Ką reiškia skaičiai ir raidės vairuotojo pažymėjime?

Vairuotojo pažymėjimas yra svarbus dokumentas, kuris leidžia jums vairuoti automobilį teisėtai. Šiame pažymėjime yra ne tik jūsų asmens duomenys, bet ir skaičiai, bei raidės, kurie nusako, kokios rūšies transporto priemonę galite vairuoti ir kokie ribojimai gali būti taikomi.

Ką reiškia skaičiai ir raidės vairuotojo pažymėjime?

Lietuvoje yra 16 vairuotojo pažymėjimo kategorijų. Atrodo daug, tačiau dauguma kategorijų yra priedas prie tam tikros kategorijos. Pažiūrėkime, ką reiškia šios kategorijos, kokio amžiaus sulaukus galima jas įgyti ir kokias transporto priemones leidžiama vairuoti.

AM kategorija

Šią kategoriją įgiję asmenys turi teisę vairuoti mopedus ir lengvuosius keturračius, kurių darbinis tūris neviršija 50 cm3.

Įgyti šią kategoriją gali asmenys sulaukę 15-os metų.

A1 kategorija

Šios kategorijos reikia norint vairuoti motociklus, kurių variklio darbinis tūris yra didesnis nei 50 cm3, bet neviršija 125 cm3. Galia neturi viršyti 11 kW, galios ir svorio santykis negali būti didesnis nei 0,1 kW/kg.

Taip pat su šia kategorija galima vairuoti triračius, kurių galia neviršija 15 kW. Įgyti šią kategoriją gali asmenys sulaukę 16-os metų.

Papildomai suteikiama AM kategorija.

A2 kategorija

Turint A2 leidžiama vairuoti motociklus, kurių galia nėra didesnė kaip 35kW, o galios ir svorio santykis neviršija 0,2 kW/kg.

Įgyti gali asmenys sulaukę 18-os metų.

Papildomai suteikiamos AM ir A1 kategorijos.

A kategorija

Priskiriami motociklai ir triračiai, kurių galia yra didesnė kaip 15 kW.

Šią kategoriją gali įgyti asmenys sulaukę 20-ies metų, tačiau teisė vairuoti triratį suteikiama asmenims sulaukusiems 21-ių metų.

Asmenims, norintiems įgyti A kategoriją reikia turėti A2 kategorijos 2 metų stažą. Šis reikalavimas netaikomas asmenims, įgyjantiems A kategoriją sulaukus 24-ių metų amžiaus.

Sulaukus 20-ies metų šią kategoriją gauti galima jeigu iki tol 2 metus turėjote įgiję A2 kategoriją, kitu atveju teks palaukti iki 24-ių.

Gavus A kategoriją, papildomai suteikiamos AM, A1 ir A2 kategorijos.

AM-A-A1-B-B1-kategorijos

B1 kategorija

Šios kategorijos reikia norint vairuoti keturratį.

Ją galimą įgyti sulaukus 16-os metų.

Papildomai suteikiama AM kategorija.

B kategorija

Dažniausiai įgyjama vairuotojo pažymėjimo kategorija su kuria leidžiama vairuoti automobilius, kurių masė yra ne didesnė nei 3500 kg ir kurie yra suprojektuoti vežti ne daugiau nei 8 keleivius neskaičiuojant vairuotojo.

Automobilį galima sujungti su priekaba, kurios masė neturi būti didesnė nei 750 kg. Automobilis su priekaba kartu neturi sudaryti daugiau kaip 4250 kg.

Įgyti šią kategoriją leidžiama asmenims sulaukusiems 18-os metų.

Papildomai suteikiama teisė vairuoti AM, B1, C1 arba D1 kategorijos transporto priemones.

Ką reiškia raidės vairuotojo pažymėjime?

BE kategorija

Tai yra B vairuotojo pažymėjimo papildoma kategorija su kuria leidžiama prijungti priekabą.

Automobilio ir priekabos didžiausia leidžiamoji masė turi būti ne didesnė kaip 3500 kg.

Įgyti galima nuo 18-os metų.

Papildomai suteikiama AM kategorija.

C1 kategorija

Įgijus C1 kategoriją leidžiama vairuoti automobilius, kurių masė yra didesnė kaip 3500 kg, bet ne didesnė nei 7500 kg. Taip pat galima sujungti su priekabomis, kurių masė yra ne didesnė nei 750 kg.

Tokie automobiliai turi būti suprojektuoti vežti ne daugiau kaip 8 keleivius neįskaitant vairuotojo.

Šios kategorijos automobiliai nepriskirti D1 ir D kategorijoms.

Asmuo turi būti sulaukęs 18-os metų.

Papildomai suteikiama AM.

C1E kategorija

Tai yra tokia pati kaip C1 kategorija, tačiau papildomai galite važiuoti su priekaba, kurios leidžiamoji masė neturi viršyti 3500 kg, o kartu su transporto priemone neturi viršyti 12000 kg.

Šią kategoriją galima įgyti sulaukus 18-os metų.

Papildomai suteikiama AM, bei leidžiama vairuoti BE kategorijos transporto priemones.

C kategorija

C kategorijos reikės norint vairuoti automobilius, kurių masė yra didesnė nei 3500 kg ir yra pritaikyti vežti ne daugiau kaip 8 keleivius neįskaitant vairuotojo. Prie transporto priemonės taip pat leidžiama prijungti priekabas, kurių masė neturi viršyti 750 kg.

Šiai kategorijai priskirti automobiliai nėra priskirti D1 ir D. 

Įgyti leidimą vairuoti šią kategoriją galima sulaukus 21-ių metų, išskyrus asmenis, kurie yra teisėtai įgiję kvalifikaciją vežti krovinius.

Papildomai suteikiama teisė vairuoti AM, B1, C1 arba D1 kategorijos transporto priemones.

CE kategorija

Tai yra C kategorijos automobiliai su priekabomis, kurių didžiausia leistina masė neturi viršyti 750 kg.

Įgyti galima asmenims, sulaukusiems 21-ius metus, išskyrus asmenis, kurie yra teisėtai įgiję kvalifikaciją vežti krovinius.

Papildomai suteikiama AM kategorija, bei leidžiama vairuoti BE, C1E, D1E kategorijos transporto priemones.

Taip pat su vairuotojams, jau turintiems teisę vairuoti D kategorijos transporto priemones, leidžiama vairuoti ir DE kategorijos transporto priemones.

D1 kategorija

Skirta vairuoti automobilius, kurie yra ne ilgesni kaip 8 metrai ir yra pritaikyti vežti 16 keleivių neskaičiuojant vairuotojo. Gali būti sujungti su priekabomis, kurių masė neturi viršyti 750 kg.

Įgyti galima nuo 21-ių metų amžiaus, išskyrus asmenis, kurie yra teisėtai įgiję kvalifikaciją vežti keleivius.

Papildomai suteikiama AM kategorija.

D1E kategorija

Tai yra D kategorijos automobiliai su priekabų, kurių masė yra didesnė nei 750 kg, junginiais.

Leidžiama įgyti asmenims, sulaukusiems 21-ių metų amžiaus, išskyrus asmenis, kurie yra teisėtai įgiję kvalifikaciją vežti keleivius.

Papildomai suteikiama AM, bei leidžiama vairuoti BE kategorijos transporto priemones.

D kategorija

D kategorija leis jums vairuoti automobilį, kuris skirtas vežti daugiau kaip 8 keleivius neskaičiuojant vairuotojo, ir kurį galima sujungti su priekabą, kurios masė yra didesnė nei 750 kg.

Leidimą vairuoti gali įgyti asmenys, sulaukę 24-ių metų amžiaus, išskyrus asmenis, kurie yra teisėtai įgiję kvalifikaciją vežti keleivius.

Papildomai suteikiama teisė vairuoti AM, B1, C1 arba D1 kategorijos transporto priemones.

DE kategorija

Tai yra D kategorijos automobiliai su priekabų, kurių masė yra didesnė kaip 7580 kg. junginiais.

Leidžiama įgyti sulaukus 24-ių metų amžiaus, išskyrus asmenis, kurie yra teisėtai įgiję kvalifikaciją vežti keleivius.

Papildomai suteikiama AM, bei leidžiama vairuoti C1E, D1E kategorijos transporto priemones.

T kategorija

T kategorijos reikės norint vairuoti troleibusus. Jiems pritaikyta atskira kategorija, kadangi troleibusai laikomi nebėgine transporto priemone, kuri yra sujungta su išoriniais elektros šaltiniais.

Troleibusą vairuoti leidžiama asmenims, sulaukusiems 21-ių metų amžiaus.

Papildomai suteikiama AM kategorija.

Vairuotojo pažymėjimo kategorijos

Papildoma informacija

 • A1, A2, A, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE vairavimo kategorijos taip pat suteikia teisę vairuoti AM kategorijos transporto priemones (mopedus ir lengvuosius keturračius);
 • A ir B kategorijos vairuotojo pažymėjimas suteikia teisę vairuoti galinguosius keturračius;
 • A2 kategorijos vairuotojo pažymėjimas suteikia teisę vairuoti ir A1 kategorijos transporto priemones;
 • A kategorijos vairuotojo pažymėjimas suteikia teisę vairuoti ir A1, A2 kategorijų transporto priemones;
 • B, C arba D kategorijų vairuotojo pažymėjimas suteikia teisę vairuoti atitinkamai ir B1, C1 arba D1 kategorijų transporto priemones;
 • C1E, CE, D1E arba DE kategorijų vairuotojo pažymėjimas suteikia teisę vairuoti ir BE kategorijos transporto priemones;
 • CE, DE kategorijų vairuotojo pažymėjimas suteikia teisę vairuoti atitinkamai ir C1E, D1E kategorijų transporto priemones;
 • CE kategorijos vairuotojo pažymėjimas suteikia teisę vairuoti ir DE kategorijos transporto priemones vairuotojams, kurie turi teisę vairuoti D kategorijų transporto priemones.

Vairuotojo pažymėjime kategorijų yra išties daug, tačiau dauguma suteikia teisę vairuoti transporto priemonę su papildomomis priekaba (-omis) ar didesnės masės priekaba (-omis).

Išlaikius tam tikros kategorijos egzaminą, vairuotojas gali vairuoti ir kai kurių kitų kategorijų transporto priemones.

Prieš sėsdami už vairo, pasidomėkite, kokiai kategorijai priklauso transporto priemonė ir įsitikinkite, kad turite teisę ją vairuoti. Kitu atveju jums gali grėsti administracinė bauda.

Taikomų apribojimų arba papildomos informacijos kodai vairuotojo pažymėjime

Taikomų apribojimų arba papildomos informacijos kodai vairuotojo pažymėjime

Vairuotojo pažymėjime taikomų apribojimų arba papildomos informacijos kodai yra skirstomi į:

 • Medicininių priežasčių kodus.
 • Transporto priemonės pritaikymo kodus.
 • Naudojimo ribojimo kodus.
 • Administracinių reikalų kodus.

Pavyzdžiui, jei vairuotojo pažymėjime nurodytas kodas 01.06, nurodo, kad vairuoti transporto priemonę galite tik su akiniais arba kontaktiniais lęšiais. O vairuotojo pažymėjime nurodytas kodas 79.03. nurodo, kad galite vairuoti tik triračio tipo transporto priemones.

Kiekvienas skaičius vairuotojo pažymėjime yra svarbus ir reikalingas norint vairuoti tam tikrą transporto priemonę.

Medicininės priežastys

01. Regos korekcija ir (arba) apsauga.
01.01. Akiniai.
01.02. Kontaktinis (-iai) lęšis (-iai).
01.05. Akies raištis.
01.06. Akiniai arba kontaktiniai lęšiai.
01.07. Speciali optinė pagalbinė priemonė.
02. Klausos ir susikalbėjimo pagalbinė priemonė.
03. Galūnių protezai arba korekcijos įtaisai.
03.01. Viršutinės galūnės protezas arba korekcijos įtaisas.
03.02. Apatinės galūnės protezas arba korekcijos įtaisas.

Transporto priemonės pritaikymas

10. Modifikuota pavarų dėžė.
10.02. Automatinis pavaros perdavimo skaičiaus parinkimas.
10.04. Pritaikytas pavarų dėžės valdymo įtaisas.
15. Modifikuota sankaba.
15.01. Pritaikytas sankabos pedalas.
15.02. Ranka valdoma sankaba.
15.03. Automatinė sankaba.
15.04. Priemonė, neleidžianti blokuoti arba nuspausti sankabos pedalo.
20. Modifikuotos stabdymo sistemos.
20.01. Pritaikytas stabdžių pedalas.
20.03. Stabdžių pedalas, tinkamas naudoti kaire koja.
20.04. Slankusis stabdžių pedalas.
20.05. Pasviręs stabdžių pedalas.
20.06. Ranka valdomas stabdys.
20.07. Stabdžių valdymas didžiausia … N (*) jėga (pavyzdžiui: „20.07(300N)“).
20.09. Pritaikytas stovėjimo stabdys.

Daugiau „transporto priemonės pritaikymo“ kodų rasite čia.

Naudojimo ribojimas

61. Tik kelionės dienos metu (pavyzdžiui: viena valanda po saulėtekio ir viena valanda iki saulėlydžio).
62. Tik kelionės … km spinduliu nuo vairuotojo pažymėjimo savininko gyvenamosios vietos arba tik mieste (rajone).
63. Važiavimas be keleivių.
64. Tik kelionės ne didesniu kaip … km/h greičiu.
65. Vairuoti leidžiama tik kai kartu važiuoja bent lygiavertės kategorijos vairuotojo pažymėjimo turėtojas.
66. Be priekabos.
67. Draudžiama važiuoti greitkeliais (automagistralėmis).
68. Draudžiama vairuoti išgėrus alkoholio.
69. Leidžiama vairuoti tik transporto priemones, kuriose yra antialkoholinis variklio užraktas pagal EN 50436. Nurodyti galiojimo pabaigos datą neprivaloma (pavyzdžiui, „69“ arba „69(01.01.2016)“).

Vairuotojo pažymėjimas su kodu 79.03

Administraciniai reikalai

73. Tik B kategorijos keturračių motociklų (B1) tipo transporto priemonės.
78. Tik transporto priemonės su automatine pavarų dėže.
79.01. Tik dviratės transporto priemonės su šonine priekaba arba be jos.
79.02. Tik triračių arba lengvųjų keturračių tipo AM kategorijos transporto priemonės.
79.03. Tik triračiai.
79.04. Tik triračiai su priekaba, kurios leidžiama maksimali masė ne didesnė kaip 750 kg.
79.05. A1 kategorijos motociklai, kurių galios ir masės santykis viršija 0,1 kW/kg.
79.06. BE kategorijos transporto priemonės, kurių priekabos leidžiama maksimali masė viršija 3 500 kg.
80. Tik triračio tipo A kategorijos transporto priemonės vairuotojo pažymėjimo turėtojai, kurie yra jaunesni kaip 24 metų.
81. Tik dviračio motociklo tipo A kategorijos transporto priemonės vairuotojo pažymėjimo turėtojai, kurie yra jaunesni kaip 21 metų.
95. Vairuotojas, turintis PKP, atitinkantį Direktyvoje 2003/59/EB nurodytą profesinės kompetencijos įsipareigojimą iki … (pavyzdžiui, „95(01.01.12)“).
96. B kategorijos transporto priemonės su priekaba, kurios leidžiama maksimali masė viršija 750 kg; leidžiama maksimali tokio junginio masė viršija 3 500 kg, tačiau neviršija 4 250 kg.

Daugiau „administracinių reikalų“ kodų rasite čia.

Kokiais atvejais gali vairuotojo pažymėjime būti įrašytas kodas 68?

Kokiais atvejais gali vairuotojo pažymėjime būti įrašytas kodas 68?

Vairuotojo pažymėjime 68 kodas įrašomas kai vairuotojas yra priklausomas nuo alkoholio arba negali susilaikyti negėręs ir nevairavęs neblaivus po to, kai buvo tokios būklės sulaikytas policijos pareigūnų. Toks kodas įrašomas ir tiems, kurie reguliariai bet kokia forma vartoja psichotropines medžiagas, galinčias trukdyti saugiai vairuoti tada, kai pavartojama alkoholio.

Šis žymėjimas taikomas ir tais atvejais, kai vartojami vaistai ar jų deriniai, kurie gali turėti poveikį gebėjimui vairuoti.

​68 kodas dar gali būti įrašomas ir tada, kai žmogui yra buvę alkoholio sukelti epilepsijos priepuoliai, esant tam tikrų elgesio ar emocijų sutrikimų.

Kokiais atvejais gali vairuotojo pažymėjime būti įrašytas kodas 69?

Kokiais atvejais gali vairuotojo pažymėjime būti įrašytas kodas 69?

Vairuotojo pažymėjime 69 kodas pažymi, kad vairuotojas gali vairuoti tik tas transporto priemones, kuriose įrengtas antialkoholinis variklio užraktas, kitaip dar vadinamas alkobloku.

Kokiais atvejais gali vairuotojo pažymėjime būti įrašytas kodas 100?

Kokiais atvejais gali vairuotojo pažymėjime būti įrašytas kodas 100?

Jei esate ne jaunesnis kaip 24 metų asmuo ir turite ne mažesnį kaip 2 metų B kategorijos transporto priemonių vairavimo stažą, jūs galite supaprastinta tvarka įgyti teisę vairuoti lengvuosius motociklus.

Jums tereikia vairavimo mokykloje baigti specialius B kategorijai praplėsti skirtus mokymus ir galite vairuoti A1 kategorijos motociklą nelaikant jokių egzaminų VĮ „Regitroje“.

Naujai išduotame vairuotojo pažymėjime prie B kategorijos bus įrašytas kodas 100, reiškiantis, jog leidžiama vairuoti A1 kategorijos transporto priemones.

Kokiais atvejais gali vairuotojo pažymėjime būti įrašytas kodas 95?

Kokiais atvejais gali vairuotojo pažymėjime būti įrašytas kodas 95?

Vairuotojo pažymėjime 95 kodas pažymi, kad yra įgyta profesinė kvalifikacija kroviniams ir/ar keleiviams vežti komerciniais tikslais.

95 kodas yra reglamentuojamas teisės aktų kurie numato, kada keleivius ir (arba) krovinius vežantys vairuotojai privalo nustatyta tvarka įgyti 95 kodą (pradinę profesinę kvalifikaciją) ir periodiškai šią  kvalifikaciją tobulinti.

Ši kategorija yra privaloma visiems Europos vairuotojams, norintiems vežti krovinius ir keleivius komerciniais tikslais (t.y. už atlygį).

Ką reiškia kodai vairuotojo pažymėjime

Daugiau apie A1 kategoriją, kuriai taikomas kodas 100 galite paskaityti čia.

Kaip gauti vairuotojo pažymėjimą galite sužinoti čia.

Post Navigation

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.