D kategorijos kurso turinys

1.1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Bendrosios nuostatos.

1.1.2. Tarptautiniai ir Lietuvos Respublikos teisės aktai, susiję su kelių eismu ir transporto priemonių naudojimu.

1.1.3. Vairuotojo darbo psichinės ir fiziologinės savybės, patikimumas; vairuotojo asmeninės savybės, jų įtaka saugiam transporto priemonės valdymui. Vairuotojo etika ir pagarba kitiems eismo dalyviams.

1.1.4. Rizikingos eismo situacijos ir galimybės jas numatyti. Vairuotojo budrumas ir reakcija.

1.1.5. Vairavimo elgsenos pasikeitimas dėl alkoholio, narkotikų, vaistų, dvasinės būsenos ar nuovargio. Vairuotojų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo tvarka, atsakomybė už girtumo ar apsvaigimo patikrinimo vengimą.

1.1.6. Vairavimo rizikos veiksniai, susiję su įvairiomis kelio būklės ir atmosferos sąlygomis, ypač joms keičiantis dėl oro permainų ir dienos ar nakties meto.

1.1.7. Rizika, susijusi su įvairių tipų transporto priemonių judėjimu bei vairavimu ir skirtingais vairuotojų matymo laukais.

1.1.8. Saugos priemonių naudojimo svarba, atsargumas išlipant iš transporto priemonės.

1.1.9. Specifiniai rizikos veiksniai, susiję su kitų eismo dalyvių patirties stoka ir labiausiai pažeidžiamomis eismo dalyvių (vaikų, pėsčiųjų, dviratininkų ir žmonių su negalia) grupėmis.

1.1.10. Svarbiausios sąvokos, naudojamos Kelių eismo taisyklėse.

1.1.11. Sistemos „Vairuotojas–automobilis–kelias–aplinka“ grandžių įtaka saugiam eismui.

1.1.12. Transporto priemonių vairuotojų, savininkų ir valdytojų pareigos. Atsakomybės rūšys ir jų taikymas už pažeidimus, susijusius su kelių eismu.

1.1.13. Transporto priemonių nuosavybės teisė, registravimas. Transporto priemonių, krovinių (bagažo) ir gyvybės draudimas. Draudimo rūšys ir rizikos grupės. Eismo įvykio deklaracija ir jos praktinis pildymas.

1.1.14. Pėsčiųjų, keleivių, dviratininkų, važnyčiotojų, gyvulių varovų ir raitelių galimi pažeidimai keliantys grėsmę saugiam eismui.

1.1.15. Kurso kartojimas, konsultacijos, kontrolinis patikrinimas.

1.2.1. Kelio ženklų klasifikacija, paskirtis, forma, spalva, reikšmė, galiojimas ir jų statymas. Vairuotojo atsargumas.

1.2.1.1. Įspėjamiej kelioi ženklai.

1.2.1.2. Pirmumo kelio ženklai.

1.2.1.3. Draudžiamieji kelio ženklai.

1.2.1.4. Nukreipiamieji kelio ženklai.

1.2.1.5. Nurodomiej ikelio ženklai.

1.2.1.6. Informaciniai kelio ženklai.

1.2.1.7. Paslaugų kelio ženklai.

1.2.1.8. Papildomos lentelės.

1.2.1.9. Kintamos informacijos kelio ženklų pavyzdžiai.

1.2.2. Transporto priemonių skiriamieji ir informaciniai ženklai transporto priemonėse bei jų naudojimas. Šių ženklų naudojimo pažeidimų įtaka saugiam eismui.

1.2.3. Pratybos, kontrolinis patikrinimas.

1.3.1. Kelių ženklinimo rūšys, spalva ir ženklinimo charakteristikos.

1.3.2. Pratybos kelio ženklų, skiriamųjų ženklų ir ženklinimo reikšmėms išmokti. Kontrolinis patikrinimas.

1.4.1. Įspėjamųjų signalų rūšys, paskirtis, naudojimas. Įspėjamųjų signalų įtaka saugiam eismui.

1.4.2. Transporto priemonių vairavimo ypatybės tamsoje ir esant blogam matomumui. Šviesos prietaisų ir rūko žibintų naudojimas, galimos klaidos ir grėsmė saugiam eismui.

1.4.3. Transporto priemonės dinaminis gabaritas (važiavimo koridorius). Vairuotojų pareigos prieš pradedant važiuoti, keičiant važiavimo kryptį, persirikiuojant. Vietos, kuriose draudžiama apsisukti, pavojai ir pasekmės.

1.4.4. Važiavimo greitis įvairiais keliais, greičio įtaka saugiam eismui. Lenkimas, pralenkimas, apvažiavimas. Lenkimo tikslingumas ir pavojai. Vietos, kuriose draudžiama lenkti, galimos klaidos ir pasekmės.

1.4.5. Sustojimas ir stovėjimas. Vietos, kuriose draudžiama sustoti ir stovėti. Sustojimas ir stovėjimas neapšviestuose kelių ruožuose tamsoje ir esant blogam matomumui. Priverstinis sustojimas, grėsmė saugiam eismui.

1.4.6. Pratybos eismo tvarkai išmokti, kontrolinis patikrinimas.

1.5.1. Šviesoforai, jų rūšys, signalų reikšmės, eismo dalyvių pareigos.

1.5.2. Važiavimo per šviesoforais reguliuojamas sankryžas taisyklės, eismo dalyvių pareigos. Galimos klaidos ir grėsmė eismo saugumui.

1.5.3. Reguliuotojas, jo signalai. Eismo dalyvių pareigos. Važiavimo per reguliuotojo reguliuojamas sankryžas taisyklės. Pratybos.

1.6.1. Važiavimo per lygiareikšmes ir nelygiareikšmes nereguliuojamas sankryžas taisyklės. Galimos klaidos ir grėsmė eismo saugumui.

1.6.2. Eismo dalyvių pareigos, kai reguliuotojo signalai prieštarauja šviesoforų signalams ir (arba) pirmumo ženklams.

1.6.3. Pratybos. Važiavimo per reguliuojamas ir nereguliuojamas sankryžas kontrolinis patikrinimas.

1.7.1. Geležinkelio pervaža, pervažų rūšys ir naudojami šviesoforai. Saugumo priemonės važiuojant per pervažą. Vairuotojo veiksmai priverstinai sustojus geležinkelio pervažoje. Važiavimo apribojimai ir draudimai, galimos jų nesilaikymo pasekmės.

1.7.2. Eismo ypatybės automagistralėse, greitkeliuose, tuneliuose, gyvenamosiose zonose ir kiemuose.

1.7.3. Maršrutinis transportas. Vairuotojų pareigos keliuose, kuriuose yra juosta maršrutiniam transportui. Galimi pavojai važiuojant paskui maršrutinį transportą, pro stoteles, žmonių susibūrimo vietas.

1.7.4. Specialiųjų tarnybų transporto priemonių eismo ypatumai. Eismo dalyvių pareigos operatyvinių tarnybų ir kitų transporto priemonių su specialiais šviesos ir garso signalais atžvilgiu.

1.7.5. Motorinių transporto priemonių vilkimas, vilkimo pažeidimai ir grėsmė eismo saugumui.

1.7.6. Keleivių vežimas. Keleivių (bagažo) vežimo taisyklės.

1.7.7. Krovinių vežimo taisyklės, bendrieji reikalavimai vežant pavojingus krovinius, negabaritinius krovinius. Krovinių pakrovimas ir iškrovimas, tvirtinimas, įtaka saugumui ir aplinkai.

1.7.8. Pratybos. Kurso kartojimas, kontrolinis patikrinimas.

1.8.1. Aktyvus, pasyvus, po eismo įvykio ir ekologinis saugumas. Jėgos, veikiančios transporto priemones. Šoninis slydimas, stabilumas, pravažumas ir informatyvumas.

1.8.2. Transporto priemonės techniniai gedimai, draudžiantys transporto priemonės eksploatavimą ir tolesnį važiavimą su ja. Vairuotojo pareigos, kai transporto priemonė neatitinka techninių reikalavimų.

1.8.3. Techniškai netvarkingos transporto priemonės eksploatavimo įtaka saugiam eismui, aplinkai, gamtai. Transporto priemonių pateikimas privalomajai techninei apžiūrai, periodiškumas ir atsakomybė.

1.9. Kurso kartojimas, konsultacijos, įskaita.

2.1.1. Transporto priemonių kategorijos.

2.2. Transporto priemonės eksploatacija, priežiūra, eksploatacinės medžiagos. Reikalavimai transporto priemonės naudojimui aplinkos atžvilgiu (garso signalo naudojimas, taupus degalų naudojimas, teršalų išmetimo normos ir pan.).

2.3. Dažniausiai pasitaikantys gedimai, ypač vairo, pakabos, važiuoklės, stabdžių, padangų (ratų), išmetimo sistemų, apšvietimo ir šviesos signalizacijos prietaisų, priekinio stiklo ir valytuvų, galinio vaizdo veidrodžių, garso signalo ir saugos diržų.

2.4. Papildoma įranga ir saugos priemonės: saugos diržai, galvos atramos, vaikų vežimo įranga bei jų naudojimas. Transporto priemonių varomų priekiniais ir (arba) galiniais ratais vairavimo ypatumai.

2.6. Žemėlapio skaitymas ir maršruto planavimas. Elektroninių navigacijos sistemų naudojimas.

2.7. Kurso kartojimas, konsultacijos, įskaita.

6.1. Vairavimo ir poilsio režimas (kasdienio vairavimo trukmė, kasdienis poilsis, pertraukos, supratimas apie tachografus, registracijos lapus, korteles ir kt.).

6.2. Krovinių (bagažo) vežimo taisyklės. Bendrieji reikalavimai vežant sunkius pavojingus, negabaritinius krovinius ir gyvūnus. Vairuotojo ir transporto priemonės dokumentai vežant krovinius vidaus ir tarptautiniais maršrutais savo poreikiams.

6.2.3. Vairuotojo ir transporto priemonės dokumentai vežant krovinius vidaus ir tarptautiniais maršrutais savo poreikiams.

6.3. Keleivių vežimo taisyklės. Vairuotojo ir transporto priemonės dokumentai vežant keleivius vidaus ir tarptautiniais nekomerciniais maršrutais.

6.3.1. Keleivių vežimo taisyklės.

6.3.2. Vairuotojo ir transporto priemonės dokumentai vežant keleivius vidaus ir tarptautiniais nekomerciniais maršrutais.

6.3.3. Keleivių įlaipinimas ir išlaipinimas, atsargumo priemonės vairuojant transporto priemonę ir bendraujant su keleiviais.

6.3.4. Vairuotojo atsakomybė vežant keleivius.

6.3.5. Papildomi saugumo reikalavimai autobusu vežant vaikų grupes.

6.3.6. Avarinis keleivių išlaipinimas įvykus eismo įvykiui ar kilus gaisrui.

6.3.7. Įvairių tipų autobusai.

6.4. Transporto priemonių masės ir gabaritų reikalavimai.

7.1.1. Variklio mechanizmai, veikimo principas, gedimų požymiai.

7.1.2. Aušinimo sistemos paskirtis, techninė eksploatacija, gedimų požymiai, naudojamos eksploatacinės medžiagos ir jų keitimo periodiškumas.

7.1.3. Tepimo sistemos paskirtis, techninė eksploatacija, gedimų požymiai, eksploatacinės medžiagos ir jų keitimo periodiškumas.

7.1.4. Maitinimo sistemos paskirtis, naudojami degalai, techninė eksploatacija, gedimai. Gedimai, turintys įtakos aplinkai ir saugiam eismui. Priešgaisrinė apsauga.

7.2.1. Elektros šaltiniai, jų eksploatacija.

7.2.2. Variklio uždegimo sistemos veikimo principas, gedimų požymiai, reikalavimai, draudžiantys eksploatuoti transporto priemonę.

7.2.3. Variklio paleidimo sistemos veikimas, techninė eksploatacija, gedimai.

7.2.4. Šviesos ir signalizacijos prietaisai, techninė eksploatacija, gedimai, reikalavimai, draudžiantys eksploatuoti transporto priemonę.

7.2.5. Elektros įrengimų prietaisai, tachografo, greičio ribojamojo prietaiso ir kitų papildomų elektros įrenginių paskirtis bei naudojimo taisyklės.

7.3.1. Sankabos, pavarų dėžės, varančiojo tilto paskirtis, veikimo principas.

7.4.1. - 7.4.2. Transporto priemonės rėmas, pakabos, ratai ir padangos. Padangų montavimo, teisingo naudojimo ir priežiūros taisyklės. Lankstaus rėmo ypatumai.

7.5.1. - 7.5.2. Vairo ir jo mechanizmo paskirtis, mechanizmo stiprintuvo paskirtis ir veikimo principas. Vairo gedimų požymiai ir reikalavimai, draudžiantys eksploatuoti transporto priemonę.

7.6. Stabdžių sistema. Stabdžių paskirtis, rūšys ir veikimo principas. Stabdžių gedimų požymiai, eksploataciniai reikalavimai, naudojami skysčiai ir reikalavimai, draudžiantys eksploatuoti transporto priemonę.

7.7. Kėbulo (kabinos) įrengimai, jų tinkamas naudojimas. Papildoma įranga, naudojama transporto priemonėje. Reikalavimai, draudžiantys eksploatuoti transporto priemonę.

7.8. Transporto priemonių priežiūra, remontas, eksploatacinės medžiagos. Reikalavimai transporto priemonei naudoti aplinkos atžvilgiu (garso signalo naudojimas, taupus degalų naudojimas, teršalų išmetimo normos ir pan.).

9.1. Vilkiko, priekabos (puspriekabės) sukabinimo mechanizmo eksploataciniai reikalavimai, gedimai, turintys įtakos eismo saugumui.

9.2. Priekabų (puspriekabių) važiuoklės eksploataciniai reikalavimai, gedimai, turintys įtakos eismo saugumui.

9.3. Priekabų (puspriekabių) stabdžių sistemos veikimo principas, eksploataciniai reikalavimai, gedimai, turintys įtakos eismo saugumui.

9.4. Priekabų (puspriekabių) elektros įrengimų, šviesos signalizacijos prietaisų sistemos galimi gedimai ir jų įtaka eismo saugumui.

9.5. Priekabų, puspriekabių kėbulas, platforma ir įrengimai. Specialių priekabų, puspriekabių, junginių sandaros ypatumai.