Sankryžos, reguliuojamos šviesoforais ir pakeitimai jose

Kelių eismo taisyklių pakeitimuose, kurie įsigaliojo nuo 2022 m. sausio 1 d. yra patikslinta, kaip vairuotojas turi sankryžoje apsisukti. Prisiminkime taisykles susijusias su sankryžomis ir išanalizuokime naujus pakeitimus.

Reguliuojamos sankryžos

Reguliuojamos sankryžos yra dviejų tipų:

  • Reguliuojamos šviesoforais;
  • Reguliuojamos reguliuotojo rodomais ženklais.

Kai eismas reguliuojamas šviesoforu, vairuotojas privalo vadovautis šviesoforo signalais, kad ir kokie būtų važiavimo pirmenybę nurodantys kelio ženklai.

Jeigu, sankryžoje, šviesoforas išjungtas arba įjungtas geltonas mirksintis jo signalas, vairuotojas turi vadovautis kelio ženklais, nes tuo metu sankryža yra nereguliuojama.

Jei eismas sankryžoje yra reguliuojamas reguliuotojo, vairuotojas privalo vadovautis jo rodomais ženklais.

Pėstieji sankryžose

Prieš įvažiuojant į sankryžą, svarbu įvertinti ne tik artėjančius automobilius, bet ir pastebėti pėsčiuosius, įžengusius į važiuojamąją dalį.

Vairuotojas, sankryžoje sukdamas į kairę arba į dešinę, privalo duoti kelią pėstiesiems kertantiems važiuojamosios dalies, į kurią jis suka, eismo juostas.

Jei posūkis atliekamas į kelią su viena eismo juosta kiekviena kryptimi, vairuotojas privalo duoti kelią pėstiesiems, kertantiems bet kurią važiuojamosios dalies, į kurią jis suka, eismo juostą.

Trumpas video, kaip turime praleisti pėsčiuosius.

Kur turime sustoti?

KET 165 punkte buvo rašoma, kad: Esant draudžiamajam šviesoforo ar reguliuotojo signalui, vairuotojas privalo sustoti prieš kelio ženklą „Stop“ linija“ ir (ar) „Stop“ liniją, o jeigu jų nėra, – prieš šviesoforą, kertamą ar prisijungiančią važiuojamąją dalį, pėsčiųjų perėją taip, kad nekliudytų transporto ir pėsčiųjų eismui.

Nuo 2022 m. sausio 1 d. patikslintame KET 165 punkte nurodyta, kad Esant draudžiamajam šviesoforo ar reguliuotojo signalui, vairuotojas privalo sustoti prieš kelio ženklą „Stop“ linija“ ir (ar) „Stop“ liniją, o jeigu jų nėra, – prieš šviesoforą, kertamą ar prisijungiančią važiuojamąją dalį, pėsčiųjų perėją, dviračių pervažą taip, kad nekliudytų transporto ir pėsčiųjų eismui.

Kaip pastebime punktas papildytas „dviračių pervažos“ terminu.

Kaip apsisukti šviesoforu reguliuojamoje sankryžoje?

Kelių eismo taisyklių 115 punkte nustatyta, kad kai transporto priemonių važiavimo trajektorijos kertasi, o važiavimo tvarka taisyklėse neaptarta, kelią privalo duoti vairuotojas, kuriam transporto priemonė artėja iš dešinės. Esant tokiai nuostatai, apsisukantis automobilis turėtų duoti kelią automobiliui, darančiam dešinį posūkį, kadangi apsisukančiam automobiliui būtų kliūtis iš dešinės pusės.

Pagal buvusias KET taisykles didelę reikšmę turėjo, koks pagrindinis šviesoforo signalas dega tuo metu, kai įsižiebė sekcija.

Kaip pasikeitė taisyklė?

Lietuvoje eismo taisyklės keičiasi labai greitai, 2019-11-01 buvo pakeista važiavimo per sankryžas su šviesoforais tvarka, tad vos išmokus naujai važiuoti, vėl kažkas pakeičiama. Pažiūrėkime, kaip dabar reiks važiuoti, pagal patikslintas taisykles.

Iki pakeitimo buvo žinoma, kad: kai dega raudonas signalas su papildoma sekcija, sukantis į dešinę turi duoti kelią apsisukančiam vadovaudamasis KET 163 p. Tačiau vadovaujantis KET, jeigu ir apsisukančiam dega raudonas su papildoma sekcija į kairę, tada kelią duoti turi apsisukantysis. Jeigu tiek apsisukančiam, tiek sukančiam į dešinę dega trijų sekcijų šviesoforų žalios rodyklės, kelią duoti turi apsisukantysis.

Nuo 2022 m. sausio 1 d. KET 163 p. patikslintas taip: Važiuodamas kryptimi, kurią rodo rodyklė, įjungta papildomoje šviesoforo sekcijoje kartu su geltonu arba raudonu signalu, vairuotojas privalo duoti kelią iš kitų krypčių pagal leidžiamąjį šviesoforo signalą judantiems eismo dalyviams, išskyrus Taisyklių 1631 punkte nurodytą atvejį.

KET 1631 papildytame punkte rašoma: Apsisukdamas sankryžoje, kurioje eismas reguliuojamas šviesoforu, vairuotojas privalo duoti kelią iš kitų krypčių pagal leidžiamąjį šviesoforo signalą judantiems eismo dalyviams.

Pagal 2022 m. sausio 1 d. pakeitimus pasikeitė 1 ir 4 apsisukimo būdas, kuris buvo seniau. Dabar visais atvejais apsisukant sankryžoje reikia duoti kelia kitomis kryptimis važiuojančioms transporto priemonėms.

Yra išimtis

Pirmenybę apsisukti turėsite tik tada, jei sukančiajam į dešinę pusę vairuotojui degs raudonos spalvos šviesoforo signalas ir šalia bus baltos spalvos lentelė su žalios spalvos rodykle. Tokiu atveju į dešinę sukantis vairuotojas privalo praleisti visus eismo dalyvius, kurių judėjimo kryptį kerta.

Jei norėdami apsisukti pamatysite tokią situaciją, tada pirmenybė apsisukti bus jums, tik būkite atidūs, kadangi tokią lentelę pastebėti yra sunku. Tad geriau visais atvejais apsisukant sankryžoje duoti kelią kitomis kryptimis važiuojančioms transporto priemonėms.

Daugiau apie KET pakeitimus čia.

Nemokamas testas iš atnaujintų KET čia.

Post Navigation