Kuo skiriasi lenkimas, aplenkimas ir apvažiavimas?

Vieni svarbiausių manevrų atliekamų eisme yra lenkimas, aplenkimas ir apvažiavimas. Tai yra situacijos, kai turite aplenkti kitą transporto priemonę arba apvažiuoti kliūtis kelyje. Šie manevrai reikalauja ypatingo atidumo ir taisyklių laikymosi, kaip juos atlikti saugiai?

Kuo skiriasi lenkimas, aplenkimas ir apvažiavimas?

Kuo skiriasi lenkimas, aplenkimas ir apvažiavimas?

Lenkimas, tai kai išvažiuojama į priešpriešinio eismo juostą.

Aplenkimas yra manevras, kai jūs lenkiate kitą transporto priemonę, nevažiuodami į priešingą eismo juostą, tai transporto priemonės apvažiavimas kita, tos pačios krypties eismo juosta. Galimas keliuose, viena kryptimi turinčiuose dvi ir daugiau eismo juostų.

Kliūtys yra ne aplenkiamos, bet apvažiuojamos, o kiti eismo dalyviai yra aplenkiami. Kliūtimis gali būti laikomos stovinčios transporto priemonės, važiuojamojoje kelio dalyje esančios talpyklos, atitvarai ir kiti objektai, kurie nedalyvauja kelių eisme.

Lenkiant (kai išvažiuojama į priešpriešinio eismo juostą) ir apvažiuojant (kai išvažiuojama į kitą tos pačios krypties eismo juostą) reikia praleisti visas transporto priemones. Taip pat reikia praleisti visas transporto priemones, kurios lenkia arba apvažiuoja Jus.

Aplenkimas ir apvažiavimas yra atidumo reikalaujantys manevrai, jie turi vykti atsakingai. Atliekant juos paprastai nukrypstama nuo pagrindinės taisyklės – laikytis kiek galima arčiau dešinio krašto. Kai aplenkimo ir apvažiavimo metu išvažiuojama į priešpriešinio eismo juostą, ribojamos priešpriešinio eismo galimybės. Be to, aplenkiant gali susidaryti kliūtis arba pavojinga situacija. Aplenkimo manevras neturėtų trukti ilgiau, nei reikia. Vairuotojas, aplenkęs kitą vairuotoją, turi vėl kuo greičiau užimti įprastą padėtį kelyje.

Kaip reikia teisingai lenkti automobilį?

Į ką turite atsižvelgti atlikdami lenkimo manevrą? Kaip reikia teisingai lenkti automobilį?

Lenkimas yra vienas pavojingiausių manevrų automobiliu, tačiau vairuodami jo neišvengsime, tai vienos arba kelių transporto priemonių apvažiavimas išvažiuojant į priešingos krypties eismo juostą. Lenkimas galimas tik keliuose su viena eismo juosta viena kryptimi.

Prieš pradedami lenkti turite įsitikinti, kad:

 • Nė vienas iš paskos važiuojančių transporto priemonių nepradėjo jūsų lenkti.
 • Transporto priemonės, važiuojančios ta pačia eismo juosta (priekyje ar gale) nerodo kairiojo posūkio signalo. Tokiu atveju galima apvažiuoti priekyje esančią transporto priemonę iš dešinės arba palaukti, kol ji atlaisvins eismo juostą.
 • Lenkimui būtina eismo juosta yra ir bus laisva, kol baigsite lenkimo manevrą.
 • Lenkiant galėsite būti saugiu atstumu nuo lenkiamos transporto priemonės.
 • Baigdamas lenkti galėsite grįžti į savo juostą nesutrukdydamas lenkiamos transporto priemonės.

Jei transporto priemonė priekyje rodo kairįjį posūkį, negalite jo lenkti, o privalote palaukti, kol jis atlaisvins kelią.

Jei jus lenkia, draudžiama trukdyti lenkiančiai transporto priemonei atlikti šį manevrą.

Kur lenkti draudžiama?

 • Sankryžose, išskyrus leistiną lenkimą pagrindiniame kelyje, nepažymėtame kelio ženklais „Sankryža su šalutiniu keliu“, „Šalutinis kelias iš dešinės“, „Šalutinis kelias iš kairės“ arba „Pagrindinis kelias“.
 • Geležinkelio pervažose ir likus 100 m iki jų.
 • Ten, kur prastai matomas kelias priekyje (dėl staigaus vingio, pastatų, kalvų ir t.t.).
 • Pėsčiųjų perėjose.
 • Keliuose, kuriuose važiavimo kryptimi yra daugiau kaip viena eismo juosta (kur reikėtų išvažiuoti į priešingą eismo juostą, kertant viengubą arba dvigubą ištisinę liniją).

Nedraudžiama lenkti sankryžose, pagrindiniame kelyje, kuris nepažymėtas jokiais ženklais.

Patarimai lenkiant:

 • Aiškiai numatykite vietą, kur atsidursite po lenkimo. Jei tos vietos numatyti negalite arba ji yra už kalno, posūkio ar kt., lenkimo net nepradėkite.
 • Aiškiai įvertinkite iš priekio atvažiuojančius automobilius. Jei nespėsite jiems atvažiavus grįžti į savo eismo juostą, nepradėkite lenkimo.
 • Laiku nutraukite netinkamą lenkimą. Jei neteisingai apskaičiavote lenkimą, geriau ne didinkite greitį (kas gali dar labiau padidinti galimos avarijos pasekmes), o pristabdykite ir grįžkite į savo eismo juostą, nepabaigę lenkimo.
Kaip reikia teisingai aplenkti automobilį?

Į ką turite atsižvelgti atlikdami aplenkimo manevrą? Kaip reikia teisingai aplenkti automobilį?

Atlikdami aplenkimo manevrą (dažniausiai aplenkiama iš kairės), turite atsižvelgti į tai:

 • Kokia yra kelio situacija (plotis, danga ir t.t.).
 • Koks kelio matomumas?
 • Koks atstumas iki kitų eismo dalyvių?
 • Ar yra galimybė didinti greitį, kad manevras būtų atliktas per kiek galima trumpesnį laiką.

Jokiu būdu negalima trukdyti kitiems eismo dalyviams ir kelti jiems pavojų. Šis reikalavimas taikomas visiems eismo dalyviams nepriklausomai nuo to kur jie yra, iš kurios pusės artėja, kaip (gali būti) susiję su aplenkimo manevru.

Aplenkiant transporto priemonę, kurios vairuotojas ribotai mato už jo vykstantį eismą, reikia pasirūpinti, kad pastarasis laiku pastebėtų jį aplenkiantį automobilį. Dėl to reikia:

 • anksčiau išvažiuoti iš savo juostos,
 • važiuojant keliu, kuriame yra po vieną juostą abiem kryptimis – laikytis didesnio atstumo iki transporto priemonės, kurią norima aplenkti,
 • veidrodėlyje ieškoti akių kontakto su vairuotoju, kurį norima aplenkti.

Aplenkiant automobilį iš kairės pusės, reikia apsidairyti tokia tvarka:

 • į priekį,
 • į galinio vaizdo veidrodėlį,
 • į kairės pusės veidrodėlį.

Prieš pat pasukant vairą, reikia dar kartą patikrinti, ar manevras bus saugus ir dirstelėti:

 • į galinio vaizdo veidrodėlį,
 • į kairės pusės veidrodėlį,
 • per kairį petį.

Jeigu automobilių spūstyje arba tais atvejais, kai dešinėje einanti linija yra brūkšninė, aplenkiama iš dešinės, reikia kuo greičiau vėl sugrįžti į savo juostą.

Aplenkiant iš dešinės pusės reikia įsitikinti, kad tai bus saugu ir atkreipti dėmesį į:

 • automobilius, kurie taip pat lenkia iš dešinės,
 • automobilius, kurie nori išvažiuoti į lėtėjimo juostą.

Aplenkiant iš dešinės, reikia apsidairyti tokia tvarka:

 • į priekį,
 • į galinio vaizdo veidrodėlį,
 • į dešinės pusės veidrodėlį.

Prieš pat pasukant vairą, reikia dar kartą patikrinti, ar manevras bus saugus ir dirstelėti:

 • į galinio vaizdo veidrodėlį,
 • į dešinės pusės veidrodėlį,
 • per dešinį petį.

Aplenkus transporto priemonę, reikia sugrįžti atgal į eismo juostą. Prieš tai reikia žvilgtelėti į galinio vaizdo veidrodėlį, taip pat:

 • į dešinį veidrodėlį ir per dešinį petį (kai lenkiama iš dešinės),
 • į kairį veidrodėlį ir per kairį petį (kai lenkiama iš kairės).

Aplenkimo metu labai svarbu pasirinkti tinkamą atstumą iki lenkiamos transporto priemonės. Lenkti reikia sklandžiai, važiuojant tolygia trajektorija.

Vertinant aplenkimo atstumą, reikia atsižvelgti į:

 • lenkiamos transporto priemonės tipą (sunkvežimis, autobusas, lengvasis automobilis),
 • lenkiamo eismo dalyvio ypatybes (vaikai, pagyvenę žmonės, neįgalieji),
 • lenkti turimą kelio atkarpą,
 • kitus eismo dalyvius,
 • lenkiamos transporto priemonės greitį,
 • savo paties greitį,
 • oro sąlygas ir matomumą.

Aplenkiant reikia pasukti vairą tokiu metu, kad iki lenkiamos transporto priemonės galo dar būtų likęs tam tikras atstumas.

Aplenkus transporto priemonę, galima grįžti į eismo juostą tik tada, kai šoniniame veidrodėlyje matyti visas aplenktos transporto priemonės priekis. Tada nebus trukdoma važiuoti aplenktam vairuotojui.

Dėl ko reikia dirstelėti per petį atliekant aplenkimo manevrą?

Per petį reikia dirstelėti tam, kad būtų patikrinta zona šalia transporto priemonės, kurios nematyti veidrodėlyje. Dirstelėjimas per petį nereiškia ilgo ir dažno žiūrėjimo, nes taip galima lengvai iškrypti iš važiavimo trajektorijos. Be to, bus sunku pastebėti, kas vyksta prieš automobilį.

Kaip reikia teisingai apvažiuoti kliūtį?

Į ką turite atsižvelgti atlikdami apvažiavimo manevrą? Kaip reikia teisingai apvažiuoti kliūtį?

Apvažiuojant kliūtį, reikia apsidairyti tokiu metu, kad liktų pakankamai laiko sustoti iki kliūties, jei kartais nepavyktų apvažiuoti jos iš kairės pusės.

Jeigu tenka sustoti, prieš pajudant, reikia įsitikinti, kad tai saugu ir kad nebus trukdoma kitiems eismo dalyviams.

Apvažiuojant kliūtį reikia:

 • manevrą atlikti sklandžiai, tolygia trajektorija,
 • prireikus sustoti ir toliau sklandžiai tęsti manevrą,
 • apvažiavus kliūtį taip pat tolygia trajektorija grįžti į savo juostą.

Apvažiuojant kliūtį, turi būti išlaikomas pakankamas atstumas iki jos (per durelių plotį).

Jeigu kelios kliūtys išsidėsčiusios palyginti nedideliu atstumu viena nuo kitos, jas apvažiuojant nereikia kiekvieną kartą grįžti į savo eismo juostą, nebent tai būtų reikalinga dėl iš priekio atvažiuojančių transporto priemonių.

Jeigu apvažiuojant kliūtį taip pat pasitaiko kliūčių ir kairėje pusėje, iki jų atstumas turi būti minimalus, nes vairuotojui kur kas lengviau stebėti kairį automobilio šoną nei dešinį.

Atliekant apvažiavimo manevrą, reikia įvertinti eismą transporto priemonei iš dešinės ir apsidairyti tokia tvarka:

 • į priekį,
 • į galinio vaizdo veidrodėlį,
 • į kairės pusės veidrodėlį,
 • per kairį petį.

Jeigu nėra būtinybės sustoti prieš kliūtį, prieš apvažiuojant ją iš kairės pusės reikia pažiūrėti:

 • į galinio vaizdo veidrodėlį,
 • kairės pusės veidrodėlį,
 • per kairį petį.

Toks dairymasis užtikrina, kad pastebėsite lenkiančias transporto priemones.

Apvažiavus kliūtį ir prieš grįžtant į savo eismo juostą, reikia apsidairyti tokia tvarka:

 • per dešinį petį,
 • į dešinės pusės veidrodėlį.

Apsidairyti ypač svarbu tada, kai greta automobilių važiuoja dviratininkai.

Apvažiavus kliūtį, prieš grįžtant į savo eismo juostą, turi būti įjungiamas atitinkamas posūkio signalas. Tiek aplenkiant, tiek apvažiuojant posūkio signalas išjungiamas tik visiškai užbaigus manevrą.

Ką būtina žinoti apie greitį lenkimo, aplenkimo ar apvažiavimo metu?

Lenkti reikia tokiu greičiu, kad lenkimo manevras būtų kuo trumpesnis. Pavojus kitiems eismo dalyviams dėl per lėtai atliekamo manevro visų pirma kyla tada, kai lenkiant išvažiuojama į priešpriešinio eismo juostą. Kai kitos transporto priemonės apvažiuojamos išvažiuojant į kitą tos pačios krypties eismo juostą, pavojus kitiems eismo dalyviams yra mažesnis.

Ruošiantis lenkti, reikia padidinti važiavimo greitį vos tik atsiranda proga aplenkti kitą transporto priemonę. Vadinasi, greitis turi būti didesnis dar prieš išvažiuojant į kitą tos pačios ar priešingos krypties eismo juostą.

Didinant važiavimo greitį, reikia nepamiršti išlaikyti saugų atstumą iki priekyje važiuojančios transporto priemonės. Reikia išlaikyti saugų atstumą iki šone esančių transporto priemonių. Tai ypač svarbu, kai greta automobiliams skirtos eismo juostos eina dviračių juosta. Jeigu ši erdvė ribota, reikia rinktis mažesnį važiavimo greitį.

Jeigu lenkiant paaiškėja, kad reikia sumažinti važiavimo greitį, pirmenybė yra ne stabdymui spaudžiant stabdžių pedalą, bet greičio mažinimui atleidžiant greičio pedalą ir mažinant degalų perdavimą.

Lenkimo, aplenkimo ir apvažiavimo atveju reikia atsižvelgti į kelio ženklus, ypač prieš pėsčiųjų perėjas, pavojingas sankryžas ir kelio vingius. Negalima lenkti, jeigu kelio ženklai draudžia tai daryti.

Apvažiuojant kliūtis, greitis turi būti pasirenkamas atsižvelgiant į konkrečią situaciją.

Kartais apvažiuojant pasitaikiusias kliūtis, reikia elgtis priešingai nei nurodo kelio ženklai. Tai išimtini atvejai, kai reikia stengtis sukelti kiek galima mažiau nepatogumų kitiems eismo dalyviams. Pavyzdžiui, kelyje, kuriame yra po vieną eismo juostą į abi puses, stovi krovininis automobilis, iš jo kraunamos prekės, o eismo juostas vieną nuo kitos skiria ištisinė linija.

Atsižvelgiant į aplinkybes, reikia laiku sumažinti greitį ir, jei reikia, sustoti. Negalima be reikalo pristabdyti ar sustoti, jeigu dėl to sukeliamas pavojus ar nepatogumų kitiems eismo dalyviams. Greitį mažinkite, stabdykite ir sustokite tinkamu būdu, atsižvelgdami į bendrą eismo situaciją. Nestabdykite staigiau ir ilgiau, nei tai būtina.

Daugiau pamokoje – Lenkimas ir apvažiavimas

Lėtai važiuojančių transporto priemonių lenkimas

Post Navigation

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.