Nauji Kelių eismo taisyklių pakeitimai nuo 2024 metų

Kelių eismo taisyklės ir Saugaus eismo keliais įstatymas nuo 2024 metų turi naujų pakeitimų. Pažiūrėkime kokie pakeitimai laukia.

Nauji Kelių eismo taisyklių pakeitimai nuo 2024 metų

Nuo 2024 metų pasikeitimai Kelių eismo taisyklėse ir Saugaus eismo keliais įstatyme įnešė naujų sąvokų ir patikslinimų. Svarbiausi pakeitimai ir patikslinimai atsirado elektrinių paspirtukų ir kitų elektrinių priemonių vairuotojams, pasikeitė sąvoka „Neįgalusis“, taip pat aprašoma apie automobilių techninės apžiūros dokumentų galiojimo panaikinimą ir kt.

Elektrinė mikrojudumo priemonė

Elektrinės priemonės įgavo naują sąvoką

Elektrinis paspirtukas, kaip ir bet kokia kita elektrinė priemonė, pavyzdžiui, elektrinė riedlentė, elektrinis balansinis vienratis ir kt, nuo 2024 metų sausio 1 d. yra vadinama elektrine mikrojudumo priemone.

SEAKĮ 311 p. Elektrinė mikrojudumo priemonė – vienam asmeniui važiuoti skirta elektra varoma transporto priemonė (elektrinis paspirtukas, elektrinė riedlentė, elektrinis balansinis vienratis, riedis ir pan.), kurios didžiausioji naudingoji galia ne didesnė kaip 1 kW, didžiausiasis projektinis greitis ne didesnis kaip 25 km/h, o sėdimosios vietos, jeigu ji įrengta, atskaitos taško aukštis ne didesnis kaip 540 mm. Neįgaliųjų vežimėliai prie elektrinių mikrojudumo priemonių nepriskiriami.

Elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojams taikomi reikalavimai ir draudimai

Kelių eismo taisyklių pakeitimai, kurie yra skirti elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojams, įsigalioję nuo 2024 metų, turi užtikrinti didesnį saugumą ir efektyvesnę sąveiką su kitais eismo dalyviais (KET 66.1-66.10 p.). Pažiūrėkime, kokie pakeitimai laukia tokių vairuotojų.

Amžiaus apribojimai ir mokymo kursas:

 • Elektrine mikrojudumo priemone leidžiama važiuoti dviračių takais, dviračių juostomis, kelkraščiu, važiuojamąja dalimi, gyvenamojoje zonoje ne jaunesniems kaip 16 metų asmenims, o ne jaunesniems kaip 14 metų asmenims – tik išklausiusiems Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nustatytą mokymo kursą ir turintiems mokyklos išduotą pažymėjimą.
 • Gyvenamojo namo kieme elektrine mikrojudumo priemone važiuojančių asmenų amžius neribojamas, tačiau jaunesnius kaip 10 metų asmenis privalo prižiūrėti suaugęs asmuo.

Techniniai reikalavimai:

 • Važiuoti leidžiama tik tvarkingą stabdį ir garso signalą, baltos šviesos žibintą priekyje ir raudonos šviesos žibintą gale, taip pat iš abiejų šonų oranžinius šviesą atspindinčius elementus turinčia elektrine mikrojudumo priemone.
 • Važiuodamas važiuojamąja dalimi, elektrinės mikrojudumo priemonės vairuotojas privalo dėvėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais arba šios priemonės priekyje turi degti baltos šviesos žibintas, o gale – raudonos šviesos žibintas.
 • Važiuojant keliu tamsiuoju paros metu arba kai blogas matomumas, elektrinės mikrojudumo priemonės priekyje turi degti baltos šviesos žibintas, o gale – raudonos šviesos žibintas, šios priemonės vairuotojas privalo dėvėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais.
 • Jaunesni kaip 18 metų elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai, važiuodami keliu, privalo būti užsidėję ir užsisegę dviratininko, riedlentininko ar motociklininko šalmą.
 • Vyresniems kaip 18 metų elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojams, važiuojantiems keliu, rekomenduojama, o važiuojantiems važiuojamąją dalimi, privaloma būti užsidėjus ir užsisegus dviratininko, riedlentininko ar motociklininko šalmą.
 • Elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojams taip pat rekomenduojama naudoti kūno apsaugos priemones (pavyzdžiui, alkūnių, kelių apsaugas ir kt.).

Važiavimo sąlygos:

 • Važiuoti elektrine mikrojudumo priemone leidžiama tik dviračių takais, pėsčiųjų ir dviračių takais arba dviračių juostomis, o kur jų nėra, – tam tinkamu (su asfalto arba betono danga) kelkraščiu.
 • Kai kelyje nėra dviračių tako, pėsčiųjų ir dviračių tako arba dešinėje kelio pusėje nėra dviračių juostos, kelkraščio, taip pat tais atvejais, kai jais važiuoti negalima (duobėti ir panašiai), leidžiama važiuoti šaligatviu arba viena eile važiuojamosios dalies kraštine dešine eismo juosta, kuo arčiau jos dešiniojo krašto, išskyrus Taisyklių 106 punkte nurodytus atvejus, taip pat kai reikia apvažiuoti kliūtį, važiuoti tiesiai, kai iš pirmosios eismo juostos leidžiama sukti tik į dešinę.
 • Važiuodamas kelkraščiu, pėsčiųjų ir dviračių taku, šaligatviu, elektrinės mikrojudumo priemonės vairuotojas privalo duoti kelią pėstiesiems, neturi jiems trukdyti ar kelti pavojaus, o pro pat pėsčiąjį leidžiama važiuoti greičiu, kuris yra artimas pėsčiojo judėjimo greičiui, paliekant tokį tarpą iš šono, kad eismas būtų saugus.

Atsižvelgimas į eismo sąlygas:

 • Elektrinės mikrojudumo priemonės vairuotojui, važiuojančiam važiuojamąja dalimi, prireikus pasukti į kairę, apsisukti ar pervažiuoti į kitą kelio pusę, rekomenduojama nulipti nuo elektrinės mikrojudumo priemonės ir kirsti važiuojamąją dalį vedantis arba nešantis elektrinę mikrojudumo priemonę, jeigu eismo sąlygos to reikalauja.
 • Elektrinės mikrojudumo priemonės vairuotojas, artėdamas prie vietos, kur reikia kirsti važiuojamąją dalį, visais atvejais privalo sumažinti važiavimo greitį ir gali tęsti judėjimą tik įsitikinęs, kad važiuoti saugu.
 • Elektrinės mikrojudumo priemonės vairuotojas, ketindamas kirsti važiuojamąją dalį ten, kur eismas nereguliuojamas arba nėra eismo pirmumą nustatančių kelio ženklų, privalo praleisti važiuojamąja dalimi važiuojančias transporto priemones, išskyrus tuos atvejus, kai kerta išvažiavimus iš šalia kelio esančių teritorijų, gyvenamosios zonos, kiemo, stovėjimo aikštelės, kai kerta važiuojamąją dalį, į kurią kiti vairuotojai suka.
Važiuodami dviračių taku, elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai privalo važiuoti kuo arčiau šio tako (jiems skirtos tako dalies) dešiniojo krašto.

Eismo juostų laikymasis:

 • Važiuodami dviračių taku, elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai privalo važiuoti kuo arčiau šio tako (jiems skirtos tako dalies) dešiniojo krašto.
 • Jeigu pėsčiųjų ir dviračių take ar šaligatvyje ženklinimo linijomis (baltu dviračio simboliu) yra paženklinta dviračių eismui skirta šio tako ar šaligatvio dalis, elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai privalo važiuoti tik ja ir kuo arčiau jos dešiniojo krašto.

Šviesoforų signalų laikymasis:

 • Vietose, kur eismą reguliuoja šviesoforai, elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai privalo paisyti šviesoforų su dviračio simboliu, o kai jų nėra, – transporto šviesoforų signalų.

Elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojams draudžiama:

 • važiuoti šaligatviais savivaldybės tarybos ar jos įgalioto asmens nustatytose vietose;
 • važiuoti pėsčiųjų takais;
 • važiuoti važiuojamąja dalimi, išskyrus Taisyklių 663 punkte nustatytus atvejus;
 • važiuoti automagistralėmis ir greitkeliais;
 • kirsti važiuojamąją dalį važiuojant pėsčiųjų perėjomis;
 • vežti keleivius;
 • kirsti kelią tam nepritaikytose vietose;
 • važiuoti nelaikant bent viena ranka vairo, jeigu jis įrengtas;
 • vežti, vilkti ar stumti krovinius, kurie trukdo vairuoti arba kelia pavojų kitiems eismo dalyviams;
 • kad jų elektrinė mikrojudumo priemonė būtų velkama kitos transporto priemonės;
 • vilkti kitą transporto priemonę;
 • važiuoti įsikibus į kitą transporto priemonę;
 • važiuoti didesniu kaip 20 km/h greičiu, o važiuojant pėsčiųjų ir dviračių taku, kelkraščiu arba šaligatviu pro pat pėsčiąjį – didesniu kaip 7 km/h greičiu.

Galingesnė mokrojudrumo priemonė turi būt registruojama:

 • Į elektrinę mikrojudumo priemonę arba į motorinį dviratį savo konstrukcija panašiai transporto priemonei, kurios didžiausioji naudingoji galia didesnė kaip 1 kW ir (arba) didžiausiasis projektinis greitis didesnis kaip 25 km/h ir kuri negali būti klasifikuojama kaip elektrinė mikrojudumo priemonė arba motorinis dviratis, leidžiama dalyvauti viešajame eisme, jeigu yra atliktos visos motorinėms transporto priemonėms privalomos procedūros (atitikties įvertinimas, registracija, privalomoji techninė apžiūra, galioja transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas), o šios transporto priemonės vairuotojas vykdo Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme ir Taisyklėse motorinės transporto priemonės vairuotojui nustatytus reikalavimus.

Taip pat pakeisti Kelių eismo taisyklių punktai, kurie pritaikyti ir elektrinėms mikrojudumo priemonėms, juos galite rasti čia.

Kelių eismo taisyklių punktai, kurie pritaikyti ir elektrinėms mikrojudumo priemonėms

Elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojams galiojantys kelio ženklai ir kelio ženklinimas

Nuo 2024 m. sausio 1 d. dalis kelio ženklų ir kelio ženklinimo, kurie galiojo tik dviratininkams, dabar tapo pritaikyti ir elektrinėmis mikrojudumo priemonėmis:

Elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojams galiojantys kelio ženklai ir kelio ženklinimas
Elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojams galiojantys kelio ženklai ir kelio ženklinimas

Elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojams galiojantys šviesoforai

Nuo 2024 m. sausio 1 d. šviesoforo signalai, kurie galiojo tik dviratininkams, dabar tapo pritaikyti ir elektrinėmis mikrojudumo priemonėmis:

 • KET 73.5 p. žalias signalas su dviračio simboliu leidžia važiuoti dviračiais, elektrinėmis mikrojudumo priemonėmis;
 • KET 73.7 p. geltonas signalas draudžia eismą (išskyrus Taisyklių 29 ir 166 punktuose nurodytus atvejus) ir informuoja, kad šviesoforo signalai pasikeis; jeigu signale yra juoda (juodos) rodyklė (rodyklės), jis draudžia eismą rodyklės (rodyklių) nurodyta (nurodytomis) kryptimi (kryptimis) ir informuoja, kuria (kuriomis) kryptimi (kryptimis) bus leidžiama važiuoti įsijungus žaliam rodyklės (rodyklių) formos signalui; jeigu signale yra dviračio simbolis, signalas galioja dviračiams ir elektrinėms mikrojudumo priemonėms;
 • KET 73.13 p. raudonas signalas su dviračio simboliu draudžia dviračių ir elektrinių mikrojudumo priemonių eismą;
Pasikeistas „Neįgaliojo“ pavadinimas į „Asmuo su negalia“

Neteko galios ir pasikeitė pavadinimas

Nuo 2024 m. sausio 1 d. pasikeistas „Neįgaliojo“ pavadinimas į „Asmuo su negalia“, „Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelė“, nuo šiol vadinama „Asmens su negalia automobilio statymo kortele“.

O „Neįgaliojo vežimėlio“ sąvoka neteko galiojimo (KET 3.11.p). Nuo šiol „Neįgaliojo vežimėlis“ vadinamas „Asmens su negalia vežimėliu“.

Dėl šių sąvokų pasikeitimo keitėsi Kelių eismo taisyklių punktų, kelio ženklų ir kelio ženklinimo, bei XXIII skyriaus aprašymai. Pakeitimus galite rasti čia.

Pakeitimai susiję su pėsčiųjų perėjomis

Pakeitimai susiję su pėsčiųjų perėjomis

Nuo 2024 m. sausio 1 d. artėdamas prie nereguliuojamos pėsčiųjų perėjos, vairuotojas privalo sulėtinti greitį arba sustoti nebe prieš kelio ženklą „Pėsčiųjų perėja“, o prieš pėsčiųjų perėją.

Pagal KET 30 p. Artėdamas prie nereguliuojamos pėsčiųjų perėjos, vairuotojas privalo sulėtinti greitį arba sustoti prieš pėsčiųjų perėją, kad praleistų į bet kurią jo važiavimo krypties eismo juostą, o keliuose su viena eismo juosta kiekviena kryptimi – į bet kurią eismo juostą perėjoje įžengusį, žengiantį arba prieš pat eismo juostą (važiuojamosios dalies kraštą) stovintį ir laukiantį galimybės įžengti pėsčiąjį. Transporto priemonių vairuotojai privalo imtis papildomų atsargumo priemonių tamsiuoju paros metu, esant blogam matomumui arba tais atvejais, kai pėsčiųjų perėja iš vairuotojo vietos nėra gerai apžvelgiama, ir įsitikinti, kad pėsčiųjų perėjoje nėra pėsčiųjų, kuriuos turėtų praleisti.

Taip pat pasikeitė horizontaliojo ženklimimo papunktis nusakantis nereguliuojamos pėsčiųjų perėjos žymėjimą.

Pagal KET1.13.1. „Zebras“ žymi nereguliuojamą pėsčiųjų perėją. Nereguliuojama pėsčiųjų perėja tik horizontaliuoju ženklinimu „zebras“ gali būti pažymėta dviračių take ar stovėjimo aikštelėje.

Motorinių transporto priemonių ir (ar) priekabų privalomosios techninės apžiūros dokumentų galiojimo panaikinimas galimas ir aplinkos apsaugos pareigūnui

Motorinių transporto priemonių ir (ar) priekabų privalomosios techninės apžiūros dokumentų galiojimo panaikinimas galimas ir aplinkos apsaugos pareigūnui

Susisiekimo ministerijos ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka panaikinti motorinių transporto priemonių ir (ar) priekabų privalomosios techninės apžiūros dokumentų galiojimą nuo 2024 m. sausio 1 d. turi teisę:

1) policijos pareigūnai visų motorinių transporto priemonių ir (ar) priekabų;

2) Lietuvos transporto saugos administracijos pareigūnai – motorinių transporto priemonių ir (ar) priekabų, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3 500 kg, arba motorinių transporto priemonių, kurios skirtos ir suprojektuotos vežti daugiau kaip aštuonis keleivius, neįskaitant vairuotojo, M1 ir N1 klasių transporto priemonių, kurių į aplinką išmetami teršalai neatitinka techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų;

3) muitinės įstaigų pareigūnai – motorinių transporto priemonių ir (ar) priekabų, kurios pritaikytos neteisėtam prekių (daiktų) gabenimui;

4) aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai – M1, M2, M3, N1, N2, N3 klasių transporto priemonių, kurių į aplinką išmetami teršalai neatitinka techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų.

Visus Saugaus eismo keliais įstatymo pakeitimus galite rasti čia.

Visus Kelių eismo taisyklių pakeitimus galite rasti čia.

Post Navigation

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.