Kuo skiriasi lengvasis keturratis, keturratis ir galingasis keturratis?

Sprendžiant kelių eismo taisyklių testo bilietus galima susidurti su klausimais apie lengvuosius keturračius, keturračius ir galinguosius keturračius. Kas jie tokie? Ir kuo jie skiriasi?

Kuo skiriasi lengvasis keturratis, keturratis ir galingasis keturratis?

Keturračiai yra viena iš Lietuvoje pamėgtų transporto priemonių, su kuriomis galima važiuoti visais metų laikais. Tik labai svarbu rinktis važinėti tik tam skirtose teritorijose, nesukeliant žalos gamtai ir kitiems eismo dalyviams.

Lietuvos Respublikos Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme yra išskirtos trys keturračių rūšys, tai lengvasis keturratis, keturratis ir galingasis keturratis motociklas.

Kas yra lengvasis keturratis?

Kas yra lengvasis keturratis?

Lengvasis keturratis, tai keturratė motorinė transporto priemonė, kurios masė (be akumuliatorių baterijų, jeigu tai elektros varikliu varoma transporto priemonė) be krovinio ne didesnė kaip 350 kg, didžiausiasis projektinis greitis ne didesnis kaip 45 km/h ir kurios variklio darbinis tūris ne didesnis kaip 50 cm3 (esant kibirkštinio (priverstinio) uždegimo varikliui), didžiausioji naudingoji galia ne didesnė kaip 4 kW (esant kitokio tipo vidaus degimo varikliui), didžiausioji nominalioji galia ne didesnė kaip 4 kW (esant elektros varikliui).

Lengvasis keturratis yra priskiriamas AM kategorijai ir jį galima vairuoti nuo 15 metų.

Šios transporto priemonės vairuotojas privalo turėti AM kategorijos ar bet kurios kitos kategorijos motorinės transporto priemonės vairuotojo pažymėjimą (traktorininkų pažymėjimai nesuteikia teisės vairuoti šią transporto priemonę).

Ši transporto priemonė turi būti įregistruota valstybės įmonėje VĮ „Regitra“ ir turėti galiojančius privalomąjį civilinės atsakomybės draudimo polisą ir valstybinę techninę apžiūrą.

Lengvojo keturračio motociklo vairuotojas, važiuodamas keliu, privalo būti užsidėjęs ir užsisegęs motociklininko šalmą ir nevežti keleivių be užsegtų motociklininko šalmų.

Kas yra keturratis?

Kas yra keturratis?

Keturratis, tai keturratė motorinė transporto priemonė, išskyrus lengvuosius keturračius, kurios didžiausiasis projektinis greitis didesnis kaip 45 km/h ir (arba) variklio darbinis tūris didesnis kaip 50 cm3, masė be krovinio ne didesnė kaip 400 kg, o kroviniams vežti skirtos šios keturratės motorinės transporto priemonės masė ne didesnė kaip 550 kg (be akumuliatorių baterijų, jeigu tai elektros varikliu varoma transporto priemonė) ir kurios didžiausioji naudingoji galia ne didesnė kaip 15 kW

Keturratis yra priskiriamas B1 kategorijai ir jį galima vairuoti nuo 16 metų.

Šios transporto priemonės vairuotojas privalo turėti B1 arba B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Keturratis motociklas turi būti įregistruotas valstybės įmonėje VĮ „Regitra”, turėti galiojančius privalomąjį civilinės atsakomybės draudimo polisą ir valstybinę techninę apžiūrą.

Keturračio motociklo vairuotojas privalo važiuoti su užsegtu motociklininko šalmu ir nevežti keleivių be užsegtų motociklininko šalmų.

Kas yra galingasis keturratis motociklas?

Kas yra galingasis keturratis motociklas?

Galingasis keturratis motociklas, tai keturratė motorinė transporto priemonė, kuri negali būti klasifikuojama kaip lengvasis keturratis ar keturratis ir kurios didžiausioji naudingoji galia didesnė kaip 15 kW, bet ne didesnė kaip 100 kW, variklio darbinis tūris ne didesnis kaip 1 000 cm3. Prie galingųjų keturračių taip pat priskiriamos daugiau kaip 4 ratus turinčios motorinės transporto priemonės, atitinkančios galingiesiems keturračiams taikomus techninius reikalavimus.

A ir B kategorijų transporto priemonės suteikia teisę vairuoti galinguosius keturračius. Juos galima vairuoti nuo 18 metų.

Galingojo keturračio motociklo vairuotojas, važiuodamas keliu, privalo būti užsidėjęs ir užsisegęs motociklininko šalmą ir nevežti keleivių be užsegtų motociklininko šalmų.

Pagal naujos redakcijos Saugaus eismo automobilių keliais įstatymą galingieji keturračiai motociklai neberegistruojami atitinkamos savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriuje. Dabar juos registruoja VĮ „Regitra“.

Siekiant Lietuvos Respublikoje įregistruoti galingąjį keturratį, turi būti atlikta transporto priemonės techninė ekspertizė individualiam patvirtinimui.

Galingųjų keturračių techninė ekspertizė individualiam patvirtinimui atliekama pagal Motorinių transporto priemonių, jų priekabų gamybos ir perdirbimo ir techninės ekspertizės atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 2B-515, 7 priede nurodytus reikalavimus.

Ekspertizės metu įvertinama galingojo keturračio atitiktis keliamiems reikalavimams ir nustatomi reikalingi techniniai duomenys.

Siekiantiems įregistruoti Lietuvos Respublikoje transporto priemonę kaip galingąjį keturratį, vertėtų atkreipti dėmesį į tai ar:

 • Didžiausioji naudingoji variklio galia yra didesnė kaip 15 kW, bet ne didesnė kaip 100 kW;
 • Variklio darbinis tūris nėra didesnis kaip 1 000 cm3;
 • Galinių varomųjų ratų reduktoriuje yra diferencialas (ar ratai gali suktis skirtingais greičiais);
 • Prie transporto priemonės yra pritvirtinta gamintojo identifikavimo lentelė ir ar ant rėmo yra pažymėtas identifikavimo numeris.

Taip pat nustatoma transporto priemonės atitiktis Techniniams motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimams, patvirtintiems Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290.

Galingieji keturračiai motociklai yra skirti:

 • pramogai,
 • žemės ūkiui,
 • važiuoti bekele,
 • važiuoti keliais be dangos.

Ar važiuojant keturračiu reikalinga apsauga?

Keturratė transporto priemonė yra pavojingesnė už motociklą, nes keturračio posūkyje nepaversi. Dėl to labai svarbu pasirūpinti tinkama apranga ir apsaugomis.

Vairuojant šią transporto priemonę yra labai reikalingi šarvai, kadangi didžiausios gresiančios traumos yra stuburo. Labai svarbu visuomet dėvėti ir šalmą, alkūnių, pečių, kelių apsaugas.

Keturračiu dideliu greičiu lekiantis ir nelaimės atveju nuo jo krintantis žmogus gali patirti ir daugybę kitų lūžių bei sužalojimų. Galima patirti galvos traumas, lūžti kojos, rankos ar kitos vietos, galima susitrenkti daugybę organų.

Ar reikia techniškai prižiūrėti keturratį?

Kaip ir bet kurią kitą transporto priemonę, taip ir keturratį visuomet reikia atidžiai prižiūrėti, pasirūpinti tinkama jo eksploatacija, pasirūpinti gerai veikiančiais stabdžiais.

Keturratis skirtas važiuoti ne asfalto danga, bet žvyru, miško keliais.

Keturračių padangų guma yra labai minkšta, jos yra mažo slėgio ir į jas pučiama mažiau oro nei į automobilio padangas.

Kokie keliami reikalavimai keturračių vairuotojams?

Keturračiams galioja tokios pačios Kelių eismo taisyklės kaip ir visoms kitoms motorinėms transporto priemonėms.

Šios transporto priemonės turi būti techniškai tvarkingos, įregistruotos, turi atitikti visus keliamus reikalavimus, turėti draudimą, atitinkamą kategoriją, keturračių vairuotojai turi dėvėti šalmus.

Atsakomybė keturračių vairuotojams yra tokia pati kaip ir visiems kitiems eismo dalyviams.

Kur galima važiuoti su keturračiu?

Valstybės, savivaldybės gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose draudžiama važiuoti ne keliais savaeigėmis motorinėmis transporto priemonėmis, jas statyti ar kitaip eksploatuoti (įskaitant dvirates, trirates ir keturrates savaeiges transporto priemones).

Transporto priemonių vairuotojai gali važinėtis tik keliais, kurie atitinka Kelių įstatyme nurodytą kelio apibrėžimą.

Keturračių vairuotojams yra taikomos tokios pat sankcijos, kaip ir kitų transporto priemonių vairuotojams.

Tuo metu važinėtis sporto, treniruočių ar kitų atrakcijų tikslais galima tik tam skirtose specialiose teritorijose, trasose, atskirais atvejais – karjeruose ir pan. Tokios trasos turi būti įteisintos atitinkamuose teritorijų planavimo dokumentuose ir pažymėtos.

Keturračių motociklų vairuotojai, už padarytus Kelių eismo taisyklių pažeidimus keliuose, gali būti patraukti administracinėn atsakomybėn

Administracinė atsakomybė

Keturračių motociklų vairuotojai, už padarytus Kelių eismo taisyklių pažeidimus keliuose, gali būti patraukti administracinėn atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso straipsnius:

 • 428 str. 1 p. Važiuojamosios kelio dalies perėjimas arba ėjimas ja ten, kur draudžiama, mopedus, lengvuosius keturračius motociklus ir dviračius vairuojančių asmenų, pėsčiųjų, vadeliotojų ir kitų asmenų, kurie naudojasi keliais, nepaklusimas eismo reguliavimo signalams, kelio ženklų, ženklinimo reikalavimų, eismo tvarkos automagistralėse nesilaikymas, Kelių eismo taisyklėse pėstiesiems, dviračių vairuotojams ir vadeliotojams nustatytų elgesio tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui reikalavimų nesilaikymas, mopedo ar lengvojo keturračio motociklo vairavimas ar važiavimas neužsidėjus ir (ar) neužsisegus motociklininko šalmo užtraukia baudą nuo 20 eurų iki 40 eurų.
 • 282 str. 1 p. Neteisėtas važiavimas per žolinę dangą, miško paklotę ar vandens telkinių ledu motorinėmis transporto priemonėmis užtraukia įspėjimą arba baudą nuo 20 eurų iki 140 eurų.
 • 282 str. 2 p. Neteisėtas važiavimas per žolinę dangą, miško paklotę motorinėmis transporto priemonėmis, kai dėl to žolinė danga ar miško paklotė buvo sužalota ar sunaikinta, užtraukia baudą nuo 140 eurų iki 300 eurų.
 • 422 str. 2 p. Taksi automobilių, mopedų, motociklų, triračių, lengvųjų keturračių, keturračių, galingųjų keturračių, transporto priemonių, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė negu 3,5 t arba kuriose yra daugiau kaip 9 sėdimos vietos, pavojinguosius krovinius vežančių transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivūs (nustatytas lengvas neblaivumas (daugiau kaip 0 promilių, bet ne daugiau kaip 0,4 promilės) vairuotojai, užtraukia baudą vairuotojams nuo 150 eurų iki 300 eurų.

Daugiau apie transporto priemonių kategorijas pamokoje.

Post Navigation

20 Comments

 1. Mantas

  Sveiki,

  Tai kuo pagrinde skiriasi sunkusis nuo galingojo keturračio?

  Jeigu keturratis įregistruotas kaip žemės ūkio technika tada jį vairuoti reikia SM kategorijos, bet jeigu įregistruota kaip paprasta auto transporto priemonė, kokių tada jam reikia teisių vairuoti? A ir B kategorijų?

  1. Agnė

   Sunkusis keturratis motociklas – keturratė savaeigė mašina, kurios konstrukcinis greitis didesnis kaip 45 km/h, eksploatacinė masė didesnė kaip 400 kg ir (arba) variklio galia didesnė kaip 15 kW.
   Asmenys, turintys teisę vairuoti motorines transporto priemones (išskyrus AM ir A1 kategorijų) arba TR1, TR2 kategorijų traktorius, gali įgyti teisę vairuoti sunkiuosius keturračius motociklus pasirinktinai vienu iš šių būdų:
   1. Baigti profesinio mokymo teikėjo rengiamus sunkiųjų keturračių motociklų vairuotojų teorinio ir praktinio mokymo kursus pagal sunkiųjų keturračių motociklų vairuotojų mokymo programą ir išlaikyti kvalifikacijos egzaminą.
   2. Savarankiškai pasirengti ir eksternu išlaikyti kvalifikacijos egzaminą pagal kvalifikacinių egzaminų programą.
   Kai asmeniui suteikiama teisė vairuoti tik sunkiuosius keturračius motociklus, traktorininko pažymėjimo skiltyje „SM“ kartu su žyma, nurodančia traktorininko pažymėjimo galiojimo laiką, įrašomi žodžiai „tik SKM“, o skiltyje „Papildoma informacija“ įrašoma „SKM – sunkieji keturračiai motociklai“.
   Galingasis keturratis – keturratė motorinė transporto priemonė, kuri negali būti klasifikuojama kaip lengvasis keturratis ar keturratis ir kurios didžiausioji naudingoji galia didesnė kaip 15 kW, bet ne didesnė kaip 100 kW, variklio darbinis tūris ne didesnis kaip 1 000 cm3. Prie galingųjų keturračių taip pat priskiriamos daugiau kaip 4 ratus turinčios motorinės transporto priemonės, atitinkančios galingiesiems keturračiams taikomus techninius reikalavimus.
   A ir B kategorijų transporto priemones suteikia teisę vairuoti galinguosius keturračius.

   Dėl registravimo galimybės turite kreiptis į VĮ “Regitra”. Jei keturratį registruosite kaip žemės ūkio techniką, tada turėsite turėti jai priskirtą žemės ūkio kategoriją. Jei keturratį registruosite kaip motorinę transporto priemonę, tai reikės turėti jai atitinkančią motorinės transporto priemonės kategoriją.

   1. Mantas

    Ačiū, jau skaičiau šį tekstą, bet esminių skirtumų vis tiek nesupratau tarp sunkiojo ir galingojo, kadangi jei keturratis pvz. yra 40 kW ir sveria 800 kg, tai jis gali būti kvalifikuojamas kaip sunkusis ir galingasis, todėl nėra jokio esminio skirtumo. Todėl, kad nėra esminio skirtumo, nėra visiškai aišku ar pavyzdyje pateiktą keturratį galima vairuoti su SM kategoriją ar reikia turėti A ir B.

    Ar čia esminis skirtumas kaip keturratis registruotas? Jeigu registruotas kaip žemės ūkio technika, jis kvalifikuojamas kaip sunkusis keturratis ir reikia SM kategorijos, o jeigu registruotas kaip paprasta transporto priemonė kvalifikuojamas kaip galingasis keturratis ir reikia A ir B kategorijos?

    1. Agnė

     Jei keturratis telpa į sunkiojo ir galingojo keturračio apibrėžimą, tada turite žiūrėti kaip jis bus įregistruotas. Dėl registravimo galimybės turite kreiptis į VĮ “Regitra”. Jei keturratį registruosite kaip žemės ūkio techniką, tada turėsite turėti jai priskirtą žemės ūkio kategoriją. Jei keturratį registruosite kaip motorinę transporto priemonę, tai reikės turėti jai atitinkančią motorinės transporto priemonės kategoriją.

     1. Agnė

      Labai dėkojame. Kasdien stengiamės ir dirbame tam, kad jums pateiktume kuo daugiau naudingos informacijos.

 2. Gytis

  Ar galiu vairuoti sunkųjį keturratį, jeigu B kategorija įgyta iki 2014 liepos 1d.? Nes yra keletas dalykų: Jei B kategorija įgyta iki 2014-07-01, tai ji suteikia teisę vairuoti galinguosius keturračius. Suteikia teisę vairuoti galingąjį keturratį, nepriklausomai, ar jis registruotas savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriuje, ar valstybės įmonėje „Regitra“.
  Žinau, kad galingąjį keturratį galiu vairuot, bet o kaip su tuo atveju, jeigu užregistruotas žemės ūkyje kaip ”sunkusis keturratis”?

  1. Agnė

   Dėl registravimo galimybės turite kreiptis į VĮ “Regitra”. Jei keturratį registruosite kaip žemės ūkio techniką, tada turėsite turėti jai priskirtą žemės ūkio kategoriją. Jei keturratį registruosite kaip motorinę transporto priemonę, tai reikės turėti jai atitinkančią motorinės transporto priemonės kategoriją.

 3. Žydrūnas

  Labas tai koki aš galiu vairoti keturati turėdamas SM kategorija ir kaip jis turi but registruojamas kaip žemės ukio ar kaip ar regitruoja galių.

  1. Agnė

   Galite vairuoti keturratį turėdamas SM kategoriją, tik jei jis yra registruotas kaip žemės ūkio transporto priemonė.

  1. Agnė

   Pagal Kelių eismo taisykles, keturračiais galima važiuoti tais pačiais keliais, kaip ir kitomis motorinėmis transporto priemonėmis.
   Keturračiams galioja tokios pačios Kelių eismo taisyklės kaip ir visoms kitoms motorinėms transporto priemonėms. Jos turi būti techniškai tvarkingos, įregistruotos, turi atitikti visus keliamus reikalavimus, turėti draudimą, atitinkamą kategoriją, keturračių vairuotojai turi dėvėti šalmus.

  2. Gytis

   P.S. O ar įmanoma keturratį užregistruot TR1 kategorijai? Tokiu atveju užtektų ir B kategorijos. Tik mano klausimas yra toks ar galioja tos naujos kategorijos TR1 ir SM mano atveju, jeigu B kategorija įgyta iki 2014 liepos 1d.?

   1. Agnė

    Dėl registravimo galimybės turite kreiptis į VĮ “Regitra”. Jei keturratį registruosite kaip žemės ūkio techniką, tada turėsite turėti jai priskirtą žemės ūkio kategoriją. Jei keturratį registruosite kaip motorinę transporto priemonę, tai reikės turėti jai atitinkančią motorinės transporto priemonės kategoriją.

  1. Agnė

   Jei keturratis registruotas kaip traktorius (SM kat.), tada jums reiks turėti SM kategoriją jam vairuoti.

  1. Agnė

   Jei keturratis registruotas kaip traktorius (SM kat.), tada jums reiks įgyti SM kategoriją jam vairuoti.

  1. Agnė

   Labai dėkojame. Kasdien stengiamės ir dirbame tam, kad jums pateiktume kuo daugiau naudingos informacijos.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.