7.1.1. Variklio mechanizmai, veikimo principas, gedimų požymiai

VIDAUS DEGIMO VARIKLIO KONSTRUKCIJA

Vidaus degimo variklis – tai įrenginys, kuris uždarose ertmėse degančių degalų šiluminę ir besiplečiančių dujų slėgio energiją paverčia mechaniniu darbu.
STŪMOKLIS

Stūmoklis priima dujų slėgį, sudegant darbiniam mišiniui, ir per švaistiklį jį perduoda alkūniniam velenui.ALKŪNINIS VELENAS

Alkūninis velenas stūmoklio jėgą, perduodamą per stūmoklio pirštą ir svaistiklį, paverčia sukimo momentu, kuris perduodamas per skriejiką transmisijai. Be to, alkūninio veleno skriejikai per švaistiklius stumdo stūmoklius paruošiamųjų taktų metu.DUJŲ SKIRSTYMO MECHANIZMAS

Dujų skirstymo mechanizmas skirtas cilindrų vidinei ertmei laiku sujungti su siurbimo ir išmetimo vamzdžiais.

Dujų skirstymo velenasKETURTAKČIO VARIKLIO VEIKIMO PRINCIPAS

Pirmasis taktas – įsiurbimas. Sukantis velenui, stūmoklis iš viršutinio kraštutinio taško slenka žemyn, dujos cilindre praretėja, atsidaro įsiurbimo vožtuvas ir pro jį į cilindrą patenka degusis kuro ir oro mišinys. Kai stūmoklis pasiekia kraštutinį tašką, įsiurbimo vožtuvas užsidaro.


Antrasis taktas – suspaudimas. Toliau sukdamasis alkūninis velenas ima kelti stūmoklį į viršų, ir šis spaudžia degųjį mišinį. Abu vožtuvai yra uždaryti. Kai stūmoklis vėl pasiekia kraštutinį viršutinį tašką, degusis mišinys užsidega (nuo žvakės kibirkšties benzininiuose varikliuose, nuo spaudžiamų dujų įkaitimo dyzeliniuose varikliuose).


Trečiasis taktas – darbas (degimas). Mišinys sudega staiga (sprogsta), labai padidėja degant susidariusių dujų slėgis. Jos spaudžia stūmoklį, ir dėl to jis slenka žemyn – atlieka darbą. Leisdamasis stūmoklis priverčia judėti švaistiklį, o šis – alkūninį veleną. Šio takto metu abu vožtuvai yra uždaryti.


Ketvirtasis taktas – išmetimas. Stūmoklis nusileidžia iki apatinio kraštutinio taško, atsidaro išmetimo vožtuvas ir pro jį deginiai išmetami iš cilindro lauk, o stūmoklis kyla į viršų. Baigiantis šiam taktui, išmetimo vožtuvas užsidaro.


Veikimo principas (video, www.youtube.com)DYZELINIS VARIKLIS

Dyzelio varikliuose degusis mišinys ruošiamas suspaudimo takto pabaigoje ir išsipletimo takto pradžioje, jau vykstant degimui. Degusis mišinys turi būti paruoštas per labai trumpą laiką, alilinkantį maždaug 20-60°alkūninio veleno posūkio kampo. Degalai suspaudimo takto pabaigoje dideliu (30-120 MPa) slėgiu purškiami į cilindre suspaustą orą. Ištekėjusios pro purkštuko mažo skersmens skylutes, degalų čiurkšlės suskyla i daugybę smulkių skirtingo dydžio lašelių, kurių vidutinis skersmuo lygus keliasdešimčiai mikronų.


Veikimo principas (video, www.youtube.com)TURBODYZELINIS VARIKLISTURBOKOMPRESARIAUS VEIKIMO SCHEMA


Veikimo principas (video, www.youtube.com)Gedimų požymiai

Jeigu benzininio variklio alkūninis velenas sukasi, o maitinimo ir uždegimo sistemos techniškai tvarkingos, jo užvesti nepavyksta (arba tai padaryti būna itin sunku) dėl šių priežasčių:

1. Žemas spaudimas (kompresija) cilindruose. Patikrindami numanomą defektą išsukime žvakes, prapūskime cilindrus. Pamatuokime spaudimą ir į kiekvieną cilindrą įpilkime 0,5-1 cm3 alyvos.

2. Nutrūko paskirstymo veleno krumpliuotasis diržas. Šiuo atveju starteris labai greitai suka alkūninį veleną. Įsitikinkime, kad diržas nesuka paskirstymo veleno. Tam gali tekti nuimti diržo gaubtą, variklio vožtuvų dangtelį, uždegimo skirstytuvo dangtelį. Gedimą pašalinsime pakeisdami diržą. Be to, reikia patikrinti kompresiją. Gali tekti nuimti galvutę ir pakeisti deformuotus vožtuvus.

3. Pernelyg atsilaisvinęs dantytasis diržas peršoka per kelis dantelius. Girdisi pliaukšėjimai jsiurbimo momentu ir duslintuve. Tokiu atveju reikia patikrinti ir nustatyti dujų paskirstymo fazes, patikrinti kompresiją. Gali tekti nuimti galvutę ir pakeisti deformuotus vožtuvus.

Dyzelinių variklių gali nepavykti užvesti dėl šių priežasčių:

1. Sugedusios kaitinimo žvakės arba žvakių valdymo sistemos. Norėdami patikrinti numanomą gedimą, atjunkime žvakes nuo šynos ir patikrinkime kiekvienos žvakės varžą. Patikrinkime elektros įtampą šynoje. Jeigu ji dingusi, paimkime laidą ir sujunkime juo šyną su akumuliatoriumi. Defektui pašalinti gali reikėti pakeisti sugedusias žvakes, valdymo elementus, sujungti nutrūkusius laidus.

2. Maitinimo sistemos gedimas (purkštukai, aukšto spaudimo kuro siurblys). Kuro agregatus reikia patikrinti specialiu stendu. Gali tekti sureguliuoti, suremontuoti, pakeisti maitinimo sistemos agregatus.

3. Susidėvėjusi stūmoklių grupė, vožtuvų nukreipiančiosios įvorės ir balnai. Šie požymiai išryškėja nuvažiavus daugiau nei 150 tūkst. km. Variklis užsiveda tik esant padidintoms apsukoms. Užvedus dirba patenkinamai. Gali dingti hermetiškumas - dėl padidėjusio slėgio karteryje ima sunktis alyva pro riebokšlius ir karterio tarpiklį. Pastebima, kad daugiau alyvos sunaudojama. Belieka išrinkti ir suremontuoti variklį.

Komentarai

0 comments