Ką turi žinoti pradedantysis vairuotojas pažeidęs Kelių eismo taisykles?

Dažnai pažeidimus padarę pradedantieji vairuotojai, nežino apie reikalavimą išklausyti papildomą vairuotojų mokymą. Ir atėjus laikui keisti vairuotojo pažymėjimą sužino, kad turi iš naujo perlaikyti vairavimo egzaminus. Ką turėtumėte žinoti, kad taip nenutiktų?

Ką turi žinoti pradedantysis vairuotojas pažeidęs Kelių eismo taisykles?

Dažnai paklausus pažeidimą padariusio pradedančiojo vairuotojo (neturinčio 2 metų stažo), ar jis žino apie reikalavimą išklausyti papildomą vairuotojų mokymą? Atsakymas būna „tikrai nežinau“.

Tokie pažeidėjai savarankiškai nesikreipia į vairuotojų mokymo įstaigas. Ir pradelsus terminą jiems tenka iš naujo perlaikyti vairavimo egzaminus.

Pavyzdžiui, vairuotojas, neturintis 2 metų stažo, vairuodamas automobilį viršijo greitį. Elektroniniu paštu jis gauna pranešimą apie padarytą Kelių eismo taisyklių pažeidimą. Sumoka baudą, tačiau nesikreipia į vairuotojų mokyklą dėl papildomo kurso išklausymo. Po dvejų metų nuo vairavimo pažymėjimo gavimo jis kreipiasi į VĮ „Regitra“ dėl naujo pažymėjimo išdavimo ir sužino, kad jį gaus tik tuomet, kai perlaikys vairavimo egzaminus.

Kad nenutiktų tokių dalykų reikėtų žinoti pagrindines taisykles.

Kas yra pradedantysis vairuotojas?

Pradedantysis vairuotojas yra asmuo, įgijęs teisę vairuoti A, A1, A2, B, B1 kategorijos motorinę transporto priemonę ir turintis vairavimo stažą iki dvejų metų.

Pradedantiesiems vairuotojams išduodamas 3 metus galiojantis vairuotojo pažymėjimas, kurį jie vidaus reikalų ministro ar jo įgaliotos institucijos nustatyta tvarka po 2 metų nuo jo išdavimo dienos turės teisę pakeisti į 10 metų galiojantį vairuotojo pažymėjimą.

Kada privaloma atlikti papildomą vairuotojų mokymą?

Papildomas vairuotojų mokymas privalomas pradedantiesiems vairuotojams, pažeidusiems Kelių eismo taisyklių reikalavimą (reikalavimus), susijusį (susijusius) su:

 • vairuotojų pareigų pėstiesiems nevykdymu;
 • lenkimo taisyklių pažeidimu (-ais);
 • draudimo vairuotojams naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis nevykdymu;
 • eismo reguliavimo signalų nesilaikymu;
 • įspėjamųjų signalų nenaudojimu nustatyta tvarka;
 • važiavimo per sankryžas tvarkos nesilaikymu;
 • vairuotojų naudojimosi saugos diržais, motociklininko šalmais pažeidimais;
 • nustatyto važiavimo greičio viršijimu;
 • transporto priemonių vairavimu esant neblaiviam (daugiau kaip 0 promilių, bet ne daugiau negu 0,4 promilės);
 • taip pat – sukėlusiems eismo įvykį, per kurį buvo sutrikdyta eismo dalyvio (-ių) sveikata.
Kada privaloma atlikti papildomą vairuotojų mokymą?

Kada reikia atlikti papildomą vairuotojų mokymą?

Jei esate pradedantysis vairuotojas (neturite 2 metų stažo) ir sukėlėte eismo įvykį, per kurį buvo sutrikdyta eismo dalyvio sveikata, ar pažeidėte bent vieną iš Kelių eismo taisyklių reikalavimų, turite baigti papildomus mokymus.

Tai reikia padaryti per vienus metus nuo nutarimo (teismo nuosprendžio), kuriuo esate pripažintas padariusiu teisės pažeidimą, įsiteisėjimo dienos, ar nuo administracinio nurodymo, surašyto padarius administracinį nusižengimą, įvykdymo dienos.

Tais atvejais, kai teismo nuosprendžiu ar baudžiamuoju įsakymu skiriamas areštas arba terminuotas laisvės atėmimas ir paskirtos bausmės vykdymas neatidėtas, papildomą vairuotojų mokymą privaloma baigti per vienus metus nuo paskirtos bausmės atlikimo.

Jei per metus nebaigėte papildomų vairuotojų mokymų, vadinasi, praradote teisę vairuoti ir pažymėjimas nebus keičiamas į galiojantį 10 metų. Teisę vairuoti galima susigrąžinti tik perlaikius vairavimo egzaminus (teorijos ir praktikos), tuomet bus išduodamas naujas 3 metus galiojantis vairuotojo pažymėjimas.

O jei nežinai, ar nesi įsitikinės ar tau reikalingas papildomas mokymas, kur kreiptis?

Didžiajai daliai pradedančiųjų vairuotojų įvykdžiusių nusižengimą kyla klausimas, ar tikrai yra reikalingas papildomas vairuotojų mokymas pagal jų padaryta pažeidimą.

Nemažai informacijos galite rasti internete, kadangi yra nemažai pradedančiųjų vairuotojų kurie susiduria su tokiais pat pažeidimais.

Bet patikimiausias būdas yra kreiptis į VĮ „Regitra“ arba bet kurią vairavimo mokyklą, kur jums bus suteikta teisinga informacija.

Nepamirškite, kad pagrindinis dokumentas, nustatantis ar vairuotojui reikalingi papildomi vairuotojų mokymo kursai yra administracinio teismo sprendimas ar policijos nutarimas!

Kur galima atlikti papildomą vairuotojų mokymą?

Kur galima išklausyti papildomą vairuotojų mokymą?

Papildomus mokymus išklausyti galima bet kurioje tokius mokymus organizuojančioje vairavimo mokykloje.

Vairavimo mokyklas vykdančias papildomą vairuotojų mokymą galite rasti čia.

Kas vyksta papildomo vairuotojų mokymo metu?

Papildomo vairuotojų mokymo kursą sudaro:

1. ne trumpesnis kaip 45 minučių trukmės teorijos kursas, kurio tikslas – suteikti pradedantiesiems vairuotojams ir vairuotojams, kuriems atimta teisė vairuoti, papildomų teorinių žinių šiomis temomis:

 • KET naujovės;
 • atsakomybė už KET pažeidimus ir jų padarymo pasekmės;
 • eismo įvykių Lietuvoje priežastys ir pasekmės, šių įvykių statistika;
 • rizikingos eismo situacijos ir galimybės jas numatyti;
 • saugus, ekonomiškas ir ekologiškas vairavimas.

2. ne trumpesnis kaip 90 minučių trukmės psichologijos kursas, kurio tikslas – suteikti pradedantiesiems vairuotojams ir vairuotojams, kuriems atimta teisė vairuoti, papildomų žinių šiomis temomis:

 • vairuotojo asmenybės bruožų, savybių, asmeninių vertybių, stereotipų įtaka elgesiui kelyje;
 • emocijos, jų suvokimas ir valdymas vairuojant motorinę transporto priemonę;
 • alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, taip pat streso, miego trūkumo, nuovargio, ligos įtaka vairuotojo dėmesingumui, situacijos vertinimui, sprendimų priėmimui;
 • vairavimo, eismo kultūra, pagarba kitiems eismo dalyviams ir atsakomybė už juos ir save.

3. atlikti ne trumpesnį kaip 45 minučių trukmės praktinio saugaus, ekonomiško ir ekologiško vairavimo mokymą B kategorijos transporto priemone (neprivaloma pradedantiesiems vairuotojams, kuriems papildomas vairuotojų mokymas privalomas už KET pažeidimus, padarytus su A1, A2, A ir B1 kategorijų transporto priemonėmis ir vairuotojams, kuriems atimta teisė vairuoti, norintiems susigrąžinti teisę vairuoti AM, A1, A2, A ir B1 kategorijų transporto priemones), kurio tikslas – akcentuoti, kad šis vairavimo būdas yra saugiausias ir tausojantis aplinką.

4. ne trumpiau kaip 45 minutes individualiai su mokymo įstaigos psichologu analizuoti padarytą (-us) KET pažeidimą (-us), už kurį (-iuos) buvo taikyta administracinė atsakomybė. Šios analizės tikslas – suvokti savo nesaugaus vairavimo priežastis, aplinkybes ir galimas pasekmes ir suprasti, kaip jų išvengti.

5. Žinių patikrinimo testas

Kokie yra reikalingi dokumentai papildomo mokymo metu?

Papildomo vairuotojų mokymo kursų metu būtina su savimi turėti:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • administracinio teismo nutartį arba policijos nutarimą, kuriuo remiantis buvo atimta teisė vairuoti;
 • vairuotojo pažymėjimą, jei jis nėra atimtas;
 • atvykdamas į mokymo kursus, vairuotojas privalo turėti užpildytą pažeidimo (-ų) aprašą. Jei jo neturėsite, jį jums duos vairavimo mokykloje.
Kada VĮ „Regitra“ mato, kad baigėte papildomą vairuotojų mokymą?

Kada VĮ „Regitra“ mato, kad baigėte papildomą vairuotojų mokymą?

Baigus papildomą vairuotojų mokymą, išduodama papildomo vairuotojų mokymo baigimo pažyma ne vėliau kaip sekančią darbo dieną ir duomenys perduodami elektroniniu būdu į VĮ „Regitra“.

Kokia mokymų kaina ir per kiek laiko galima baigti papildomą vairuotojų mokymą?

Papildomo vairuotojų mokymo kainas nustato kiekviena vairavimo mokykla individualiai. Dažniausiai kaina šiuo metu yra apie 100 eurų.

Mokymų trukmę taip pat nustato kiekviena vairavimo mokykla individualiai. Dažniausiai mokymai trunka 1-2 d.d.

Daugiau informacijos kaip atgauti prarastą vairuotojo pažymėjimą, galite rasti – teises.lt

Post Navigation

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.