Dažniausios klaidos vairavimo teorijos teste: Kaip jų išvengti?

Norint sėkmingai išlaikyti vairavimo teorijos egzaminą VĮ „Regitra“, tiesioginis atmintinis testo klausimų išmokimas ne visuomet užtikrina gerą rezultatą. Būtina ne tik atsiminti teisingus atsakymus, bet ir suprasti, kodėl tie atsakymai yra teisingi. Pažiūrėkime kokias dažniausias klaidas daro mokiniai sprendžiant KETbilietai.lt vairavimo teorijos testus.

Dažniausios klaidos vairavimo teorijos teste: Kaip jų išvengti?

Didžiausia klaida sprendžiant vairavimo teorijos testus yra jų išmokimas mintinai. Dažnai yra galvojama, kad užtenka tik išmokti testus mintinai, išlaikyti vairavimo teorijos egzaminą VĮ „Regitra“ ir jau teorijos nebeprireiks.

Nepamirškite, kad Kelių eismo taisykles turite suprasti ir mokėti, o ne tik išmokti egzaminui reikalingus testo klausimus. Važiuojant kelyje, jums gali pakliūti situacijos, kurių nebūsite matę testuose, o neišmanydami Kelių eismo taisyklių, nežinosite, kaip toje situacijoje pasielgti, to pasekmė geriausiu atveju bus sukelta avarinė situacija, blogiausiu galite sukelti didelę avariją ir susižeisti patys arba sužeisti kitus asmenis.

Peržiūrėjus 2023 metų statistiką, daugiausia klaidų sprendžiant KETbilietai.lt vairavimo teorijos testus mokiniai daro dėl:

  • neteisingai suprantamų ir interpretuojamų kelio ženklų;
  • netinkamo važiavimo per sankryžas eiliškumo nustatymo;
  • apsisukimo šviesoforu reguliuojamose sankryžose;
  • greičio ribojimo ženklų supratimo;
  • neteisingo persirikiavimo supratimo;
  • neatidžiai perskaitomo klausimo;
  • Kelių eismo taisyklių pakeitimų nežinojimo.

Neteisingai suprantami kelio ženklai

Dažnai mokiniai klysta neteisingai suprantant ir savaip interpretuojant kelio ženklus, ypač susijusius su draudimais ir leidimais.

Motociklų eismas draudžiamas

Pavyzdžiui, kelio ženklas „Motociklų eismas draudžiamas“ draudžia važiuoti tik motociklais, bet leidžia važiuoti kitoms transporto priemonėms.

Kelio ženklas 305 „Motociklų eismas draudžiamas“. Draudžiama važiuoti motociklais, išskyrus aptarnaujantįjį transportą. Kelio ženklo reikalavimai taikomi triračiams, keturračiams, galingiems keturračiams, sunkiesiems keturračiams ir T3b kategorijos ratiniams traktoriams, kurie pagaminti keturračių konstrukcijos pagrindu ir neturi kėbulo (kabinos).

Motorinių transporto priemonių eismas draudžiamas

Kitas puikus pavyzdys, kelio ženklas „Motorinių transporto priemonių eismas draudžiamas“, jis nedraudžia važiuoti motociklams be priekabos, dviračiams, mopedams ar maršrutiniam transportui, draudžia važiuoti tik motorinėms transporto priemonėms.

Kelio ženklas 303 „Motorinių transporto priemonių eismas draudžiamas“. Draudžiamas motorinių transporto priemonių, traktorių ir savaeigių mašinų eismas, išskyrus mopedus, motociklus be priekabų, maršrutinį, aptarnaujantįjį transportą, skiriamuoju ženklu „Asmuo su negalia“ arba asmens su negalia automobilio statymo kortele pažymėtas transporto priemones.

Suprantant kelio ženklus klaidingai, gali kilti pavojingų situacijų įvairiomis eismo sąlygomis.

Netinkamas važiavimo per sankryžas eiliškumas

Sankryžose važiavimo eiliškumas gali būti klaidinantis, ypač kai veikia šviesoforai arba yra kitų kelių eismo taisyklių nuostatų. Suprasti teisingą eiliškumą ir pirmumo taisykles yra būtina saugiam važiavimui ir kitiems eismo dalyviams.

Netinkamas važiavimo per sankryžas eiliškumas

Pavyzdžiui, šioje pateiktoje situacijoje raudono automobilio vairuotojas pravažiuos sankryžą paskutinis, kadangi yra šalutiniame kelyje. Sankryžą jis pravažiuos praleidęs automobilius esančius pagrindiniame kelyje ir žalią automobilį, nes jis artėja iš dešinės pusės (Pagal KET 154 ir 156 p.).

Netinkamas važiavimo per sankryžas eiliškumas

Taip pat puikus pavyzdys yra šioje situacijoje, būtinai atkreipkite dėmesį, kad testo klausime klausiama, kas pravažiuos sankryžą, o ne į ją įvažiuos. Dėl to pirmas važiuos žalias, nes vienintelis yra pagrindiniame kelyje. Tada mėlynas, nes vienintelis nebeturi kliūties iš dešinės, bet sustos vidury sankryžos duoti kelią raudonam automobiliui.  Tada važiuos baltas, nes irgi nebeturi kliūties iš dešinės, tada raudonas, galiausiai – mėlynas (Pagal KET 154 ir 157 p.).

Apsisukimas šviesoforu reguliuojamose sankryžose

Apsisukant sankryžoje reguliuojamoje šviesoforu apsisukantis transportas turi prioritetą tik tam tikromis sąlygomis, tačiau daugelis mokinių klaidingai mano, kad reikia praleisti jį visais atvejais. Supratimas, kada būtina praleisti kitas transporto priemones, o kada turite pirmumą, yra svarbus norint išvengti galimų nelaimingų atsitikimų eismo dalyvių tarpe.

Apsisukimas šviesoforu reguliuojamose sankryžose

Pavyzdžiui, šioje situacijoje testo klausime klausiama: Kurio automobilio vairuotojas privalo praleisti (mėlyno automobilio vairuotojas apsisuka)?

Apsisukdamas sankryžoje, kurioje eismas reguliuojamas šviesoforu, vairuotojas privalo duoti kelią iš kitų krypčių pagal leidžiamąjį šviesoforo signalą judantiems eismo dalyviams (KET 163.1 p.). Šiuo atveju raudonam automobiliui.

Apsisukimas šviesoforu reguliuojamose sankryžose

O šioje situacijoje, galioja išimtis: apsisukantis vairuotojas turi pirmumą tik tokiu atveju, kai kito automobilio, kuris suka į dešinę (kurio trajektoriją apsisukantysis kerta) vairuotojui, šviečia draudžiamas raudonas šviesoforo signalas ir yra pritvirtinta lentelė su žalia rodykle (KET 76 p.).

Dėl tokių ir panašių situacijų būtina išmanyti Kelių eismo taisykles, kad suprastumėte, kuriais atvejais galima taikyti išimtis, o kada ne.

Greičio ribojimo ženklų supratimas

Važiavimo greitis turi būti pasirenkamas laikantis taisyklių, kurias dažnai mokiniai supranta neteisingai. Supratimas apie greičio laikymąsi yra būtinas saugiam ir sklandžiam eismui.

Greičio ribojimo ženklų supratimas

Pavyzdžiui, šiame testo klausime rašoma: Artėjate prie nurodyto ženklo 70 km/val greičiu. Testo paveikslėlyje nurodytas kelio ženklas “Ribotas greitis 70 km/val.“. Už nurodyto ženklo leidžiamas maksimalus greitis 70 km/val., todėl, jei artėjate 70 km/val. greičiu, nieko keisti nereikia.

Neteisingas persirikiavimo supratimas

Persirikiuojant eismo juostomis, svarbu teisingai suprasti pirmumo teises ir duoti kelią kitiems eismo dalyviams. Dažnai mokiniai klaidingai interpretuoja šias taisykles, dėl ko gali kilti pavojingų situacijų eismo metu.

Neteisingas persirikiavimo supratimas

Pavyzdžiui, šioje situacijoje balto automobilio vairuotojas privalo duoti kelią mėlyno automobilio vairuotojui, kadangi persirikiuoja kartu ir privalo duoti kelią dešinėje esančiai transporto priemonei (KET 104 p.).

Neteisingas persirikiavimo supratimas

Šioje situacijoje žalio automobilio vairuotojas nori persirikiuoti (geltonas važiuoja tiesiai), tai jis ir privalo duoti kelią (KET 104 p.).

Pagal KET 104 p. Persirikiuodamas vairuotojas privalo duoti kelią transporto priemonėms, važiuojančioms gretima eismo juosta ta pačia kryptimi. Jeigu ta pačia kryptimi važiuojančios transporto priemonės persirikiuoja kartu, vairuotojas privalo duoti kelią dešinėje esančiai transporto priemonei, išskyrus Taisyklių 112 punkte nurodytus atvejus.

Pagal KET 112 p. Jeigu yra greitėjimo juosta, skirta įvažiuoti į kelią, vairuotojas privalo važiuoti ja ir įsilieti į transporto srautą (persirikiuoti į gretimą eismo juostą), duodamas kelią juo važiuojančioms arba į lėtėjimo juostą persirikiuojančioms transporto priemonėms.

Neteisingai perskaitomas klausimas

Pagrindinė testų sprendimo klaida, neteisingai ir neatidžiai perskaitomas testo klausimas, dėl to yra neteisingai atsakomi testų klausimai.

Neteisingai perskaitomas klausimas

Pavyzdžiui, šiame testo klausime rašoma apie krovininį automobilį, kurio didžiausioji masė 2,5 tonos, o ne 3,5 tonos. Neteisingai ir neatidžiai perskaičius klausimą, bei nepastebėjus, kad klausime rašoma apie krovininį automobilį turintį mažiau tonų, klausimas būna atsakomas neteisingai.

Ne gyvenvietėje  automobiliais, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 t leidžiama važiuoti 90 km/h greičiu. Kelio ženklas 815 „Krovininiai automobiliai“ galioja tik automobiliams, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3,5 t.

Kelių eismo taisyklių pakeitimų nežinojimas

Dar dažnesnės klaidos sprendžiant testus yra tada, kai mokiniai nesidomi Kelių eismo taisyklių pakeitimais, kurie būna per metus net kelis kartus, ir yra įsitikinę, kad tai kas buvo rašoma Kelių eismo taisyklėse anksčiau, galioja ir dabar.

Kelių eismo taisyklių pakeitimų nežinojimas

Pavyzdžiui, kelio ženklai „Stovėti draudžiama“ (Kelio ženklai 334-335) draudžia transporto priemonėms stovėti lyginėmis arba nelyginėmis mėnesio dienomis toje kelio pusėje, kurioje yra tokie kelio ženklai.

Dauguma suklysta tarp kurių valandų turi būti perstatomos transporto priemonės, nes iki Kelių eismo taisyklių pakeitimų, kurie įsigaliojo 2023-05-01, buvo rašoma, kad transporto priemonės iš vienos kelio pusės į kitą turi būti perstatomos tarp 19 ir 21 valandos, o po pakeitimų transporto priemonės iš vienos kelio pusės į kitą turi būti perstatomos tarp 19 ir 24 valandos ir tuo laiku gali stovėti bet kurioje kelio pusėje.

Kelių eismo taisyklių pakeitimų nežinojimas

Dar vienas puikus pavyzdys kur daroma dažna klaida, jei testo klausimas klausia: Kas draudžiama gyvenamojoje zonoje ir gyvenamųjų namų kiemuose?

Labai seniai buvo žinoma, kad gyvenamojoje zonoje ir gyvenamųjų namų kiemuose yra draudžiama mokyti vairuoti, bet nuo Kelių eismo taisyklių pakeitimų, kurie įsigaliojo 2023-05-01, gyvenamojoje zonoje ir gyvenamųjų namų kiemuose yra draudžiama lenkti, bet ne mokyti vairuoti.

Visus Kelių eismo taisyklių pakeitimus galite rasti ketonline.lt

Svarbu

Norint sėkmingai išlaikyti vairavimo teorijos egzaminą, reikia neapsiriboti vien tik teisingai sužymėtais atsakymais. Būtinai atidžiai skaitykite testo klausimus, atsakymus, po jais esančius paaiškinimus ir Kelių eismo taisyklių punktus.

Svarbu suprasti Kelių eismo taisykles ir jų pritaikymą praktikoje, kad būtų užtikrintas saugus eismas visiems eismo dalyviams.

Praktikuokite ne tik atsiminimą, bet ir supratimą, ir būsite pasiruošę sėkmingai išlaikyti egzaminą bei tapti atsakingais eismo dalyviais.

Kelių eismo taisyklės

KETBILIETAI testai

Post Navigation

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.