Kokias pareigas turi automobilio keleiviai?

Esame įpratę, kad motociklų, lengvųjų automobilių ar dar didesnių transporto priemonių vairuotojai turi žinoti daugybę Kelių eismo taisyklių bei reikalavimų. Tačiau daug kas pamiršta, kad keleiviai, važiuodami automobiliu ar maršrutiniu transportu, taip pat turi pareigų, kurių privalo laikytis.

Kokias pareigas turi automobilio keleiviai?

Kiekvienas žmogus turi žinoti Kelių eismo taisykles ir jų laikytis. Dažniausiai susiduriama su tuo, kad keleiviai taisyklių nežino, dėl to papuola į skaudžius autoįvykius. Kad to išvengtume turime žinoti taisykles ir jų laikytis.

Nepamirškime, kad ir pats vairuotojas veždamas keleivius turėtų informuoti apie jų pareigas ir pasirūpinti, kad jie jų laikytųsi.

Keleivių pareigos

 • Jei automobilį sustabdė policininkas, išlipti iš jo galite tik pareigūnui leidus.
 • Stenkitės neišlipti ir neįlipti į automobilį važiuojamosios dalies pusėje.
 • Būdami važiuojančiame automobilyje stenkitės nekalbinti, netrukdyti vairuotojui, o jei kartais tenka važiuoti krovininio automobilio kėbule – nestovėkite jame, nesėdėkite ant bortų bei apskritai nebūkite aukščiau jų ar krovinio.
 • Automobilių keleiviams draudžiama vartoti, vežti ir laikyti automobilio salone alkoholinius gėrimus.
 • Draudžiama vežti vaikus, keleivius, gyvūnus neprisegtus saugos diržais.
 • Įvykus eismo įvykiui eismo dalyviai, kurie yra susiję su eismo įvykiu, privalo po eismo įvykio nevartoti alkoholinių gėrimų, vaistų, narkotinių ar kitų svaigiųjų medžiagų, iki bus patikrintas neblaivumas (girtumas) ar apsvaigimas nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų arba bus atsisakyta tai atlikti.

Kaip išlipti ir įlipti į transporto priemonę?

 • Keleiviams leidžiama įlipti (išlipti) tik tada, kai automobilis visiškai sustoja.
 • Iš važiuojamosios dalies pusės keleiviams leidžiama įlipti į transporto priemonę (išlipti iš jos) tik tuo atveju, jeigu to padaryti neįmanoma iš šaligatvio ar kelkraščio pusės ir jeigu tai bus saugu, netrukdys kitiems eismo dalyviams.
 • Keleiviams draudžiama blaškyti vairuotojo dėmesį ir trukdyti jam vairuoti transporto priemonę.
 • Maršrutinio transporto laukite tik specialiose stotelėse, o jei jų nėra – ant šaligatvio ar kelkraščio. Iš transporto priemonės išlipkite tik tada, kai ji pilnai sustojo.
Saugos diržų naudojimas

Saugos diržų naudojimas

 • Važiuodami transporto priemone su įrengtais saugos diržais, vairuotojas ir keleiviai privalo juos užsisegti. Jeigu autobuse įrengti saugos diržai, priešais kiekvieną sėdynę, ant sėdynės arba šalia jos matomoje vietoje gali būti pavaizduotas informacinis ženklas „Užsisek saugos diržą“. Jeigu šio informacinio ženklo nėra, prieš pradedant važiuoti keleiviai apie reikalavimą naudotis saugos diržais turi būti informuojami žodžiu arba garso ir vaizdo priemonėmis.
 • Saugos diržas privalo būti užsegtas juosiant jį per petį ir per juosmenį arba kaip numatė transporto priemonės gamintojas.
 • Gyvenvietėse vairuotojui leidžiama neužsisegti saugos diržo važiuojant atbulomis arba stovėjimo aikštelėse.
 • Asmeniui, kuriam kompetentingos institucijos dėl rimtų medicininių priežasčių išdavė specialų pažymėjimą, leidžiama neužsisegti saugos diržo. Šiame pažymėjime turi būti nurodytas jo galiojimo laikas.
 • Vairuotojas privalo užtikrinti, kad motorine transporto priemone vežami vaikai naudotų įrengtas ir jiems pritaikytas prisegimo sistemas.
 • Vaikai automobilyje privalo būti prisegti ir vežami specialioje jo ūgiui ir svoriui pritaikytoje sėdynėje.
 • Vyresni kaip 3 metų autobusų keleiviai privalo naudotis įrengtomis prisegimo sistemomis.
 • Važiuodami mopedu, motociklu, triračiu, visų rūšių keturračiais, vairuotojas ir keleiviai privalo naudoti motociklininkų apsaugas (motociklininkų šalmus, akių apsaugos nuo sužeidimo priemones). Leidžiama važiuoti be motociklininkų apsaugų, jeigu mopedas, motociklas, triratis, bet kurios rūšies keturratis turi kėbulą (kabiną) ar įmontuotus stogo saugos lankus, kurių paskirtis apsaugoti vairuotoją, keleivį nuo smūgių, ir yra įrengti saugos diržai.
 • Vairuotojas privalo pasirūpinti stovinčioje transporto priemonėje esančių gyvūnų augintinių saugumu ir užtikrinti, kad gyvūnai augintiniai būtų vežami tokiu būdu, kad netrukdytų vairuoti, nesusižalotų ir nesužeistų transporto priemonėje esančių eismo dalyvių, jeigu transporto priemonė būtų staigiai stabdoma.
Vaikų prisegimo sistemos

Vaikų prisegimo sistemos

Draudžiama ant priekinės motorinės transporto priemonės sėdynės vežti vaiką specialioje jo ūgiui ir masei pritaikytoje sėdynėje, kuri atsukta kryptimi, priešinga įprastai motorinės transporto priemonės važiavimo krypčiai, jeigu priekinė sėdynė apsaugota saugos pagalve. Ši nuostata netaikoma, jeigu priekinės saugos pagalvės veikimo mechanizmas išjungtas. Rekomenduojama, kad vaikas specialioje jo ūgiui ir masei pritaikytoje sėdynėje, kuri atsukta kryptimi, priešinga įprastai motorinės transporto priemonės važiavimo krypčiai, būtų vežamas kaip galima ilgiau (kaip nurodo sėdynės gamintojas).

Žemesni kaip 135 cm ūgio vaikai lengvuoju ar krovininiu automobiliu vežami prisegti jų ūgiui ir masei pritaikytomis vaikų prisegimo sistemomis pagal gamintojo nurodytą dydžio intervalą ir didžiausią vaiko masę arba šias grupes:

 • 0 grupė skirta vaikams, kurie sveria mažiau kaip 10 kg;
 • 0+ grupė skirta vaikams, kurie sveria mažiau kaip 13 kg;
 • I grupė skirta vaikams, kurie sveria nuo 9 iki 18 kg;
 • II grupė skirta vaikams, kurie sveria nuo 15 iki 25 kg;
 • III grupė skirta vaikams, kurie sveria nuo 22 iki 36 kg.

Ar draudimas atlygina automobilio keleivio padarytą žalą?

Transporto priemonių draudimas apdraudžia tik transporto priemonės valdytojo civilinę atsakomybę, o ne keleivių atsakomybę. Tai reiškia, kad draudikas neatsako už žalą, kurią keleivis gali padaryti kitiems asmenims.

Jei automobilio keleivis padaro žalą, pvz., dėl neteisėtų veiksmų ar nesilaikymo Kelių eismo taisyklių, automobilio savininkas gali reikalauti atlyginimo iš keleivio per teisminį procesą, įrodant jo kaltę ir padarytos žalos dydį.

Draudimas atlygina tik transporto priemonės valdytojo padarytą žalą, jei jis atitinka draudimo sutarties sąlygas.

Kelių eismo taisykles apie keleivių pareigas galite rasti čia.

Daugiau informacijos pamokoje.

Post Navigation

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.