Kaip keitėsi su stovėjimu susijusios KET po 2022 m. sausio 1 d.?

Nuo 2022 m. sausio 1 d. atsirado keletas pasikeitimų susijusių su draudimu stovėti gatvės ir įvažiavimo į teritoriją sankirtose, stovėjimo būdo, galiojimo zoną turinčių draudžiamųjų kelio ženklų draudimais ir nurodomųjų kelio ženklų stovėjimo tvarkos reikalavimais. Pažiūrėkime, kas pasikeitė.

Daugybę metų įprastai toj pačioje vietoje statant automobilį, net nebesusimastai, kad pasikeitus KET taisyklėms, gali pasistatyti automobilį neleistinoje vietoje. Savo žinias apie KET būtina reguliariai atnaujinti, taip bus išvengiama nemalonių situacijų keliuose.

Draudimas stovėti gatvės ir įvažiavimo į teritoriją sankirtose

KET pakeitimuose atsiranda papildomas papunktis kuris nurodo draudimą stovėti gatvės ir įvažiavimo į teritoriją sankirtose, kadangi ten statomos transporto priemonės riboja kelio matomumą, trukdo specialiųjų transporto priemonių, aptarnaujančio transporto vairuotojams, pėsčiųjų ir dviratininkų eismui, kelia ginčus tarp eismo dalyvių.

KET 150 p. Sustoti ir stovėti draudžiama:

KET 150.15 p. kelio ir įvažiavimo (išvažiavimo) į (iš) šalia kelio esančią (-os) teritoriją (-os) važiuojamųjų dalių sankirtoje ir arčiau kaip 5 m atstumu nuo jos (toje kelio pusėje, kurioje yra nurodytas įvažiavimas (išvažiavimas) į (iš) šalia kelio esančią (-os) teritoriją (-os)), išskyrus tuos atvejus, kai ten stovėti leidžia stovėjimo vietą nurodantys kelio ženklai.

Svarbu atminti, kad draudimas taikomas toje kelio pusėje, kurioje yra nurodytas įvažiavimas į šalia kelio esančią teritoriją arba išvažiavimas iš jos.

Stovėjimo būdai

Pakeistose KET nuo 2022 m. sausio 1 d. pakeistas ne tik kelio ženklų 831-838 pavadinimas iš „Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas“ į „Stovėjimo būdas“, bet ir taisyklės paaiškinimas.

Taisyklės pakeitimu nurodoma, kad 831-838 ženklais pažymėtose vietose stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik motorinėms transporto priemonėms, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 tonos, ir jų junginiams su priekabomis. Transporto priemonė turi stovėti palei pat šaligatvio kraštą, esantį arčiausiai prie važiuojamosios dalies.

Seniau šiais kelio ženklais pažymėtose vietose buvo stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos ir motociklams. Transporto priemonė turi stovėti palei pat šaligatvio kraštą, esantį arčiausiai prie važiuojamosios dalies.

Galiojimo zoną turinčių draudžiamųjų kelio ženklų draudimai

Pakeistas KET 1 priedo 5 punktas, kuriame rašoma: Galiojimo zoną turinčių draudžiamųjų kelio ženklų Nr. 319, 325, 327, 329, 331–335 draudimai galioja nuo draudžiamojo kelio ženklo iki artimiausios sankryžos (įskaitant sankryžos plotą) ar važiuojamųjų dalių sankirtos (įskaitant sankirtos plotą) už draudžiamojo kelio ženklo, kurios pažymėtospirmumo kelio ženklais, kelio ženklais „Lygiareikšmių kelių sankryža“, „Sankryža su šalutiniu keliu“, „Šalutinis kelias iš dešinės“, „Šalutinis kelias iš kairės“ arba „Eismas ratu“,o gyvenvietėse, kai nėra nurodytos sankryžos ar važiuojamųjų dalių sankirtos, – iki gyvenvietės pabaigos, pažymėtos nurodomuoju kelio ženklu „Gyvenvietės pabaiga“.

Tuo norima pasakyti, kad Galiojimo zoną turinčių draudžiamųjų kelio ženklų Nr. 319, 325, 327, 329, 331–335 draudimai galioja nuo draudžiamojo kelio ženklo nebe iki sankryžos ar sankirtos, o iki jos pabaigos, įskaitant ir jos plotą.

Taip pat nuo 2022 m. sausio 1 d. atsirado KET 1 priedo papildomas 5 punkto papunktis 51. Juo siekiama sumažinti statomų kelio ženklų kiekį.

KET 1 priedo 51 p, rašoma, kad: Galiojimo zoną turinčių draudžiamųjų kelio ženklų Nr. 332–335 draudimai taip pat galioja nuo draudžiamojo kelio ženklo iki kitų draudžiamųjų kelio ženklų Nr. 332–335 arba nurodomųjų kelio ženklų Nr. 528–532.

Stovėjimo ribotą laiką vieta

Kelio ženklo 529 „Stovėjimo ribotą laiką vieta“  apibrėžimas iki pakeitimų buvo štai toks: Stovėjimo vieta, kurioje motorinėms transporto priemonėms leidžiama stovėti ne ilgiau, negu nurodyta, išskyrus skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele pažymėtas transporto priemones.

Pakeistose KET nuo 2022 m. sausio 1 d. Kelio ženklo 529 „Stovėjimo ribotą laiką vieta“ paaiškinimas pakeistas taip: Stovėjimo vieta, kurioje transporto priemonėms leidžiama stovėti ne ilgiau, negu nurodyta.

Rezervuota stovėjimo vieta

Šiuo metu pasaulyje daug dalykų persikelia į elektroninę erdvę, pagal tai papildytas kelio ženklo 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ apibrėžimas.

Dabar jis toks: Stovėjimo vieta, kurioje transporto priemonėms leidžiama stovėti tik su specialiais leidimais. Ne elektroniniai leidimai tvirtinami už priekinio stiklo.

Galiojimo zoną turinčių nurodomųjų kelio ženklų stovėjimo tvarkos reikalavimai

Galiojimo zoną turinčių nurodomųjų kelio ženklų stovėjimo tvarkos reikalavimai papildyti keliais punktais.

Atsirado KET 1 priedo81 punktas: Galiojimo zoną turinčių nurodomųjų kelio ženklų Nr. 528–532 stovėjimo tvarkos reikalavimai galioja nuo nurodomojo kelio ženklo iki artimiausios sankryžos ar važiuojamųjų dalių sankirtos už nurodomojo kelio ženklo, kurios pažymėtospirmumo kelio ženklais, kelio ženklais „Lygiareikšmių kelių sankryža“, „Sankryža su šalutiniu keliu“, „Šalutinis kelias iš dešinės“, „Šalutinis kelias iš kairės“ arba „Eismas ratu“,o gyvenvietėse, kai nėra nurodytos sankryžos ar važiuojamųjų dalių sankirtos, – iki gyvenvietės pabaigos, pažymėtos nurodomuoju kelio ženklu „Gyvenvietės pabaiga“.

Taip pat KET 1 priedo82 punktas: Galiojimo zoną turinčių nurodomųjų kelio ženklų Nr. 528–532 stovėjimo tvarkos reikalavimai taip pat galioja nuo nurodomojo kelio ženklo iki kitų nurodomųjų kelio ženklų Nr. 528–532 arba draudžiamųjų kelio ženklų Nr. 332–335.

Daugiau apie KET pakeitimus čia.

Nemokamas testas iš atnaujintų KET čia.

Post Navigation