukti į dešinę.

Kai šviečia pagrindinis žalias šviesoforo signalas ir o žalias rodyklės į dešinę formos signalas tamsiame fone: leidžiama sukti į dešinę nieko nepraleidžiant (pėstiesiems ir dviratininkams šviečia raudonas šviesoforo signalas).

Kai nešviečia pagrindinis žalias šviesoforo signalas, bet šviečia žalias rodyklės į dešinę formos signalas tamsiame fone: taip pat leidžiama sukti į dešinę nieko nepraleidžiant (pėstiesiems ir dviratininkams šviečia raudonas šviesoforo signalas).

Ką daryti, kai sankryžos šviesoforai neveikia?

Sankryža nereguliuojama, kai joje šviesoforuose nešviečia jokios šviesos arba nuolatos mirksi geltonos spalvos signalas. Tuomet reikia vadovauti pirmumo ženklais ir žymėjimais. Jei jų nėra – važiuoti, kaip lygiareikšmių kelių sankryžoje.

Kitos taisyklės:

 • Jei įsijungė žalias šviesoforo signalas, turite praleisti kertamu keliu važiuojančius automobilius, kurie baigia manevrus, praleisti baigiančius pereiti važiuojamąją dalį pėsčiuosius.
 • Jei įsijungė geltonas ar raudonas šviesoforo signalas, bet dar esate sankryžoje, turite baigti manevrą (kad ir koks būtų šviesoforo signalas išvažiuojant iš sankryžos).
 • Esant draudžiamajam šviesoforo signalui, privalote sustoti prieš kelio ženklą „Stop“ linija“ ir (ar) „Stop“ liniją, o jeigu jų nėra, – prieš šviesoforą, kertamą važiuojamąją dalį ar pėsčiųjų perėją taip, kad nekliudytumėte transporto ir pėsčiųjų eismui.
 • Draudžiama įvažiuoti į sankryžą, jei už jos yra kliūtis (įvažiavę galimai turėsite sustoti sankryžoje). Išimtis – jei sukate į kairę, tuomet galima sustoti sankryžos viduryje.

Kada galima nestabdyti esant geltonam signalui?

Vairuotojui, įvažiavusiam į važiuojamųjų dalių sankirtą pagal leidžiamąjį šviesoforo signalą, leidžiama važiuoti numatyta kryptimi, kad ir koks būtų šviesoforo signalas išvažiuojant iš sankryžos. Tačiau jeigu sankryžoje prieš pakeliui esančius šviesoforus yra kelio ženklas „Stop“ linija“ ir (ar) „Stop“ linija, vairuotojas turi paisyti kiekvieno šviesoforo signalo.

Vairuotojui, kuris užsidegus geltonam šviesoforo signalui arba reguliuotojui pakėlus ranką aukštyn galėtų sustoti Taisyklių 165 punkte nurodytose vietose tik staigiai stabdydamas, leidžiama važiuoti toliau.

Žr. KET punktą

Kas gresia pravažiavus geltoną ar raudoną signalą?

Taigi, nepaisyti geltono ar raudono šviesoforo signalo galite tik tuo atveju, jei jau esate įvažiavę į sankryžą. Taip pat tuomet, jei pasikeitus signalui galite sustoti tik staigiai stabdydamas.

O štai kas jums grės, jei nesilaikysite šių reikalavimų:
Važiavimas esant draudžiamam šviesoforo signalui arba reguliuotojo gestui užtraukia 28-86 eurų baudą arba vairuotojo pažymėjimo atėmimą 1-6 mėnesiams.


Kelio ženklai:

108. Sankryža su šalutiniu keliu (Pagrindinį kelią kerta šalutinis kelias)

201. Pagrindinis kelias (Kelias, kuriame suteikta pirmenybė važiuoti per nereguliuojamas sankryžas)

202. Pagrindinio kelio pabaiga (Kelio ženklu „Pagrindinis kelias“ pažymėto kelio pabaiga)

203. Duoti kelią (Vairuotojas privalo duoti kelią transporto priemonėms, važiuojančioms kertamu keliu, o esant papildomai lentelei Nr. 843 „Pagrindinio kelio kryptis“ – važiuojančioms pagrindiniu keliu)

204. STOP (Draudžiama važiuoti nesustojus prieš „Stop“ liniją, o jeigu jos nėra, – prieš kelio ženklą. Vairuotojas privalo duoti kelią transporto priemonėms, važiuojančioms kertamu keliu, o jeigu yra papildoma lentelė Nr. 843 „Pagrindinio kelio kryptis“, – važiuojančioms pagrindiniu keliu)

554. „Stop“ linija (Nurodo vietą, kur turi sustoti transporto priemonės esant draudžiamajam šviesoforo (reguliuotojo) signalui)

804. Atstumas iki sankryžos (Nurodo atstumą iki sankryžos, prieš kurią pastatytas kelio ženklas „Stop“)

112. Šviesoforas (Sankryža, pėsčiųjų perėja arba kelio ruožas, kuriame eismas reguliuojamas šviesoforais)


Horizontalus kelių žymėjimas:

1.18. Trikampis praneša, kad artėjama prie sankryžos su pagrindiniu keliu.

1.19. Užrašas „STOP“ praneša, kad artėjama prie 1.11 ženklinimo linijos, kai ji naudojama kartu su kelio ženklu „Stop“.

1.32. Geltonomis linijomis pažymėtas plotas važiuojamųjų dalių sankirtoje žymi vietą, į kurią įvažiuoti draudžiama, jeigu joje ar už jos yra kliūtis, kuri priverstų vairuotoją sustoti važiuojamųjų dalių sankirtoje ir trukdyti kitų transporto priemonių eismui, išskyrus tuos atvejus, kai sankryžoje reikia pasukti į kairę.


KET XVIII. Važiavimas per sankryžas (154-167 p.)


Turite klausimų? Prisijunkite ir rašykite komentaruose:

Komentarai

0 comments