Kaip taisyklingai pildyti kelių eismo įvykio deklaraciją?

Atsitikus eismo įvykiui iš išgąsčio pamirštame daug dalykų, o ką jau kalbėti apie taisyklingą kelių eismo įvykio deklaracijos pildymą. Neteisingai užpildyti dokumentai vairuotojams gali sukelti papildomų problemų, juk eismo įvykio deklaracija yra svarbiausias dokumentas nagrinėjant eismo įvykį. Jei žinai kaip ją pildyti, tada nėra viskas taip sunku.

Kaip taisyklingai pildyti kelių eismo įvykio deklaraciją?

Elektroninis eismo įvykio deklaracijos pildymas

Modernėjant pasauliui ir elektroninėms priemonėms išstumiant popierinius dokumentus yra sukurta nemokama programėlė pildyti elektroninę eismo įvykio deklaraciją tiesiog telefone. Ji lengvai pasiekiama adresu www.draudimoivykiai.lt

Pildant elektroninę eismo įvykio deklaracijos formą kyla mažiau nesusipratimų. Vairuotojams yra lengviau užpildyti bendrąją informaciją bei apibrėžti įvykio aplinkybes.

Programėlėje vairuotojams reikia įvesti mažiau informacijos nei popierinėje eismo įvykių deklaracijoje. Sistemoje yra prašoma nurodyti eismo įvykyje dalyvavusių transporto priemonių valstybinius numerius ir jų vairuotojų duomenis, patikslinti įvykio laiką ir vietą, nubraižyti eismo nelaimės schemą ir įkelti aplinkybes fiksuojančias nuotraukas.

Vairuotojams užpildžius elektroninę eismo įvykių deklaraciją, visa informacija nedelsiant yra pateikiama avarijos kaltininko draudimo bendrovei. Taigi, eismo įvykį sukėlusiam asmeniui nebereikia apie nelaimę pranešti savo draudimo bendrovei, o nukentėjusiajam belieka tik susisiekti su draudimo bendrove dėl tolesnio žalos atlyginimo proceso.

Duomenis apie įvykusią eismo nelaimę galima pildyti ir vienu, ir dviem išmaniaisiais įrenginiais, o sistema eismo įvykio duomenis į vieną dokumentą sujungia automatiškai.

Taip pat suteikiama galimybė iš anksto pabandyti užpildyti elektroninę eismo įvykio deklaraciją bandomuoju (demo) režimu. Ši informacija nėra išsaugoma bei siunčiama draudimo bendrovei ir yra skirta tik programėlės galimybių demonstracijai.

Atsidarius svetainę www.draudimoivykiai.lt iššokančiame lange yra siūloma išsaugoti programėlę įrenginyje.

Popierinis eismo įvykio deklaracijos pildymas

Daugeliui vairuotojų vis dar priimtiniausias popierinis eismo įvykio deklaracijos pildymas. Nuo ko pradėti ir kaip ją pildyti?

Deklaracijos komplektą sudaro du vienodi blankai, kurie privalo būti identiškai užpildyti. Jei jų neturite, visada galite kreiptis į savo draudimo bendrovę. Labai svarbu, kad vienas blankas būtų užpildytas abiejų eismo įvykio dalyvių, tačiau nėra svarbu, kurio vairuotojo transporto priemonė deklaracijoje žymima raidėmis A ar B.

Deklaracija pildoma įskaitomai (vardai, pavardės, draudimo įmonių pavadinimai – didžiosiomis raidėmis), o 12 laukelyje pasirinkti tinkami langeliai žymimi „x” ženklu.

Atitinkamuose laukeliuose turi būti nurodoma ši informacija:

1 laukelyje – įvykio data, pvz., 2008-01-01, ir laikas, pvz., 08.33 val.;

2 laukelyje – valstybės, kurioje įvyko įvykis, pavadinimas ir tiksli įvykio vieta, pvz.: Lietuva, Vilnius, Savanorių pr. ir Ukmergės g. sankryža; Lietuva, kelio Prienai-Kaunas 13 km;

3 laukelyje – „x” ženklu pažymima, ar yra įvykyje sužalotų žmonių. Jei šis laukelis yra žymimas, policiją kviesti – privaloma;

4 laukelyje – žymima, ar padaryta žalos ne transporto priemonėms, dalyvavusioms įvykyje, o bet kuriam kitam turtui (pvz., statiniams, kelio įrenginiams ir pan.). Jei šis laukelis yra žymimas, policiją kviesti – privaloma;

5 laukelyje – įrašomi visi deklaracijoje reikalaujami įvykio liudininkų duomenys, suteiksiantys galimybę vėliau su jais susisiekti;

6 laukelyje – atkreiptinas dėmesys, jog čia pateikiama informacija apie transporto priemonės draudėją, kuris įrašytas draudimo liudijime (o ne apie jos vairuotoją). Draudėjas gali būti fizinis arba juridinis asmuo. Jei draudimo liudijime įrašytas draudėjas yra fizinis asmuo, nurodoma jo pavardė, vardas, gyvenamosios vietos adresas ir kiti duomenys. Jeigu liudijime įrašytas draudėjas yra juridinis asmuo, turi būti nurodomas jo pavadinimas, buveinės adresas ir kiti reikalaujami duomenys;

7 laukelyje – iš transporto priemonės registracijos dokumento tiksliai perrašomi atitinkami transporto priemonės (jeigu yra – ir jos priekabos) duomenys;

8 laukelyje – iš draudimo liudijimo ir/arba žaliosios kortelės įrašomas tikslus transporto priemonės valdytojo civilinę atsakomybę apdraudusios draudimo įmonės pavadinimas, draudimo liudijimo ir žaliosios kortelės numeriai, draudimo liudijimo arba žaliosios kortelės galiojimo laikotarpis. Jeigu draudimo liudijimą išdavė tarpininkas (agentūra, brokeris), žemiau nurodomas jo pavadinimas, adresas ir kiti duomenys. Be to, šio lauko apačioje „x” ženklu pažymimas, ar transporto priemonė apdrausta KASKO draudimu;

9 laukelyje – turi būti tiksliai perrašomi visi reikalaujami duomenys iš transporto priemonę vairavusio vairuotojo pažymėjimo;

10 laukelyje – išrinkus tinkantį įvykyje dalyvavusios transporto priemonės tipą rodykle (→) pažymima jos susidūrimo vieta;

11 laukelyje – išvardijami pastebimi transporto priemonės sugadinimai;

12 laukelyje – „x” ženklu pažymimi tie langeliai, šalia kurių pateikti teiginiai labiausiai atitinka faktines įvykio aplinkybes. Atkreiptinas dėmesys jog, 1 ir 2 langelius, šalia jų pateiktuose teiginiuose reikia išbraukti netinkamus žodžius. Užpildžius 12-jį laukelį, jo apačioje nurodomas pažymėtų langelių kiekis;

13 laukelyje – braižoma įvykio schema, vaizduojant situaciją transporto priemonių susidūrimo metu. Schemoje turi būti nubraižytas kelio planas, rodyklėmis nurodytos A ir B transporto priemonių judėjimo kryptys, kuo tikslesnės transporto priemonių padėtys susidūrimo metu, kelio ženklai, gatvių arba kelių pavadinimai (numeriai), bent apytiksliai atstumai tarp transporto priemonių ir/ar tarp transporto priemonių bei nors vieno stacionaraus šalia esančio objekto (pvz., pastato, ženklo ar pan.);

14 laukelio – viršutinėje dalyje, jeigu reikia, gali būti įrašomos vairuotojo pastabos. Apatinė laukelio dalis pildoma, jei įvykis įvyko Lietuvoje. Šią laukelio dalį pildo ir pasirašo įvykį sukėlęs vairuotojas, nurodydamas savo vardą ir pavardę;

15 laukelyje – A ir B transporto priemonių vairuotojai savo parašais patvirtina kad užpildytoje deklaracijoje pateikta informacija yra tikra ir teisinga.

Svarbu

Būtinai įsitikinkite, ar kitas įvykyje dalyvavusios transporto priemonės vairuotojas užpildė savąją abiejų deklaracijos blankų dalį ir ją pasirašė. Abu deklaracijos komplekto blankai yra lygiaverčiai. Pasirašę deklaraciją įvykyje dalyvavusių transporto priemonių vairuotojai pasilieka sau po vieną užpildyto blanko egzempliorių. Užpildytą ir pasirašytą deklaraciją draudžiama taisyti, keisti ar pildyti.

Jei turite galimybę, prieš patraukiant automobilius iš eismo įvykio vietos, padarykite kelias nuotraukas telefonu. Fotografuoti reikėtų iš keturių skirtingų pusių, kad nuotraukose matytųsi bendras eismo įvykio vaizdas, kelio ženklinimas, sugadintų dalių (žibintų, stiklų ir pan.) liekanos ant kelio, automobilių susidūrimo (kontakto) vieta. Padarius nuotraukas eismo įvykio deklaraciją galite užpildyti aikštelėje arba kelkraštyje, nesudarydami kliūčių kitiems eismo dalyviams.

Ką daryti jeigu neturite deklaracijos formos?

Kai nė vienas eismo įvykio dalyvis neturi eismo įvykio deklaracijos, ją galima pildyti ant balto popieriaus. Tokiu atveju būtina nurodyti šią informaciją:

  • Eismo įvykio data, tikslus laikas, vieta;
  • Eismo įvykyje dalyvavusios transporto priemonės (nurodoma markė, modelis ir valstybinio numerio ženklai);
  • Eismo įvykio dalyvių vardai, pavardės, gimimo datos, vairuotojo pažymėjimo numeris ir galiojimo data, gyvenamosios vietos adresai;
  • Informacija apie eismo įvykio dalyvių civilinės atsakomybės draudimą (atsakomybę apdraudusių draudikų pavadinimai, adresai, draudimo liudijimo numeris ir galiojimo laikotarpis);
  • Eismo įvykio aplinkybės, eismo įvykio liudininkai (vardai, pavardės, gyvenamosios vietos adresai, telefonų numeriai), transporto priemonių sugadinimai;
  • Ar buvo sužalotų asmenų (jei taip, būtina kviesti policiją);
  • Ar buvo sugadintas kitas turtas be transporto priemonių;
  • Nubraižyta eismo įvykio schema, pažymėtos transporto priemonių važiavimo kryptys ir jų valstybiniai numeriai;
  • Jei yra galimybė, nufotografuokite įvykio vietą.

Prisiminkite ir nepamirškite

Pildydami eismo įvykių deklaracijas klaidų privelia ir patyrę vairuotojai, ir naujokai. Pravartu bent kartą į metus pabandyti užpildyti eismo įvykio deklaraciją (popierinę arba elektroninę demo versiją) vien tam, kad atsitikus eismo įvykiui nepasimestumėte ir žinotumėte ką ir kur pildyti.

Nepamirškite eismo įvykio deklaraciją pildyti galite tik tada, jei eismo įvykio metu nebuvo sužeistas joks žmogus ar sugadintas trečiųjų asmenų turtas, bei sutariate dėl įvykusių aplinkybių.

Eismo įvykio deklaracijos pavyzdys

Užpildytos eismo įvykio deklaracijos pavyzdys

Daugiau pamokose

Post Navigation