Ką daryti stabdant pareigūnui?

Dažnam vairuotojui kyla klausimas ar turite sustoti, kai automobilį stabdo pareigūnas, bet ne policininkas? Kaip elgtis sustojus? Kokius dokumentus privalote pateikti?

Ką daryti stabdant pareigūnui?

Bendros eismo dalyvių pareigos

KET 7 punkte rašoma: Eismo dalyviai privalo paklusti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytiems teisėtiems transporto priemones tikrinančių pareigūnų (toliau – tikrinantis pareigūnas) ir už kelių priežiūrą atsakingų institucijų įgaliotų pareigūnų, kelių eismo reguliuotojų (toliau – reguliuotojas) reikalavimams, vykdyti jų nurodymus, laikytis Taisyklėse nustatytos elgesio tvarkos, kai juos sustabdo tikrinantys pareigūnai.

Pirmiausia išsiaiškinkime kuo skiriasi tikrinantis pareigūnas nuo policininko.

Policija –  Ginti. Saugoti. Padėti.      

Policijos pareigūnas (Policininkas) – Lietuvos Respublikos pilietis, tarnaujantis policijoje, užimantis tam tikras pareigas ir vykdantis policijos funkcijas. Tai policijos tarnautojas administracinei institucijai ir viešajai tvarkai prižiūrėti.

Policijos pareigūnas

Tikrinantys pareigūnai – ne šiaip sau asmenys, o valstybinių institucijų pareigūnai

Tikrinantys pareigūnai – uniformuoti valstybės institucijų (policijos, muitinės, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos) įgalioti pareigūnai, kuriems Lietuvos Respublikos įstatymų pagal kompetenciją suteikta teisė stabdyti transporto priemones.

Tikrinantys pareigūnai

Kelių eismo taisyklėse daug kur minimas ir reguliuotojas. Kas jis toks?

Reguliuotojas – nebūtinai pareigūnas

Reguliuotojas – asmuo, įgaliotas reguliuoti eismą ir dėvintis uniformą arba (ir) turintis skiriamąjį ženklą (raištį ant rankovės, reguliuotojo lazdelę, skritulį su raudonu atšvaitu arba ryškiaspalvę vėliavėlę). Reguliuotoju gali būti, pavyzdžiui: pervažos budėtojas, kelių darbininkas ar koks nors kitas eismą reguliuoti įgaliotas asmuo. Dažniausiai reguliuotojais būna policininkai.

Reguliuotojas

Kaip galite būti sustabdytas?

Dažniausiai pasitaikantis stabdymo būdas Kelio ženklas 321. Kontrolė -Draudžiama važiuoti nesustojus prieš kelio ženklą. Toliau važiuoti galima tik tikrinančiam pareigūnui leidus.

Kelio ženklas 321. Kontrolė

Policijos patrulio reikalavimas sustabdyti transporto priemonę taip pat gali būti išreiškiamas įjungus specialiomis spalvomis nudažyto ir policijos ženklu pažymėto automobilio švieslentę su užrašu „STOP POLICIJA“ arba „STOP“.

STOP POLICIJA

Transporto priemonė gali būti stabdoma važiuojant tarnybine transporto priemone, įjungus jos mėlynos (mėlynos ir raudonos) spalvos švyturėlį (švyturėlius) ir specialiuosius garso signalus. Šiuo atveju dažniausiai privažiuojama prie stabdomos transporto priemonės iš galo ir reikalavimas sustoti pareiškiamas žodžiais per garsiakalbį.

Transporto priemonė gali būti stabdoma važiuojant tarnybine transporto priemone, įjungus jos mėlynos (mėlynos ir raudonos) spalvos švyturėlį (švyturėlius) ir specialiuosius garso signalus.

Norint atkreipti eismo dalyvių dėmesį, gali būti duotas signalas švilpuku.

Policijos signalas švilpuku

Ką daryti sustabdžius tikrinančiam pareigūnui (ne būtinai policininkui)?

Stabdant pareigūnui, privalote sustabdyti automobilį kelio dešinėje kelio pusėje (kelkraštyje) . Keliuose, kur eismui abiem kryptimis yra ne daugiau kaip 4 eismo juostos, privalote sustoti dešiniajame kelkraštyje, o kai jo nėra – prie dešiniojo važiuojamosios dalies krašto. Keliuose su skiriamąja juosta privalote sustoti tik ta pačia kryptimi kaip judančios transporto priemonės.

Visais atvejais sustojus turite įjungti avarinę šviesos signalizaciją.

Išlipti iš automobilio (tiek vairuotojui, tiek keleiviams) galima tik pareigūnui leidus.

Pareigūnui paprašius, privalote:

Šiuo metu policijos pareigūnui sustabdžius transporto priemonę galima pateikti ne vairuotojo pažymėjimą, o galiojantį savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Ši naujovė vairuotojams galioja jau kelis metus.

Jeigu vairuotojas valdo jam priklausančią transporto priemonę, jis taip pat neprivalo su savimi turėti ir transporto priemonės registravimo dokumento. Vairuotojai neprivalo su savimi turėti privalomosios techninės apžiūros dokumento ir transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo, nepriklausomai nuo to, kam priklauso transporto priemonė.

Taigi nors kartu su savimi dokumentų vežiotis nėra privaloma, tačiau to daryti niekas vairuotojams nedraudžia. Jei dokumentus vežiojatės su savimi, pagreitinsite pareigūnų darbą ir nesudarysite didelių mašinų spūsčių. (KET 16p.)

Pareigūnui pareikalavus, privalote leisti patikrinti ar nesate neblaivus, ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų (KET 17 p.).

pareigūnai turi vilkėti uniformą su šviesą atspindinčiais elementais

Vairuotojo teisės ir pareigos stabdant pareigūnui:

Vairuotojui paprašius, tikrinantis pareigūnas privalo prisistatyti, parodyti jo įgaliojimus patvirtinantį tarnybinį pažymėjimą. Tai ypač aktualu, jei automobilį stabdo ne policininkas, o kitas pareigūnas.

Vairuotojas, sustabdytas policijos pareigūno, visada gali paprašyti nurodyti stabdymo priežastį ir tikslą, o pareigūnas privalo tokią priežastį vairuotojui aiškiai nurodyti. Bet dažniausiai tai patys pareigūnai padaro neprašyti.

Vairuotojas gali nesustoti iš karto, jei tai nėra saugu (pvz. jei toje vietoje susidarys spūstis), bet turi sustoti kuo greičiau, pvz. artimiausioje degalinėje. Tačiau pasiteisinimas, kad vairuotojas nepamatė pareigūno paliepimo ir dėl to nesustojo, nesuveiks. Tuomet vairuotojas gali būti baudžiamas už nepaklusimą reikalavimui sustabdyti transporto priemonę pagal Administracinių nusižengimų kodeksą ir gauti baudą nuo 850 iki 2 tūkstančių eurų.

Sustabdžius transporto priemonę, pareigūno bendravimas turi būti dalykiškas, turintis aiškų tikslą. Pareigūnas negali veltis į konfliktines situacijas, įžeidinėti ar žeminti žmogų, jo garbę ir orumą.

Vairuotojas gali įrašyti pokalbį su pareigūnu arba filmuoti, prieš tai net neinformavęs pareigūno. Tai ypač aktualu, jei pareigūnas elgiasi nepagarbiai, ar galimai pažeidžia vairuotojo teises.

Vairuotojas gali išreikšti prašymą susipažinti su filmuota medžiaga (jei jis buvo filmuotas), pamatyti užfiksuotus greičio matuoklio rodmenis ir pan. Pareigūnas tai turėtų pateikti.

Tamsiu paros metu pareigūnai turi vilkėti uniformą su šviesą atspindinčiais elementais, dirbti su specialiomis spalvomis ir policijos skiriamaisiais ženklais pažymėtais tarnybiniais automobiliais ir motociklais. O policijos patrulį naktį turi sudaryti ne mažiau, kaip du policijos pareigūnai.

Automobilius stabdyti gali ir aplinkosaugos pareigūnai

Automobilius stabdyti gali ir aplinkosaugos pareigūnai

Nuo šių metų aplinkosaugos pareigūnams suteikta teisė be policijos pagalbos gatvėse tikrinti į aplinką išmetamų teršalų – anglies monoksido (transporto priemonių su benzininiais vidaus degimo varikliais), dūmingumo (transporto priemonių su dyzeliniais vidaus degimo varikliais) atitiktį nustatytiems ribiniams dydžiams, pavojingų eksploatacinių skysčių (tepalų, degalų) nuotėkį į aplinką. (SEAKĮ 10 str. 12.1 p.)

Išmetamųjų teršalų tikrinime aplinkosaugos pareigūnai patikras vykdys be policijos pareigūnų. Automobiliai išmetamųjų teršalų patikrai bus stabdomi tik didmiesčiuose, šviesiu paros metu. Kaimo vietovėse kontrolės reidai nėra numatyti. Aplinkosaugos pareigūnai vilkės aplinkosaugos pareigūnų uniformą ir stabdys su automobiliais paženklintais atitinkamais aplinkosaugininkų ženklais (KET 186 p.).

Nustačius pažeidimą aplinkosaugos pareigūnai turi galimybę skirti įspėjimą, piniginę nuobaudą, viršijus leistinas išmetamųjų teršalų normas – panaikinti automobiliui techninę apžiūrą, netvarkingo automobilio nekonfiskuos. Užsienio šalyse registruotų automobilių netikrins.

Administracinių nusižengimų kodekso 307 straipsnyje numatoma, kad už transporto priemonių, kurių į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekis viršija normas, eksploataciją gresia nuo 100 iki 300 eurų, juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 300 iki 500 eurų bauda.

Daugiau pamokoje

Post Navigation

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.