5. 1. Sankryžos

Deja, būtent sankryžose įvyksta labai daug eismo įvykių. Tačiau nemalonumų galite išvengti, kuo geriau išmokę važiavimo per sankryžas taisykles.

Kas yra sankryža?

Sankryža – tai vieta, kur susikerta, susilieja arba išsiskiria du ar daugiau kelių. Tai gali būti kelių su skirtingais eismo juostų skaičiais susikirtimas, kelio ir pėsčiųjų tako susikirtimas ar kelio ir geležinkelio pervaža.

Sankryžomis nelaikomos vietos, kur išvažiuojama iš kelio į esančias šalia jo teritorijas arba įvažiuojama į kelią iš šalia jo esančių teritorijų.

sankryža
A paveikslėlyje pažymėta sankryža, o B paveikslėlyje – važiuojamųjų dalių sankirta.

Kokio tipo būna sankryžos?

 • Lygiareikšmių kelių.
 • Nelygiareikšmių kelių.
 • Nelygiareikšmių kelių su besikeičiančia pagrindinio kelio kryptimi.
 • Reguliuojamos.
 • Žiedinės.
Sankryžos gali būti skirtingų lygių
Sankryžos gali būti skirtingų lygių. Jose keliai jungiasi ne viename aukštyje ir yra nuovažos, kuriomis eismas vyksta nuo vieno kelio prie kito.

Sankryžos gali būti:

 • Skirtingų lygių: su viadukais ar tuneliais, kur keliai yra skirtingose plokštumose.
 • Reguliuojamos: su šviesoforais ar reguliuotojų dalyvavimu.
 • Nereguliuojamos: be šviesoforų ar reguliuotojų, kur vairuotojai turi vadovautis bendromis eismo taisyklėmis.

Bendros važiavimo per sankryžas taisyklės

 • Draudžiama įvažiuoti į sankryžą, jeigu joje ar už jos yra kliūtis, kuri priverstų vairuotoją sustoti sankryžoje ir trukdyti kitų transporto priemonių eismui.
Draudžiama įvažiuoti į sankryžą, jeigu joje ar už jos yra kliūtis
 • Jei sankryžoje sukate į kairę ar į dešinę, turite praleisti pėsčiuosius, kurie kerta eismo juostas, į kurias sukate.
 • Esant draudžiamajam šviesoforo ar reguliuotojo signalui, vairuotojas privalo sustoti prieš kelio ženklą „Stop“ linija“ ir (ar) „Stop“ liniją, o jeigu jų nėra, – prieš šviesoforą, kertamą važiuojamąją dalį, pėsčiųjų perėją taip, kad nekliudytų transporto ir pėsčiųjų eismui.
 • Vairuotojui, kuris užsidegus geltonam šviesoforo signalui arba reguliuotojui pakėlus ranką aukštyn galėtų sustoti nustatytose vietose tik staigiai stabdydamas, leidžiama važiuoti toliau.
 • Kai eismas reguliuojamas šviesoforu, vairuotojas privalo vadovautis šviesoforo signalais, kad ir kokie būtų važiavimo pirmenybę nurodantys kelio ženklai. Jeigu šviesoforas išjungtas arba įjungtas geltonas mirksintis jo signalas, vairuotojas turi vadovautis kelio ženklais.

Ar leidžiama persirikiuoti sankryžoje?

Paprastai, persirikiuoti sankryžoje nerekomenduojama ir dažnai tai gali būti draudžiama, ypač jeigu tai sukelia pavojų ar trukdo kitų eismo dalyvių judėjimui. Visada stenkitės užimti reikiamą juostą prieš artėdami prie sankryžos.

KET XVIII. Važiavimas per sankryžas (154-167 p.)