Vairuotojai „Regitroje“ per praktinį egzaminą yra vertinami pagal naujus kriterijus ir metodiką

Nuo kovo 1-osios būsimi vairuotojai „Regitroje“ per praktinį egzaminą yra vertinami pagal naujus kriterijus ir metodiką. Šie pokyčiai, parengti siekiant išvengti dviprasmybių ir užtikrinti vertinimo objektyvumą, visa tai turės įtakos būsimų vairuotojų mokymuisi, bei egzaminų pasirengimui.

Vairuotojai „Regitroje“ per praktinį egzaminą yra vertinami pagal naujus kriterijus ir metodiką

Nuo kovo mėnesio siekiant įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, pasikeitė vairavimo vertinimo kriterijų reikalavimai. „Regitra“ tvirtina, kad šie pokyčiai būtini, siekiant išvengti interpretacijų egzamino metu.

Esminių pokyčių vairavimo egzaminų metu nebus, keisis tik vertinimo kriterijų formulavimas ir apibrėžimas. Pokyčiai liečia vertinimo kriterijų patobulinimą ir pataisymą, viso to tikslas buvo suvienodinti formuluotes ir apibrėžimus, nes paskutiniai pakeitimai buvo atlikti dar 2017 metais.

Pati egzaminavimo tvarka niekaip nesikeičia, todėl būsimiems vairuotojams nėra dėl ko nuogąstauti.

Vertinimo kriterijų patikslinimas

Vertinimo kriterijų patikslinimas

Egzaminuotojas turi įvertinti ne tik ar egzaminas yra išlaikytas, bet ir pateikti išsamų ir pagrįstą vairuotojo gebėjimų įvertinimą. Egzamino ataskaitoje atsispindi tai, kas vairuotojui pavyko, kas nepavyko ir tai turi būti suprantama ne tik vertintojui, bet ir vairuotojui, jog jie galėtų lengviau susikalbėti tarpusavyje.

Kadangi vairavimo egzamino metu buvo susiduriama su neaiškiais ar netiksliais egzamino vertinimo kriterijais, kuriuos buvo sunku suprasti tiek egzaminą laikantiems būsimiems vairuotojams, tiek egzaminuotojams, šie pakeitimai buvo būtini.

Vertinimo kriterijų patikslinimas turėtų leisti gauti aiškesnius ir pagrįstesnius atsakymus dėl egzamino rezultatų ir užtikrinti objektyvesnį vertinimą.

Nauji pokyčiai nepadarys taisyklių lengvesnėmis, tačiau sumažins klaidų interpretacijų tikimybę. Tai yra svarbus žingsnis siekiant didesnio saugumo keliuose.

Pasirinkto važiavimo greičio vertinimas

Pasirinkto važiavimo greičio vertinimas

Vienas iš pakeitimų su kuriuo susidurs būsimas vairuotojas yra pasirinkto važiavimo greičio vertinimas. Nuo šiol bus patikslinta, jog važiavimas lėčiau, nei yra įprasta toje situacijoje, reiškia ne tik negebėjimą pasirinkti tinkamą greitį, bet ir daugelį kitų per lėtai atliekamų veiksmų (žvalgymasis, pavarų perjungimas, stabdymas ir kt.).

Šiuo pagrindu per lėtu važiavimu bus laikomas (be iki šiol buvusių situacijų) ir toks važiavimas, kuris lėtumu išskiria egzaminuojamąjį transporto sraute.

Pavaros pasirinkimo vertinimas

Dar vienas pakeitimas yra pavaros pasirinkimo vertinimas. Tinkamas pavaros pasirinkimas nebebus vertinamas atsižvelgiant į 2300 aps./min. ribą, o vertinama tik pagal pasirinktos pavaros ir važiavimo greičio santykį (tarkime, važiuoti 30 km/h greičiu įjungus ne žemesnę kaip trečią pavarą ir t. t.).

Greičio vertinimas

Vienas iš tikrai svarbių pokyčių, kurį turės gerai įsisavinti būsimi vairuotojai yra greičio vertinimas.

Nuo šiol būsimajam vairuotojui galima viršyti greitį 10 km/val., bet ne ilgiau nei 3 sekundes.

Būtina prisiminti: Tai yra ne leidimas viršyti greitį!

Šiuo pakeitimu nėra nei skatinama, nei leidžiama viršyti greitį, bet jei žmogus vairuodamas suklysta, turi galimybę ištaisyti savo klaidingą veiksmą. Jeigu jis suvokia ką daro ir supranta, kas atsitiko, dėl to baudžiama nebus, nes tai itin trumpas laiko tarpas, bet pakankamas suvokti padarytą klaidą ir ją ištaisyti.

Jeigu egzaminuojamasis spustelėjo greičio pedalą per daug ir mato, kad greitis kyla, jis turėtų imtis atitinkamų veiksmų tą greitį sumažinti, tam yra duodamos kelios sekundės.

Kai egzaminuojamasis važiuos viršydamas leistiną greitį ne daugiau kaip 10 km/h, klaida neturi būti vertinama, jei viršijimas truks ne daugiau kaip 3 sekundes.

Praktikos egzamino vertinimo kriterijų aprašas

„Regitra“ tvirtina, kad naujieji kriterijai yra pagrįsti ir siekia užtikrinti eismo saugumą. Svarbu, kad būsimi vairuotojai būtų gerai informuoti ir pasirengę susidurti su naujaisiais vertinimo standartais egzaminų metu.

Prieš mokantis vairuoti perskaitykite praktikos egzamino vertinimo kriterijų aprašą arba paprašykite vairavimo instruktoriaus jums padėti sužinoti egzamino metu vertinamas klaidas. Svarbu ne tik mokėti vairuoti, bet ir žinoti, kurios jūsų padarytos klaidos yra vertinamos kaip kritinės, o kurios nekritinės.

Visas VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus vertinimo kriterijų, bei metodų aprašas čia.

7 naudingi patarimai, kaip išlaikyti praktinį vairavimo egzaminą

Informacija apie teorijos ir praktikos vairavimo egzaminus

Post Navigation

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.