Lenkimo ir posūkio į kairę taisyklės, bei jų pakeitimai

Dėl lenkimo taisyklių pažeidimų per metus yra išrašoma bene daugiausiai pažeidimų ir žūsta labai daug žmonių. Lenkimas laikomas vienu pavojingiausių iš visų manevrų. Dėl to nuo 2022 m. sausio 1 d. atsirado KET taisyklių pakeitimų susijusių su lenkimu ir posūkiu į kairę pusę.

Kas tas lenkimas?

Automobilio lenkimas yra ypatingo vairuotojų atidumo reikalaujantis manevras, nes išvažiuojama į priešpriešinio eismo juostą, todėl gali susidaryti pavojinga situacija. Pradedantiesiems vairuotojams, kurie neturi pakankamų įgūdžių, lenkimas yra nemažas iššūkis.

Kelių eismo taisyklėse rašoma, kad lenkimas, tai vienos arba kelių važiuojančių transporto priemonių apvažiavimas įvažiuojant į priešpriešinio eismo juostą.

Jo nereiktų maišyti su persirikiavimo sąvoka. Nes persirikiavimas, tai eismo juostos keitimas neįvažiuojant į priešpriešinio eismo juostą.

Lenkimas 

Papildant KET 136 punktą siekiama atkreipti vairuotojų dėmesį, kad atliekant lenkimo manevrą privalu imtis papildomų atsargumo priemonių ir vengti nebūtinų lenkimo manevrų. 

Lenkimo manevrą tikslinga atlikti tuo atveju, kai jis būtinas – pasivejama lėčiau važiuojanti transporto priemonė ir lenkimas gali būti atliktas neviršijant leistino važiavimo greičio ir laikantis KET 136 punkte nustatytų reikalavimų.

Tokių lenkimų, kai esant itin intensyviam eismui „nardoma“ sraute, lenkiama transporto priemonių kolona, taip trukdant visų joje važiuojančių transporto priemonių eismą – visi verčiami stabdyti, lenkiamos maksimaliu leistinu greičiu važiuojančios transporto priemonės ir pan., privalu vengti.

KET 136 p. rašoma: Vairuotojams rekomenduojama vengti nebūtinų lenkimo manevrų. Prieš pradėdamas lenkti, vairuotojas privalo imtis papildomų atsargumo priemonių ir įsitikinti, kad:

  • 136.1. nė vienas iš važiuojančių paskui jį vairuotojų nepradėjo jo lenkti;
  • 136.2. transporto priemonės, kurią ketinama lenkti, vairuotojas nerodo kairiojo posūkio signalo;
  • 136.3. lenkimui būtina eismo juostos dalis yra laisva ir nebus kliudoma priešpriešiais atvažiuojančioms transporto priemonėms arba važiuojamąja dalimi judantiems pėstiesiems;
  • 136.4. lenkiant bus užtikrintas saugus atstumas nuo lenkiamos transporto priemonės;
  • 136.5. baigdamas lenkti, jis galės grįžti į savo eismo juostą, nesukliudydamas lenkiamai transporto priemonei.

Atlikus lenkimo manevrą, svarbu kuo greičiau grįžti į savo juostą. Tai galima padaryti tada, kai šoniniame veidrodėlyje matomas visas aplenktos transporto priemonės priekis.

Jeigu eismas labai intensyvus ir visos eismo juostos užimtos, keisti eismo juostą leidžiama tik prireikus pasukti, apsisukti ar sustoti (KET 110 p.).

Priešingu atveju, vairuotojui dažnai keičiant eismo juostas be reikalo, akceleruojant ir taip sudarant pavojų aplinkiniams – bus traktuojama kaip chuliganiškas vairavimas.

Prieš priimant sprendimą lenkti kitas transporto priemones, svarbu tinkamai įvertinti tuos aplinkos faktorius, kurie gali apsunkinti erdvės ir joje esančių objektų suvokimą bei sukelti pavojų jau pradėjus lenkimo ar apvažiavimo manevrą.

Pavyzdžiui, rūkas gali sudaryti suvokimo iliuziją, kad priešais atvažiuojanti mašina yra 2-3 kartus toliau nei iš tikrųjų yra, o slidi ar drėgna kelio danga, esančios sniego provėžos gali sukelti avarinę situaciją bandant sugrįžti į savo eismo juostą po lenkimo manevro. Tad kliūtį reikia pastebėti kiek įmanoma anksčiau, kad turėtumėte laiko įvertinti eismo situaciją.

Kur draudžiama lenkti?

Labai dažnai eismo įvykiai baigiasi tragiškai, kai lenkiama neįsitikinus, jog tai daryti yra saugu. Niekada nelenkite, jei nematote ilgos laisvos kelio atkarpos dėl vingių, įkalnių, kelio ženklų ar kitų objektų.

Kelio ruožuose, kurie yra pažymėti kelio ženklu „Lenkti draudžiama”, draudžiama lenkti transporto priemones, išskyrus pavienes (pavienius transporto priemonių junginius), važiuojančias mažesniu kaip 30 km/h greičiu jei eismo juostos neatskirtos ištisine ženklinimo linija (KET 1 pr. 325).

Tais atvejais, kai eismo juostos atskirtos ištisine ženklinimo linija, draudžiama lenkti visas transporto priemones nepriklausomai nuo jų važiavimo greičio (KET 3 pr. I d. 1.1.).

Kokios skiriamos baudos nesilaikant lenkimo taisyklių?

Ištisinės linijos kirtimas ir įvažiavimas į priešpriešinio eismo juostą pažeidžiant Kelių eismo taisyklių reikalavimus užtraukia 60–90 eurų baudą. Taip pat gali būti atimta teisė vairuoti nuo vieno iki trijų mėnesių. Tokiu manevru kelyje sukėlus pavojingą situaciją bauda siekia nuo 170 iki 230 eurų.

Chuliganiškas vairavimas, t.y. pavojų eismo saugumui arba savo ar kitų žmonių saugumui keliantis KET pažeidimas dėl chuliganiškų paskatų užtraukia vairuotojams baudą nuo 450 iki 550 eur su teisės vairuoti atėmimu nuo 12 iki 24 mėnesių.

Posūkis į kairę ir lenkimas 

KET pakeistuose punktuose rašoma:

  • KET 109 p. Sukdamas į kairę (apsisukdamas) ne sankryžoje, vairuotojas privalo duoti kelią priešinga kryptimi tiesiai arba į dešinę važiuojančioms transporto priemonėms, o kur leidžiama lenkti, – ir lenkiančioms transporto priemonėms.
  • KET 157 p. Sukdamas į kairę (apsisukdamas), vairuotojas privalo duoti kelią transporto priemonėms, važiuojančioms lygiareikšmiu keliu priešinga kryptimi tiesiai arba į dešinę, o sankryžoje, kurioje leidžiama lenkti, – ir lenkiančioms transporto priemonėms.

Skirtingai nuo KET 157 punkto, kuriame nustatyta, kad sankryžoje į kairę sukantis vairuotojas privalo praleisti lenkiančias transporto priemones, KET 109 punkte, kuris kalba apie posūkį į kairę ne sankryžoje, tokio reikalavimo sukančiam vairuotojui nebuvo. KET pakeitimais siekiama nustatyti vienodą reglamentavimą sukant sankryžoje ir ne sankryžoje.

Pagal naują tvarką vairuotojas, sukdamas į kairę (apsisukdamas) ne sankryžoje, privalo duoti kelią ne tik priešinga kryptimi tiesiai arba į dešinę važiuojančioms transporto priemonėms, bet ir jį lenkiančioms transporto priemonėms, kai lenkiantysis jau yra persirikiavęs į priešpriešinio eismo juostą ir atlieka lenkimo manevrą, kur toks lenkimas yra leidžiamas.

Manevras sukant į kairę, reikalauja daugiau dėmesio, turime įvertinti daugiau faktorių, praleisti kitas kelyje esančias transporto priemones ir pėsčiuosius.

Daugiau apie KET pakeitimus čia.

Nemokamas testas iš atnaujintų KET čia.

Post Navigation