Kelių eismo taisyklių pakeitimai nuo 2022 m. birželio 1 d.

2022 m. birželio 1 d. įsigalios nauji Kelių eismo taisyklių (KET) pakeitimai. Susipažinkite su visais Kelių eismo taisyklių pakeitimais nuo 2022 m. birželio 1 d.

Kelių eismo taisyklių pakeitimai nuo 2022 m. birželio 1 d.

Be pagrindinių KET pakeitimų su kuriais susipažinome jau anksčiau yra dar keli pakeitimai, apie kuriuos mažai rašoma ir kalbama. 

Tai pakoreguoti KET 186 ir 196 punktai, taip pat keli nauji kelio ženklai ir horizontaliojo ženklinimo pakeitimai. 

Prisiminkime visus KET pakeitimus kurie įsigalios nuo 2022 m. birželio 1 d. ir susipažinkime su mažai žinomais KET pakeitimais.

Maršrutiniam transportui skirtos eismo juostos

Maršrutiniam transportui skirtos eismo juostos 

Norint, kad daugiau žmonių rinktųsi viešąjį transportą ir kitus aplinkai mažiau taršius keliavimo būdus nuo 2022 m. birželio 1 d. KET išskirtos 2 tipų maršrutiniam transportui skirtos eismo juostos, žymimos:

•    raide A, kuriomis gali važiuoti tik maršrutinis transportas;

•   simboliu A+, kuriomis, be maršrutinio transporto, gali važiuoti dviračiai, mopedai ir lengvieji keturračiai, automobiliai, pažymėti skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele (kuriuose važiuoja neįgalieji į (iš) švietimo įstaigą (-os) ar į (iš) neįgaliųjų dienos užimtumo centrą (-o) (jeigu važiavimo maršrutas suderintas su kelio savininku) ir kitos transporto priemonės, kurioms suteikta tokia teisė: motociklai, lengvieji taksi automobiliai, taip pat automobiliai, kuriuose važiuoja 4 ir daugiau eismo dalyvių, elektromobiliai, jeigu eismo juosta pažymėta atitinkamais užrašais / simboliais.

Atskiri šviesoforo signalai

Įteisinami atskiri šviesoforo signalai, skirti tik maršrutiniam transportui

KET pakeitimuose reglamentuoti atskiri, tik maršrutiniam transportui skirti šviesoforo signalai. 

Šviesoforų, skirtų maršrutiniam transportui, balti signalai juodame fone turi šias reikšmes (KET 80.1 p.):

801.1. S formos signalas draudžia maršrutinio transporto eismą;

801.2. horizontalaus brūkšnio formos signalas draudžia maršrutinio transporto eismą (išskyrus Taisyklių 29 ir 166 punktuose nurodytus atvejus) ir informuoja, kad šviesoforo signalai pasikeis;

801.3. kartu įjungti S formos ir horizontalaus brūkšnio formos signalai draudžia maršrutinio transporto eismą ir informuoja, kad netrukus bus įjungtas rodyklės (rodyklių) formos signalas;

801.4. rodyklės (rodyklių) formos signalas leidžia maršrutinio transporto eismą nurodyta (nurodytomis) kryptimi (kryptimis).

Naujas eismo organizavimo būdas – dviračių gatvės

Įtvirtinamas naujas eismo organizavimo būdas – dviračių gatvės

Siekiant sudaryti kuo saugesnes sąlygas dviračių eismui ir sprendžiant dviračių infrastruktūros trūkumo klausimą, tose vietose, kur negalima įrengti dviračių takų ar dviračių juostų, gali būti įrengiamos dviračių gatvės, žymimos nauju kelio ženklu „Dviračių gatvė“. 

Dviračių gatvė (KET 3.21 p.), tai kelias, kurio pradžia pažymėta kelio ženklu „Dviračių gatvė“, o pabaiga – „Dviračių gatvės pabaiga“.

Jose vyks mišrus motorinių ir ne motorinių transporto priemonių eismas ir galios specialūs KET reikalavimai.

Reikalavimas naudotis saugos diržais

Pakoreguoti KET punktai

Nuo 2022 m. birželio 1 d. pakoreguoti/papildyti keli KET punktai:

KET 186 p. Specialiųjų transporto priemonių vairuotojai, turintys leidimus naudoti mėlynus ir raudonus švyturėlius ir specialiuosius garso signalus, gali naudotis įjungtais mėlynais ir raudonais (arba tik mėlynais) švyturėliais ir specialiaisiais garso signalais tik tuo atveju, kai tai būtina gelbėjant žmogaus gyvybę, sveikatą ar turtą, užtikrinant viešąją tvarką ir eismo saugumą, sulaikant įtariamus padariusius teisės pažeidimą asmenis, eskortuojant ir lydint Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatyme nurodytus saugomus asmenis. Specialiųjų transporto priemonių vairuotojai, važiuodami kelyje su įjungtais mėlynais ir raudonais (arba tik mėlynais) švyturėliais (kurie turi būti matomi 360º kampu) ir specialiaisiais garso signalais, gali nepaisyti Taisyklių V, X, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXI1, XXII skyrių ir 1–3 priedų reikalavimų ir pasinaudoti pirmenybe tik tuo atveju, jeigu nepakenks eismo saugumui, ir tik tada, kai įsitikina, kad jiems duodamas kelias. Šia teise taip pat naudojasi transporto priemonių, kurias lydi specialiosios transporto priemonės, vairuotojai.

KET 196 p. Važiuodami transporto priemone su įrengtais saugos diržais, vairuotojas ir keleiviai privalo juos užsisegti. Jeigu autobuse įrengti saugos diržai, priešais kiekvieną sėdynę, ant sėdynės arba šalia jos matomoje vietoje turi būti pavaizduotas informacinis ženklas „Užsisek saugos diržą“. Rekomenduojama, kad prieš pradedant važiuoti autobuso keleiviai apie reikalavimą naudotis saugos diržais būtų informuojami žodžiu arba garso ir vaizdo priemonėmis.

Nauji kelio ženklai 

KET papildytos naujais kelio ženklais:

Nauji kelio ženklai

Naujas horizontalusis kelių ženklinimas

Naujas horizontalusis kelių ženklinimas

Panaikinti KET punktai

KET pakeitimais taip pat naikinami kelio ženklai „Internetas“ ir „Radijo stotis“, kurių naudojimas tapo nebeaktualus.

Daugiau apie pakeitimus

Post Navigation

1 Comment

  1. Anonimas

    Taksi A+ juostoje vietos neatsirado , bent jau Klaipėdoj , užtat turčiai kurie ystengia nusipirkt elektra varoma automobilį arba bent jau numerius su E raide ten važinėti gali , na ką gi žmonių pinigines ir toliau kentės už mušamas prastovas stovint kamštyje . Vietoj bereikalingo ystatymu per rašinėjimo geriau revizija atliktų regitra kiek automobiliu kurių numeriai su E raide išties yra elektriniai 🤣🤣🤣

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.