Kuo sustojimas skiriasi nuo stovėjimo?

Jei nenorite gauti baudos, būtina žinoti ir laikytis automobilio sustojimo ir stovėjimo taisyklių. Tačiau visų pirma prisiminkime, ką reiškia sustojimas ir ką stovėjimas.

Kuo sustojimas skiriasi nuo stovėjimo

Kuo skiriasi sustojimas nuo stovėjimo?

Sustojimas – automobilio sustabdymas ne ilgiau, nei reikia keleiviams išlipti ar kroviniui pakrauti/iškrauti.

Stovėjimas – automobilio sustabdymas ilgam laikui (parkavimas).

Sustoti ir stovėti

Sustoti ir stovėti leidžiama:

 • Dešinėje kelio pusėje, pakraštyje arba kelkraštyje (netrukdant pėstiesiems ir dviratininkams). Gyvenvietėse – ir kairėje kelio pusėje, vienpusio eismo keliuose ir keliuose, kurie turi dvi eismo juostas priešingomis kryptimis.
 • Ten, kur leidžia stovėti atitinkami kelio ženklai (P).
 • Tik viena eile (motociklus be priekabos, mopedus ir dviračius leidžiama statyti dviem eilėmis, jeigu tai nekliudo eismui).
Parkavimo zona

Sustoti ir stovėti draudžiama:

 • Neapšviestuose keliuose naktį arba esant blogam matomumui (pvz. rūkui). Tada leidžiama automobilį statyti tik stovėjimo aikštelėse už kelio ribų.
 • Geležinkelio pervažose ir 50 m atstumu nuo jų.
 • Skiriamojoje, greitėjimo, lėtėjimo juostose.
 • Ant tiltų, viadukų, estakadų ir po jais, tuneliuose (nebent tai leidžia kelio ženklai).
 • Pėsčiųjų perėjose ir arčiau kaip 5 m atstumu prieš jas. Keliuose, kuriuose yra po vieną kiekvienos krypties juostą – ir arčiau kaip 5 m atstumu už perėjos.
 • Ant vejos, šaligatvio (nebent tai leidžia kelio ženklai), sporto, vaikų žaidimo aikštelėse ir kitose automobiliams ir jų stovėjimui neskirtose vietose.
 • Ant pėsčiųjų, dviračių takų, dviračių juostos, arčiau kaip 5 m atstumu prieš kelio susikirtimą su pėsčiųjų ar dviračių taku. Keliuose, kuriuose yra po vieną kiekvienos krypties juostą – ir arčiau kaip 5 m atstumu už pėsčiųjų ar dviračių tako.
 • Kelio ir įvažiavimo (išvažiavimo) į (iš) šalia kelio esančią (-os) teritoriją (-os) važiuojamųjų dalių sankirtoje ir arčiau kaip 5 m atstumu nuo jos (toje kelio pusėje, kurioje yra nurodytas įvažiavimas (išvažiavimas) į (iš) šalia kelio esančią (-os) teritoriją (-os)), išskyrus tuos atvejus, kai ten stovėti leidžia stovėjimo vietą nurodantys kelio ženklai.
Sustoti ne arčiau kaip 5 metai nuo perėjos
 • Sankryžose ir arčiau kaip 5 m atstumu nuo jos (nebent tai leidžia kelio ženklai).
 • Jei tai trukdo autobusų/troleibusų eismui – jų sustojimo aikštelėse ir arčiau kaip 15 m atstumu nuo jų. Kai aikštelės nėra – 15 m atstumu nuo kelio ženklo „stotelė“.
 • Kelio ženklo „Taksi stotelė“ galiojimo zonoje.
 • Ten, kur sustojęs automobilis kitiems užstotų šviesoforų signalus, kelio ženklus, trukdytų išvažiuoti/įvažiuoti į/iš stovėjimo aikštelės, stovėjimo vietos, garažo, kiemo, trukdytų įlipti į kitą automobilį ar kitaip kliudytų automobilių ir pėsčiųjų eismui.
 • Ne gyvenvietėse – vietose, kur bent viena kryptimi kelias matomas mažiau nei 100 metrų. Gyvenvietėse – vietose, kur bent viena kryptimi kelias matomas mažiau nei 50 metrų.
 • Įkalnėje, nuokalnėje arba vingyje, pažymėtuose atitinkamais kelio ženklais.
 • Ant brūkšniuotų plotų, žyminčių nukreipimo saleles.
 • Troleibusams/autobusams skirtoje eismo juostoje.
 • Ten, kur tarp sustojusios transporto priemonės ir ištisinės horizontaliojo ženklinimo linijos (bortelio) mažesnis kaip 3 m atstumas.
Draudžiama stovėti ten, kur tarp sustojusios transporto priemonės ir ištisinės horizontaliojo ženklinimo linijos (bortelio) mažesnis kaip 3 m atstumas.

Kitos sustojimo ir stovėjimo taisyklės:

 • Jei kelio ženklai nenurodo kitaip, kelio kairėje arba dešinėje galima stovėti tik lygiagrečiai su kelio kraštu.
 • Palikti automobilį leidžiama tik įsitikinus, kad jis nepradės riedėti ir juo nepasinaudos kiti asmenys (užgesinti variklį, užrakinti, užtraukti rankinį, pageidautina uždaryti langus).
 • Jei automobilį paliekate stovėjimo trukmę ribojančio ženklo zonoje, turite matomoje vietoje palikti informaciją su atvykimo laiku.
 Stovėjimo trukmę žymintis ženklas
 • Automobilį statykite tik stovėjimo vietos, paženklintos siaura ištisine horizontaliojo ženklinimo linija, ribose (jeigu tai įmanoma dėl transporto priemonės gabaritų).
 • Neatidarinėkite durelių, jei tai gali sutrukdyti kitiems eismo dalyviams.
 • Greta skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ pažymėtų transporto priemonių savo automobilį pastatykite taip, kad jis netrukdytų įlipti (išlipti) neįgaliesiems.
skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ pažymėtų transporto priemonių savo automobilį pastatykite taip, kad jis netrukdytų įlipti (išlipti) neįgaliesiems.

Jei priverstinai sustojote ten, kur sustoti ir stovėti draudžiama:

 • Privalote įjungti avarinę šviesos signalizaciją;
 • Jei ji neveikia – pastatyti avarinio sustojimo ženklą (gyvenvietėse – ne arčiau kaip 25 m, ne gyvenvietėse – 50 m atstumu prieš automobilį).

Dėmesio! Avarinė šviesos signalizacija ar pastatytas avarinio sustojimo ženklas neatleidžia nuo atsakomybės, jei sustojote nepriverstinai ten, kur sustoti/stovėti draudžiama.

Avarinė šviesos signalizacija ar pastatytas avarinio sustojimo ženklas

Avarinė šviesos signalizacija nesuteikia teisės nepaisyti kelio ženklų ar žymėjimo

Jeigu sugedęs automobilis stovi ten, kur stovėti galima, viskas gerai, avarinės šviesos nereikia. Aišku, galbūt vairuotojas sugedo leistinoje stovėti, bet pavojingoje vietoje. Tuomet avarines šviesas įjungti reikėtų, kad kiti vairuotojai būtų informuoti apie kliūtį.

Tačiau jei asmuo sustojo kur nors gatvėje tam, kad nubėgtų iki bankomato ir paliko automobilį draudžiamoje vietoje, avarinis jo neišgelbės. Tai traktuojama kaip Kelių eismo taisyklių pažeidimas ir pasakos apie staiga sugedusią ir vėliau stebuklingai susitvarkiusią mašiną yra bereikšmės.

SVARBU: Avarinė šviesa skirta naudojimui priverstinai sustojus. Nueiti į parduotuvę ar kokiam vadybininkui nunešti sąskaitą nėra priverstinis sustojimas.

Avarinė šviesa skirta naudojimui priverstinai sustojus

Elektromobilių statymo vietos

Sparčiai tobulėjant naujosioms technologijoms ir visuomenei siekiant gyventi ekologiškiau, elektromobiliai šiandien tampa rimta alternatyva įprastiems automobiliams.

Daugumai iškyla klausimas: Ar galima paprastiems automobiliams stovėti elektromobilių simboliu pažymėtose vietose? Atsakymas būtų: Negalima. Elektromobilių simboliu žymimos stovėjimo vietos, skirtos tik elektromobiliams ir kitoms elektros varikliais varomoms transporto priemonėms įkrauti (žr. KET punktą).

Elektromobiliams statyti skirtose vietose įprastinių transporto priemonių statyti nevalia, už tai gresia nemenka bauda. Kelių eismo taisyklėse numatyta, jog yra baudžiama už horizontalaus ženklinimo nesilaikymą. Taigi gresia tokia pati bauda, kaip ir statant automobilį neįgaliųjų statymo vietose, jei automobilis nepažymėtas neįgaliųjų asmenų automobilių statymo kortele.

Elektromobilių statymo vietos

K + R stovėjimo vietos

Ką reiškia stovėjimo vietos prie mokyklų, pažymėtos K+R raidėmis? Tai pasaulyje populiariai vadinamas „Kiss and Ride“.

„Kiss and Ride“ – tai trumpiems sustojimams skirtos vietos, kur automobilio vairuotojas per trumpą laiką išlaipina arba įlaipina vaikus, palydi iki mokyklos ir tokios vietos neskirtos sustoti ilgesniam laikui.

Nuo 2017 metų Lietuvoje taip pat buvo įdiegta ši naujovė. Prie pat kai kurių mokyklų ir darželių ženklais sužymėtos trumpų sustojimų vietos, skirtos greit ir saugiai išleisti ar pasiimti vaikus, nesudarant spūsčių ir pasirūpinant, kad vaikai išties saugiai pasiektų pamokas ar būrelius.

K-R-raidemis-pazymetos-stovejimo-vietos

Trumpalaikio sustojimo vietos pažymėtos tokį transporto priemonių stovėjimo būdą bei trukmę nurodančiais kelio ženklais. Juos papildo ir specialios informacinės „Kiss and Ride“ lentelės, iš ženklo aiškiai išsiskiriančios ryškiai žalia spalva.

K + R stovėjimo vietos

„Kiss and Ride“ sustojimų vietos išskirtos ir specialiu grindinio ženklinimu – baltomis K+R raidėmis, kitaip – „Kiss and Ride“ santrumpa.

K-R-stovejimo-vieta

Tiesa, kol kas tokie ženklai ir žymėjimai neapibrėžti Kelių eismo taisyklėse ar kituose įstatymuose, todėl už jų pažeidimą jūsų nubausti negali. Tačiau tokie ženklai dažnai naudojami kartu su įprastais stovėjimą draudžiančiais ženklais, už kurių pažeidimą jau yra baudžiama.

Daugiau pamokoje

Post Navigation

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.