1.1. Bendrosios nuostatos.

1.1.2. Tarptautiniai ir Lietuvos Respublikos teisės aktai, susiję su kelių eismu ir transporto priemonių naudojimu.

1.1.3. Vairuotojo darbo psichinės ir fiziologinės savybės, patikimumas; vairuotojo asmeninės savybės, jų įtaka saugiam transporto priemonės valdymui. Vairuotojo etika ir pagarba kitiems eismo dalyviams.

1.1.4. Rizikingos eismo situacijos ir galimybės jas numatyti. Vairuotojo budrumas ir reakcija.

1.1.5. Vairavimo elgsenos pasikeitimas dėl alkoholio, narkotikų, vaistų, dvasinės būsenos ar nuovargio. Vairuotojų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo tvarka, atsakomybė už girtumo ar apsvaigimo patikrinimo vengimą.

1.1.6. Vairavimo rizikos veiksniai, susiję su įvairiomis kelio būklės ir atmosferos sąlygomis, ypač joms keičiantis dėl oro permainų ir dienos ar nakties meto.

1.1.7. Rizika, susijusi su įvairių tipų transporto priemonių judėjimu bei vairavimu ir skirtingais vairuotojų matymo laukais.

1.1.8. Saugos priemonių naudojimo svarba, atsargumas išlipant iš transporto priemonės.

1.1.9. Specifiniai rizikos veiksniai, susiję su kitų eismo dalyvių patirties stoka ir labiausiai pažeidžiamomis eismo dalyvių (vaikų, pėsčiųjų, dviratininkų ir žmonių su negalia) grupėmis.

1.1.10. Svarbiausios sąvokos, naudojamos Kelių eismo taisyklėse.

1.1.11. Sistemos „Vairuotojas–automobilis–kelias–aplinka“ grandžių įtaka saugiam eismui.

1.1.12. Transporto priemonių vairuotojų, savininkų ir valdytojų pareigos. Atsakomybės rūšys ir jų taikymas už pažeidimus, susijusius su kelių eismu.

1.1.13. Transporto priemonių nuosavybės teisė, registravimas. Transporto priemonių, krovinių (bagažo) ir gyvybės draudimas. Draudimo rūšys ir rizikos grupės. Eismo įvykio deklaracija ir jos praktinis pildymas.

1.1.14. Pėsčiųjų, keleivių, dviratininkų, važnyčiotojų, gyvulių varovų ir raitelių galimi pažeidimai keliantys grėsmę saugiam eismui.

1.1.15. Kurso kartojimas, konsultacijos, kontrolinis patikrinimas.

1.2.1. Kelio ženklų klasifikacija, paskirtis, forma, spalva, reikšmė, galiojimas ir jų statymas. Vairuotojo atsargumas.

1.2.1.1. Įspėjamiej kelioi ženklai.

1.2.1.2. Pirmumo kelio ženklai.

1.2.1.3. Draudžiamieji kelio ženklai.

1.2.1.4. Nukreipiamieji kelio ženklai.

1.2.1.5. Nurodomiej ikelio ženklai.

1.2.1.6. Informaciniai kelio ženklai.

1.2.1.7. Paslaugų kelio ženklai.

1.2.1.8. Papildomos lentelės.

1.2.1.9. Kintamos informacijos kelio ženklų pavyzdžiai.

1.2.2. Transporto priemonių skiriamieji ir informaciniai ženklai transporto priemonėse bei jų naudojimas. Šių ženklų naudojimo pažeidimų įtaka saugiam eismui.

1.2.3. Pratybos, kontrolinis patikrinimas.

1.3.1. Kelių ženklinimo rūšys, spalva ir ženklinimo charakteristikos.

1.3.2. Pratybos kelio ženklų, skiriamųjų ženklų ir ženklinimo reikšmėms išmokti. Kontrolinis patikrinimas.

1.4.1. Įspėjamųjų signalų rūšys, paskirtis, naudojimas. Įspėjamųjų signalų įtaka saugiam eismui.

1.4.2. Transporto priemonių vairavimo ypatybės tamsoje ir esant blogam matomumui. Šviesos prietaisų ir rūko žibintų naudojimas, galimos klaidos ir grėsmė saugiam eismui.

1.4.3. Transporto priemonės dinaminis gabaritas (važiavimo koridorius). Vairuotojų pareigos prieš pradedant važiuoti, keičiant važiavimo kryptį, persirikiuojant. Vietos, kuriose draudžiama apsisukti, pavojai ir pasekmės.

1.4.4. Važiavimo greitis įvairiais keliais, greičio įtaka saugiam eismui. Lenkimas, pralenkimas, apvažiavimas. Lenkimo tikslingumas ir pavojai. Vietos, kuriose draudžiama lenkti, galimos klaidos ir pasekmės.

1.4.5. Sustojimas ir stovėjimas. Vietos, kuriose draudžiama sustoti ir stovėti. Sustojimas ir stovėjimas neapšviestuose kelių ruožuose tamsoje ir esant blogam matomumui. Priverstinis sustojimas, grėsmė saugiam eismui.

1.4.6. Pratybos eismo tvarkai išmokti, kontrolinis patikrinimas.

1.5.1. Šviesoforai, jų rūšys, signalų reikšmės, eismo dalyvių pareigos.

1.5.2. Važiavimo per šviesoforais reguliuojamas sankryžas taisyklės, eismo dalyvių pareigos. Galimos klaidos ir grėsmė eismo saugumui.

1.5.3. Reguliuotojas, jo signalai. Eismo dalyvių pareigos. Važiavimo per reguliuotojo reguliuojamas sankryžas taisyklės. Pratybos.

1.6.1. Važiavimo per lygiareikšmes ir nelygiareikšmes nereguliuojamas sankryžas taisyklės. Galimos klaidos ir grėsmė eismo saugumui.

1.6.2. Eismo dalyvių pareigos, kai reguliuotojo signalai prieštarauja šviesoforų signalams ir (arba) pirmumo ženklams.

1.6.3. Pratybos. Važiavimo per reguliuojamas ir nereguliuojamas sankryžas kontrolinis patikrinimas.

1.7.1. Geležinkelio pervaža, pervažų rūšys ir naudojami šviesoforai. Saugumo priemonės važiuojant per pervažą. Vairuotojo veiksmai priverstinai sustojus geležinkelio pervažoje. Važiavimo apribojimai ir draudimai, galimos jų nesilaikymo pasekmės.

1.7.2. Eismo ypatybės automagistralėse, greitkeliuose, tuneliuose, gyvenamosiose zonose ir kiemuose.

1.7.3. Maršrutinis transportas. Vairuotojų pareigos keliuose, kuriuose yra juosta maršrutiniam transportui. Galimi pavojai važiuojant paskui maršrutinį transportą, pro stoteles, žmonių susibūrimo vietas.

1.7.4. Specialiųjų tarnybų transporto priemonių eismo ypatumai. Eismo dalyvių pareigos operatyvinių tarnybų ir kitų transporto priemonių su specialiais šviesos ir garso signalais atžvilgiu.

1.7.5. Motorinių transporto priemonių vilkimas, vilkimo pažeidimai ir grėsmė eismo saugumui.

1.7.6. Keleivių vežimas. Keleivių (bagažo) vežimo taisyklės.

1.7.7. Krovinių vežimo taisyklės, bendrieji reikalavimai vežant pavojingus krovinius, negabaritinius krovinius. Krovinių pakrovimas ir iškrovimas, tvirtinimas, įtaka saugumui ir aplinkai.

1.7.8. Pratybos. Kurso kartojimas, kontrolinis patikrinimas.

1.8.1. Aktyvus, pasyvus, po eismo įvykio ir ekologinis saugumas. Jėgos, veikiančios transporto priemones. Šoninis slydimas, stabilumas, pravažumas ir informatyvumas.

1.8.2. Transporto priemonės techniniai gedimai, draudžiantys transporto priemonės eksploatavimą ir tolesnį važiavimą su ja. Vairuotojo pareigos, kai transporto priemonė neatitinka techninių reikalavimų.

1.8.3. Techniškai netvarkingos transporto priemonės eksploatavimo įtaka saugiam eismui, aplinkai, gamtai. Transporto priemonių pateikimas privalomajai techninei apžiūrai, periodiškumas ir atsakomybė.

1.9. Kurso kartojimas, konsultacijos, įskaita.

2.1.Transporto priemonių kategorijos, svarbiausios transporto priemonių dalys, sistemos, jų paskirtis ir veikimo principas.

2.1.1. Transporto priemonių kategorijos.

2.1.2. Motociklo rėmas.

2.1.3. Variklio mechanizmai, veikimo principas.

2.1.4. Variklio aušinimo sistema.

2.1.5. Variklio tepimo sistema.

2.1.6. Motociklo variklio maitinimo sistema.

2.1.7. Variklio uždegimo sistema.

2.1.8. Variklio paleidimo sistema.

2.1.9. Motociklo transmisija.

2.1.10. Motociklo važiuoklė.

2.1.11. Padangos ir ratai.

2.1.12. Kardaninė pavara.

2.1.13. Stabdžių sistema.

2.1.14. Dujų šalinimo sistema.

2.1.15. Motociklo elektros įrengimai.i.

2.1.16. Elektros imtuvai.

2.1.17. Apšvietimo ir signalizacijos sistemos.

2.1.18. Motociklo valdymo elementai ir kontrolės prietaisai.

2.2. Transporto priemonės eksploatacija, priežiūra, eksploatacinės medžiagos. Reikalavimai transporto priemonės naudojimui aplinkos atžvilgiu (garso signalo naudojimas, taupus degalų naudojimas, teršalų išmetimo normos ir pan.).

2.3. Dažniausiai pasitaikantys gedimai, ypač vairo, pakabos, važiuoklės, stabdžių, padangų (ratų), išmetimo sistemų, apšvietimo ir šviesos signalizacijos prietaisų, priekinio stiklo ir valytuvų, galinio vaizdo veidrodžių, garso signalo ir saugos diržų.

2.4. Papildoma įranga ir saugos priemonės: saugos diržai, galvos atramos, vaikų vežimo įranga bei jų naudojimas. Transporto priemonių varomų priekiniais ir (arba) galiniais ratais vairavimo ypatumai.

2.6. Žemėlapio skaitymas ir maršruto planavimas. Elektroninių navigacijos sistemų naudojimas.

2.7. Kurso kartojimas, konsultacijos, įskaita.

4.1. Saugos priemonės: pirštinės, batai, drabužiai, šalmai ir jų naudojimas.

4.2. Motociklo šoninė priekaba, jos taisyklingas prikabinimas ir nukabinimas. Darbų sauga.

4.3. Saugiam eismui svarbūs mechaniniai aspektai, papildomas dėmesys apšvietimo ir šviesos signalizacijos prietaisams, grandinei, eksploataciniams skysčiams.

4.4. Važiuojančiųjų motociklu (mopedu) matomumas kitiems eismo dalyviams.

4.5. Rizikos veiksniai, susiję su įvairiomis kelio sąlygomis, atkreipiant dėmesį į slidžias vietas: kanalizacijos šulinių dangčius, kelio žymėjimo linijas ir rodykles, bėgius ir kt.