2. 14. Kelių eismo taisyklės paspirtukų vairuotojams

Paspirtukas be variklio yra priskiriamas pėsčiajam, dėl to turi laikytis taisyklių, kurios yra taikomos pėstiesiems.

SEAKĮ 49 p. Pėsčiasis – asmuo, esantis kelyje ne transporto priemonėje, taip pat važiuojantis neįgaliųjų vežimėliu, riedučiais, riedlente be variklio, paspirtuku be variklio, vedantis dviratį, motorinį dviratį, mopedą, motociklą, ridenantis ar besinešantis elektrinę mikrojudumo priemonę, traukiantis (stumiantis) rogutes, vaikišką ar kitokį vežimėlį. Pėsčiuoju nelaikomas kelyje dirbantis asmuo.

Elektrinis paspirtukas yra elektrinė mikrojudumo priemonė, kuriai yra taikomi atitinkami KET reikalavimai ir draudimai

Ištrauka iš Saugaus eismo įstatymo:

Elektrinė mikrojudumo priemonė – vienam asmeniui važiuoti skirta elektra varoma transporto priemonė (elektrinis paspirtukas, elektrinėriedlentė, elektrinis balansinis vienratis, riedisir pan.), kurios didžiausioji naudingoji galia ne didesnė kaip 1 kW, didžiausiasis projektinis greitis ne didesnis kaip 25 km/h, o sėdimosios vietos, jeigu ji įrengta, atskaitos taško aukštis ne didesnis kaip 540 mm. Neįgaliųjų vežimėliai prie elektrinių mikrojudumo priemonių nepriskiriami.

Paspirtukas elektrine mikrojudrumo priemone

Kur galima važiuoti elektrine mikrojudumo priemone (elektriniu paspirtuku)?

Važiuoti elektrine mikrojudumo priemone (elektriniu paspirtuku) leidžiama tik dviračių takais, pėsčiųjų ir dviračių takais arba dviračių juostomis, o kur jų nėra, – tam tinkamu (su asfalto arba betono danga) kelkraščiu.

Kai kelyje nėra dviračių tako, pėsčiųjų ir dviračių tako arba dešinėje kelio pusėje nėra dviračių juostos, kelkraščio, taip pat tais atvejais, kai jais važiuoti negalima (duobėti ir panašiai), leidžiama važiuoti šaligatviu arba viena eile važiuojamosios dalies kraštine dešine eismo juosta, kuo arčiau jos dešiniojo krašto, išskyrus Taisyklių 106 punkte nurodytus atvejus, taip pat kai reikia apvažiuoti kliūtį, važiuoti tiesiai, kai iš pirmosios eismo juostos leidžiama sukti tik į dešinę.

Važiuodamas kelkraščiu, pėsčiųjų ir dviračių taku, šaligatviu, elektrinės mikrojudumo priemonės vairuotojas privalo duoti kelią pėstiesiems, neturi jiems trukdyti ar kelti pavojaus, o pro pat pėsčiąjį leidžiama važiuoti greičiu, kuris yra artimas pėsčiojo judėjimo greičiui, paliekant tokį tarpą iš šono, kad eismas būtų saugus.

Elektrinės mikrojudumo priemonės vairuotojui, važiuojančiam važiuojamąja dalimi, prireikus pasukti į kairę, apsisukti ar pervažiuoti į kitą kelio pusę, rekomenduojama nulipti nuo elektrinės mikrojudumo priemonės ir kirsti važiuojamąją dalį vedantis arba nešantis elektrinę mikrojudumo priemonę, jeigu eismo sąlygos to reikalauja.

Elektrinės mikrojudumo priemonės vairuotojas, artėdamas prie vietos, kur reikia kirsti važiuojamąją dalį, visais atvejais privalo sumažinti važiavimo greitį ir gali tęsti judėjimą tik įsitikinęs, kad važiuoti saugu.

Elektrinės mikrojudumo priemonės vairuotojas, ketindamas kirsti važiuojamąją dalį ten, kur eismas nereguliuojamas arba nėra eismo pirmumą nustatančių kelio ženklų, privalo praleisti važiuojamąja dalimi važiuojančias transporto priemones, išskyrus tuos atvejus, kai kerta išvažiavimus iš šalia kelio esančių teritorijų, gyvenamosios zonos, kiemo, stovėjimo aikštelės, kai kerta važiuojamąją dalį, į kurią kiti vairuotojai suka.

Važiuodami dviračių taku, elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai privalo važiuoti kuo arčiau šio tako (jiems skirtos tako dalies) dešiniojo krašto. Jeigu pėsčiųjų ir dviračių take ar šaligatvyje ženklinimo linijomis (baltu dviračio simboliu) yra paženklinta dviračių eismui skirta šio tako ar šaligatvio dalis, elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai privalo važiuoti tik ja ir kuo arčiau jos dešiniojo krašto.

Vietose, kur eismą reguliuoja šviesoforai, elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai privalo paisyti šviesoforų su dviračio simboliu, o kai jų nėra, – transporto šviesoforų signalų.

Elektrinių mikrojudumo priemonių (elektrinių paspirtukų) vairuotojams draudžiama:

 • važiuoti šaligatviais savivaldybės tarybos ar jos įgalioto asmens nustatytose vietose;
 • važiuoti pėsčiųjų takais;
 • važiuoti važiuojamąja dalimi, išskyrus Taisyklių 663 punkte nustatytus atvejus;
 • važiuoti automagistralėmis ir greitkeliais;
 • kirsti važiuojamąją dalį važiuojant pėsčiųjų perėjomis;
 • vežti keleivius;
 • kirsti kelią tam nepritaikytose vietose;
 • važiuoti nelaikant bent viena ranka vairo, jeigu jis įrengtas;
 • vežti, vilkti ar stumti krovinius, kurie trukdo vairuoti arba kelia pavojų kitiems eismo dalyviams;
 • kad jų elektrinė mikrojudumo priemonė būtų velkama kitos transporto priemonės;
 • vilkti kitą transporto priemonę;
 • važiuoti įsikibus į kitą transporto priemonę;
 • važiuoti didesniu kaip 20 km/h greičiu, o važiuojant pėsčiųjų ir dviračių taku, kelkraščiu arba šaligatviu pro pat pėsčiąjį – didesniu kaip 7 km/h greičiu.

Kada elektrinės mikrojudumo priemonės vairuotojas turi važiavimo pirmenybę?

Kai elektrinės mikrojudumo priemonės vairuotojas kerta išvažiavimus iš šalia kiemo esančių teritorijų, gyvenamosios zonos, kiemų ar stovėjimo aikštelių, jam nereikia nulipti nuo savo transporto priemonės ar jos vestis.

Tais atvejais eismo dalyviai, važiuojantys į šias teritorijas ar iš jų, privalo praleisti dviratininką ar elektrinės mikrojudumo priemonės vairuotoją, mat šiam kelyje – pirmenybė. 

Elektrinės mikrojudumo priemonės vairuotojams kelyje taikoma pirmumo teisė ir tuomet, kai šie kerta važiuojamąją dalį, į kurią kiti vairuotojai suka. Dažnai tokiais atvejais automobilių vairuotojai nesusimąsto, kad jie turėtų stabtelėti ir elektrinės mikrojudumo priemonės ar dviračių vairuotojus.

Kokie reikalavimai galioja elektrinėms mikrojudumo priemonėms važiuojant pro pėsčiuosius?

Elektrine mikrojudumo priemone pro pėsčiąjį prasilenkti galima tik jo judėjimo greičiu (3–7 km/val.), paliekant tokį tarpą iš šono, kad eismas būtų saugus.

Važiuojant pėsčiųjų ir dviračių eismui skirtu taku, kelkraščiu arba šaligatviu pro pat pėsčiąjį draudžiama važiuoti didesniu kaip 7 km/h greičiu.

Elektrinės mikrojudumo priemonės vairuotojai privalo duoti kelią pėstiesiems, neturi jiems trukdyti, kelti pavojaus.

​Ar reikia liemenės ir šalmo važiuojant elektrine mikrojudumo priemone?

Važiuoti leidžiama tik tvarkingą stabdį ir garso signalą, baltos šviesos žibintą priekyje ir raudonos šviesos žibintą gale, taip pat iš abiejų šonų oranžinius šviesą atspindinčius elementus turinčia elektrine mikrojudumo priemone.

Važiuodamas važiuojamąja dalimi, elektrinės mikrojudumo priemonės vairuotojas privalo dėvėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais arba šios priemonės priekyje turi degti baltos šviesos žibintas, o gale – raudonos šviesos žibintas.

Važiuojant keliu tamsiuoju paros metu arba kai blogas matomumas, elektrinės mikrojudumo priemonės priekyje turi degti baltos šviesos žibintas, o gale – raudonos šviesos žibintas, šios priemonės vairuotojas privalo dėvėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais.

Jaunesni kaip 18 metų elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai, važiuodami keliu, privalo būti užsidėję ir užsisegę dviratininko, riedlentininko ar motociklininko šalmą.

Vyresniems kaip 18 metų elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojams, važiuojantiems keliu, rekomenduojama, o važiuojantiems važiuojamąją dalimi, privaloma būti užsidėjus ir užsisegus dviratininko, riedlentininko ar motociklininko šalmą.

Elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojams taip pat rekomenduojama naudoti kūno apsaugos priemones (pavyzdžiui, alkūnių, kelių apsaugas ir kt.).

Nuo kokio amžiaus leidžiama važiuoti elektrine mikrojudumo priemone?

Elektrine mikrojudumo priemone leidžiama važiuoti dviračių takais, dviračių juostomis, kelkraščiu, važiuojamąja dalimi, gyvenamojoje zonoje ne jaunesniems kaip 16 metų asmenims, o ne jaunesniems kaip 14 metų asmenims – tik išklausiusiems Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nustatytą mokymo kursą ir turintiems mokyklos išduotą pažymėjimą.

Gyvenamojo namo kieme elektrine mikrojudumo priemone važiuojančių asmenų amžius neribojamas, tačiau jaunesnius kaip 10 metų asmenis privalo prižiūrėti suaugęs asmuo.

Kur galima išklausyti mokymo kursus skirtus dviračio, motorolerio ar elektrinės mikrojudumo transporto priemonės vairuotojams galima rasti čia.

Šviesoforai galiojantys elektrinėms mikrojudumo priemonėms

Vietose, kur eismą reguliuoja šviesoforai, elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai privalo paisyti šviesoforų su dviračio simboliu, o kai jų nėra, – transporto šviesoforų signalų.

73. Šviesoforų signalai turi šias reikšmes:

73.5. žalias signalas su dviračio simboliu leidžia važiuoti dviračiais, elektrinėmis mikrojudumo priemonėmis;

73.7. geltonas signalas draudžia eismą (išskyrus Taisyklių 29 ir 166 punktuose nurodytus atvejus) ir informuoja, kad šviesoforo signalai pasikeis; jeigu signale yra juoda (juodos) rodyklė (rodyklės), jis draudžia eismą rodyklės (rodyklių) nurodyta (nurodytomis) kryptimi (kryptimis) ir informuoja, kuria (kuriomis) kryptimi (kryptimis) bus leidžiama važiuoti įsijungus žaliam rodyklės (rodyklių) formos signalui; jeigu signale yra dviračio simbolis, signalas galioja dviračiams ir elektrinėms mikrojudumo priemonėms;

73.13. raudonas signalas su dviračio simboliu draudžia dviračių ir elektrinių mikrojudumo priemonių eismą;

Ar elektrinei mikrojudumo priemonei reikalinga registracija, draudimas ir techninė apžiūra?

Jei gamintojo nustatytas elektrinės mikrojudumo priemonės greičio apribojimas iki 25 km/val. ir galingumas neviršija 1 kW, tokie dokumentai nereikalingi. Kitu atveju reikėtų kreiptis dėl tokios transporto priemonės registravimo.

Elektrinės mikrojudumo priemonės, tokios kaip elektriniai paspirtukai pagal savo technines charakteristikas gali būti priskiriami ir mopedams. Jei ši transporto priemonė gali išvystyti greitį nuo 25 iki 45 km/val., o didžiausioji naudingoji galia yra nuo 1 kW iki 4 kW, ji priskiriama mopedams. Tokios transporto priemonės turi būti įregistruotos, turėti galiojančią techninę apžiūrą ir civilinės atsakomybės draudimą, o jų vairuotojai privalo turėti vairuotojo pažymėjimą su AM (mopedai ir lengvieji keturračiai, kurių variklio darbinis tūris ne didesnis nei 50 kub. cm., o jų maksimalus greitis ne didesnis nei 45 km/val.) ar bet kuria kita atitinkama kategorija.

Tvarkos nepaisantiems ir neturintiems reikiamų dokumentų, būtų taikoma administracinė atsakomybė.

Geriau prieš perkant pasidomėti, kokia tai transporto priemonė, ir ar ji bus registruojama, kad nepridarytų nereikalingų sunkumų dėl registracijos.

Pavojingiausios situacijos elektrinės mikrojudumo priemonės vairuotojams:

 • Smūgis į pravertas automobilio dureles: Vienas dažniausių eismo įvykių, į kuriuos pakliūva elektrinės mikrojudumo priemonės vairuotojai – kai jie nepastebi sustojusio automobilio ir atsitrenkia į staiga atidarytas jo dureles.
 • Važiavimas prieš eismą: Važiuodami automobilių keliu, elektrinės mikrojudumo priemonės vairuotojai privalo judėti ta pačia kryptimi, kaip ir automobiliai.
 • Kliūties lenkimas: Jei važiuojant elektrine mikrojudumo priemone, priešakyje staigiai išniro kliūtis, jokiu būdu staigiai neapvažiuokite jos iš kairės. Taip jus gali nutrenkti automobilis. Tai darykite tik apsižvalgę ir įsitikinę, kad jus praleidžia.
 • Važiavimas per perėją: Pagal kelių eismo taisykles važiuoti per pėsčiųjų perėją – draudžiama. Turime nulipti nuo elektrinės mikrojudumo priemonės ir persivesti ją per perėją.
 • Sustojimas nematomoje zonoje: Elektrinės mikrojudumo priemonės vairuotojai dažnai sustoja prie perėjos šalia automobilių ir taip jų, vairuotojams yra sunkiai matomi ir tampa avarinių situacijų aukomis.

Svarbu prisiminti:

Važiuojant elektrine mikrojudumo priemone galioja Kelių eismo taisyklės taisyklės, kaip bet kokia kita priemone.

Elektrinės mikrojudumo priemonė yra ne žaislas, o transporto priemonė. Taigi jų vairuotojų teisės ir pareigos – tokios pačios, kaip kitų vairuotojų. Būkime atidūs kelyje ir saugokime save ir kitus.

Kelio ženklai:

340. Elektrinių mikrojudumo priemonių eismas draudžiamas (Draudžiama važiuoti elektrinėmis mikrojudumo priemonėmis):

340. Elektrinių mikrojudumo priemonių eismas draudžiamas (Draudžiama važiuoti elektrinėmis mikrojudumo priemonėmis):

129. Dviratininkai (Įspėja apie kelio ruožą, į kurį dažnai įvažiuoja ar jį kerta dviratininkai, elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai)

129. Dviratininkai (Įspėja apie kelio ruožą, į kurį dažnai įvažiuoja ar jį kerta dviratininkai, elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai)

411. Dviračių takas (Leidžiama važiuoti dviračiais ir elektrinėmis mikrojudumo priemonėmis)

411. Dviračių takas (Leidžiama važiuoti dviračiais ir elektrinėmis mikrojudumo priemonėmis)

413. Pėsčiųjų ir dviračių takas (Leidžiama eiti pėstiesiems, važiuoti dviračiais ir elektrinėmis mikrojudumo priemonėmis. Jeigu dviračio ir pėsčiųjų simboliai kelio ženkle yra ne vienas po kitu, o vienas šalia kito ir skiriami vertikaliu baltu brūkšniu, eismo dalyviai privalo naudotis ta tako puse, kuri jiems skirta (parodyta kelio ženkle))

Leidžiama eiti pėstiesiems, važiuoti dviračiais ir elektrinėmis mikrojudumo priemonėmis. Jeigu dviračio ir pėsčiųjų simboliai kelio ženkle yra ne vienas po kitu, o vienas šalia kito ir skiriami vertikaliu baltu brūkšniu, eismo dalyviai privalo naudotis ta tako puse, kuri jiems skirta (parodyta kelio ženkle).

413. Pėsčiųjų ir dviračių takas (Leidžiama eiti pėstiesiems, važiuoti dviračiais ir elektrinėmis mikrojudumo priemonėmis. Jeigu dviračio ir pėsčiųjų simboliai kelio ženkle yra ne vienas po kitu, o vienas šalia kito ir skiriami vertikaliu baltu brūkšniu, eismo dalyviai privalo naudotis ta tako puse, kuri jiems skirta (parodyta kelio ženkle))

Leidžiama eiti pėstiesiems, važiuoti dviračiais ir elektrinėmis mikrojudumo priemonėmis. Jeigu dviračio ir pėsčiųjų simboliai kelio ženkle yra ne vienas po kitu, o vienas šalia kito ir skiriami vertikaliu baltu brūkšniu, eismo dalyviai privalo naudotis ta tako puse, kuri jiems skirta (parodyta kelio ženkle).

821. Dviračiai (Nurodo transporto priemonės rūšį, kuriai galioja kelio ženklas. Kelio ženklas su lentele „Dviračiai“ galioja dviračiams ir elektrinėms mikrojudumo priemonėms)

821. Dviračiai (Nurodo transporto priemonės rūšį, kuriai galioja kelio ženklas. Kelio ženklas su lentele „Dviračiai“ galioja dviračiams ir elektrinėms mikrojudumo priemonėms)

853. Išskyrus dviratininkus (Nurodo, kad kelio ženklai negalioja dviratininkams ir elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojams)

853. Išskyrus dviratininkus (Nurodo, kad kelio ženklai negalioja dviratininkams ir elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojams)

856. Dviračių eismas (Informuoja, kad nurodytomis kryptimis vyksta dviračių, elektrinių mikrojudumo priemonių eismas)

856. Dviračių eismas (Informuoja, kad nurodytomis kryptimis vyksta dviračių, elektrinių mikrojudumo priemonių eismas)

Horizontalusis ženklinimas:

1.23. Dviračio simbolis žymi dviračių juostą, dviračių ir elektrinių mikrojudumo priemonių eismui skirtą pėsčiųjų ir dviračių tako ar šaligatvio dalį arba dviračių taką.

1.23. Dviračio simbolis žymi dviračių juostą, dviračių ir elektrinių mikrojudumo priemonių eismui skirtą pėsčiųjų ir dviračių tako ar šaligatvio dalį arba dviračių taką.

VIII.1 Elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojams taikomi reikalavimai ir draudimai (66 p.)

Straipsnis “Kokios taisyklės galioja dviračių ir elektrinių paspirtukų vairuotojams?”

Straipsnis “Ar galima elektriniais paspirtukais važiuoti žiemos metu?”