Paskutinę pradedančiojo teisių galiojimo dieną mane galimai nufotografavo viršijus greitį. Ilgalaikes teises atsiimsiu greičiau, nei bus pranešta apie greičio viršijimą. Ar atsiėmus ilgalaikes teises, įmanomas jų atėmimas ir perlaikymas?

Jūs ramiai užsisakot naują vairuotojo pažymėjimą. Pranešimą apie viršytą greitį galit gauti 6 mėn. bėgyje. Tada policijoje viską ir sužinosite. Perlaikyti egzaminus  tikrai nereikės, nebent viršijot daugiau nei 30 km/val. Tada gresia teisių atėmimas.

Post Navigation