Prieš kiek laiko galima išsilaikyti egzaminus VĮ “Regitra”, prieš teisių praradimo termino suėjimą? Kur galima sužinoti kada sueis teisių atėmimo terminas?

Perlaikyti egzaminus galėsite tik po teisių atėmimo termino suėjimo.

Teisių atėmimo terminą galite sužinoti VĮ “Regitroje”.

Vadovaujantis Administracinių nusižengimų kodeksu (toliau – ANK):

► Asmenims, kuriems į administracinio nusižengimo protokolą įrašomas pasiūlymas sutikti su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu minimaliam specialiosios teisės atėmimo terminui, laiku sumokėjus administraciniu nurodymu siūlomą baudą, administracinis nurodymas laikomas įvykdytu, o teisės atėmimo terminas pradedamas skaičiuoti kitą dieną po dienos, kurią sumokėta administraciniu nurodymu siūloma sumokėti bauda.

► Nutarimu paskirtos teisės vairuoti transporto priemones atėmimo terminas (išskyrus atvejus, kai teisė vairuoti atimta dėl vairavimo esant neblaiviam, apsvaigusiam) skaičiuojamas nuo priimto nutarimo atimti teisę vairuoti transporto priemones įsiteisėjimo dienos.

► Neblaiviam ar apsvaigusiam vairuotojui, vairavusiam transporto priemonę, administracinio nusižengimo protokolo surašymo metu sustabdoma teisė vairuoti tol, kol administracinio nusižengimo byloje įsiteisėja galutinis sprendimas. Įsiteisėjus nutarimui atimti teisę vairuoti, teisės vairuoti atėmimo terminas skaičiuojamas nuo teisės vairuoti transporto priemones sustabdymo.

Post Navigation