Kaip ir kada reikia praleisti policijos, greitosios ir kitas specialiąsias transporto priemones po 2022 m. sausio 1 d. pakeitimų?

Ar žinote kada būtina praleisti įjungtais švyturėliais važiuojančios policijos, greitosios pagalbos ar ugniagesių mašinas, o kada ne? Ar mokate praleisti specialųjį transportą pagal atnaujinta KET taisykles?

Kas yra specialusis transportas?

Specialusis transportas – tai specialios paskirties automobiliai, turintys mėlynus ir raudonus (arba tik mėlynus) švyturėlius ir specialiuosius garso signalus: policijos, greitosios medicinos pagalbos, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos, dujų įmonės avarinės tarnybos, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės institucijos, laisvės atėmimo vietos, vidaus reikalų statutinės įstaigos, prokuratūros, valstybės saugumo departamento, specialiųjų tyrimų tarnybos, antrojo operatyvinių tarnybų departamento, Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgų, karo policijos, muitinės, valstybinės kelių transporto inspekcijos. (KET 186 p.)

Specialiojo transporto automobiliai yra ryškiai paženklinti, kad būtų atpažinti net iš didesnio atstumo.

Kas nelaikoma specialiuoju transportu?

Specialiuoju transportu nelaikomos kelininkų, privačių saugos tarnybų ir kiti automobiliai, turintys tik oranžinės spalvos švyturėlius.

Tokie švyturėliai tik įspėja aplinkinius, tačiau praleisti neįpareigoja ir pažeisti kelių eismo taisyklių neleidžia (KET 188 p.).

Kada nereikia praleisti specialiojo transporto?

  • Kai specialusis transportas važiuoja be garso signalų (pavyzdžiui, tik su įjungtais mėlynais ir raudonais švyturėliais). (KET 187 p.)
  • Kai specialusis transportas stovi su įjungtais mėlynais ir raudonais švyturėliais (be garso signalų). (KET 187 p.)
  • Kai specialusis transportas važiuoja priešinga eismo kryptimi, atskirta skiriamąja juosta.
  • Kai kelyje yra daugiau kaip keturios eismo juostos, o specialioji transporto priemonė važiuoja priešinga kryptimi.

Kada reikia praleisti policiją, greitąją ar ugniagesius?

Specialųjį transportą praleisti reikia, kai važiuoja su įjungtais mėlynais ir raudonais (arba tik mėlynais švyturėliais) IR specialiaisiais garso signalais.

Jei specialusis transportas važiuoja su įjungtais švyturėliais, bet be specialiųjų garso signalų, jis pirmenybės neturi. (KET 186 p.)

Specialiojo transporto vairuotojai naudodamiesi Kelių eismo taisyklių 186 punktu visada turi įvertinti, ar šalia esantis vairuotojas spės laiku sureaguoti ir pasitrauks iš kelio. Jie gali pažeisti taisykles, tačiau tik tuo atveju, jei tai nepakenks eismo saugumui. Todėl specialiojo transporto vairuotojas visada turi įsitikinti, kad jam bus duodamas kelias.

Kaip reikia praleisti specialųjį transportą?

Pagal atnaujintas 2022 m. sausio 1 d. KET taisykles, numatyta, kad specialųjį transportą turime praleisti avarinio koridoriaus principu.

KET 12 p. rašoma: Eismo dalyviai privalo nedelsdami duoti kelią artėjančioms specialiosioms transporto priemonėms su įjungtais mėlynais ir raudonais (arba tik mėlynais) švyturėliais ir specialiaisiais garso signalais ir jų lydimoms transporto priemonėms. Artėjančioms specialiosioms transporto priemonėms su įjungtais mėlynais ir raudonais (arba tik mėlynais) švyturėliais ir specialiaisiais garso signalais ir jų lydimoms transporto priemonėms kelias duodamas ir avarinis koridorius sudaromas tokia tvarka:

12.1. kelyje, kuriame viena kryptimi yra viena eismo juosta, transporto priemonių vairuotojai privalo sustoti dešiniajame kelkraštyje, kai jo nėra, – prie dešiniojo važiuojamosios dalies krašto;

12.2. kelyje, kuriame viena kryptimi yra dvi ar daugiau eismo juostų, kraštinėje kairėje eismo juostoje ta pačia kryptimi judančių transporto priemonių vairuotojai privalo pasitraukti kuo kairiau prie pat važiuojamosios dalies, skirtos važiuoti ta kryptimi, atitinkamo krašto ir sustoti, o kitose eismo juostose, kurios yra dešiniau nuo kraštinės kairės eismo juostos, ta pačia kryptimi judančių transporto priemonių vairuotojai privalo pasitraukti kuo dešiniau, dešiniojo važiuojamosios dalies krašto arba kelkraščio link ir sustoti;

12.3. kelyje su skiriamąja kelio juosta (toliau – skiriamoji juosta) Taisyklių 12.1 ir 12.2 papunkčiuose nurodytus reikalavimus privalo vykdyti tik ta pačia kryptimi judančių transporto priemonių vairuotojai.

Daug keblumų kyla skinantis kelią spūstyse ir kiemuose

Ugniagesių mašinos plotis negali viršyti leistino vienos eismo juostos pločio, tačiau kėbulo ilgis yra didelis, o manevringumas – ribotas, dėl to ypač daug keblumų kyla skinantis kelią spūstyse.

Pati didžiausia problema yra manevravimas didmiesčių kiemuose. Gyventojai įpranta automobilius statyti visur, kur yra laisvos vietos, todėl ugniagesiams pravažiuoti su sunkvežimiu būna itin sudėtinga.

Visada važiuodami ar statydami mašinas pagalvokite ar pro jus galės pravažiuoti daug didesnė mašina, kuri išgelbės kažkam gyvybę.

Draudimas stovėti gatvės ir įvažiavimo į teritoriją sankirtose

KET pakeitimuose atsiranda papildomas papunktis kuris nurodo draudimą stovėti gatvės ir įvažiavimo į teritoriją sankirtose, kadangi ten statomos transporto priemonės riboja kelio matomumą, trukdo specialiųjų transporto priemonių, aptarnaujančio transporto vairuotojams, pėsčiųjų ir dviratininkų eismui, kelia ginčus tarp eismo dalyvių.

KET 150 p. Sustoti ir stovėti draudžiama:

KET 150.15 p. kelio ir įvažiavimo (išvažiavimo) į (iš) šalia kelio esančią (-os) teritoriją (-os) važiuojamųjų dalių sankirtoje ir arčiau kaip 5 m atstumu nuo jos (toje kelio pusėje, kurioje yra nurodytas įvažiavimas (išvažiavimas) į (iš) šalia kelio esančią (-os) teritoriją (-os)), išskyrus tuos atvejus, kai ten stovėti leidžia stovėjimo vietą nurodantys kelio ženklai.

Svarbu atminti, kad draudimas taikomas toje kelio pusėje, kurioje yra nurodytas įvažiavimas į šalia kelio esančią teritoriją arba išvažiavimas iš jos.

Pažeidėją, kuris sugalvotų pasinaudoti kitų sudaromu koridoriumi, drąsiai būtų galima nubausti

Su vairuotojų nepagarba tenka susidurti ir gelbėjimo tarnyboms. Jie neslepia, kad neretai atsiranda gudruolių, kurie pasinaudoja atsakingų vairuotojų atlaisvintu keliu ar net bando lenkti į pagalbą skubančius automobilius. Tačiau pažeidėjams nebėra galimybių išsisukti – vaizdo registratoriais užfiksuotos situacijos perduodamos pareigūnams. 

Nuo šiol nepraleidusiems specialaus transporto priemonių su įjungtais mėlynos ir raudonos spalvos švyturėliais bei garsiniu signalu ar jų lydimų automobilių vairuotojams gresia nuo 90 iki 140 eurų bauda. Taip pat nuo dviejų iki keturių mėnesių laikotarpiui gali būti atimta teisė vairuoti. Prie šio pažeidimo priskiriamas ir trukdymas specialiojo transporto eismui.

Visada reikia būti budriems

Dauguma vairuotojų supranta, jos specialųjį transportą reikia praleisti, juk jie turi mėlynus ir raudonus švyturėlius, kuriais naudojasi skubiai skverbdamiesi per eismą, bet nedėmesingų pavienių eismo dalyvių neįmanoma išvengti. Jei žmogus automobilyje garsiai klausosi muzikos arba kalba mobiliuoju telefonu (net jei tai daro su laisvų rankų įranga) girdėdamas sirenos garsą nežinos, iš kur jis sklinda. Visada būkime budrūs kelyje ir praleiskime specialiąsias transporto priemones, kurios skuba į pagalbą nukentėjusiems žmonėms.

Daugiau apie KET pakeitimus čia.

Nemokamas testas iš atnaujintų KET čia.

Post Navigation