Kaip turime važiuoti pagal dešiniosios rankos taisyklę?

Dešiniosios rankos taisyklė – kertinis Kelių eismo taisyklių principas. Vairuotojams kartais pasidaro neaišku, kada ir kaip taikyti šią taisyklę, ypač jei ji pasitaiko nežinomam kelyje ar daugiabučio kieme.

Kaip turime važiuoti pagal dešiniosios rankos taisyklę?

Dažnai policijos pareigūnai turi vykti į įvykio vietą dėl paprasto susidūrimo daugiabučio kieme ir išsiaiškinti, kuris gi vairuotojas buvo kaltas. Kartais nutinka taip, kad vairuotojai patys užpildo eismo įvykio deklaraciją, sutaria dėl visų jos detalių, tačiau draudimo ekspertai ją įvertina ir įrodo kito vairuotojo kaltę.

Dešiniosios rankos taisyklė paprastai

Dešiniosios rankos taisyklė paprastai

Dešiniosios rankos taisyklė – jei privažiavus prie sankryžos, iš dešinės esančiame kelyje stovi automobilis, važiuoti negalite.

Pagrindiniai Kelių eismo taisyklių punktai

KET 154 p. Nelygiareikšmių kelių sankryžoje šalutiniu keliu važiuojantis vairuotojas privalo duoti kelią transporto priemonėms, artėjančioms prie sankryžos pagrindiniu keliu.

KET 155 p. Lygiareikšmių kelių sankryžoje vairuotojas privalo duoti kelią iš dešinės artėjančioms transporto priemonėms, jeigu transporto priemonių važiavimo trajektorijos kertasi.

KET 159 p. Jeigu vairuotojas negali nustatyti, kokia kelio danga, o pirmumo kelio ženklų, kelio ženklų „Sankryža su šalutiniu keliu“, „Šalutinis kelias iš dešinės“ arba „Šalutinis kelias iš kairės“ nėra, jis turi elgtis taip, lyg važiuotų šalutiniu keliu.

KET 115 p. Kai transporto priemonių važiavimo trajektorijos kertasi, o važiavimo tvarka Taisyklėse neaptarta, kelią privalo duoti vairuotojas, kuriam transporto priemonė artėja iš dešinės.

Kas yra nelygiareikšmė sankryža?

Kas yra nelygiareikšmė sankryža?

Tai nereguliuojama sankryža, kurioje susikertantys keliai paženklinti pirmumo ženklais ir (arba) šių kelių danga yra skirtinga.

Nelygiareikšmių kelių sankryžoje šalutiniu keliu važiuojantis vairuotojas privalo duoti kelią transporto priemonėms, artėjančioms prie sankryžos pagrindiniu keliu. Tokiose sankryžose, sukdamas į kairę (apsisukdamas), vairuotojas privalo duoti kelią transporto priemonėms, važiuojančioms lygiareikšmiu keliu priešinga kryptimi tiesiai arba į dešinę.

Kas yra lygiareikšmė sankryža?

Kas yra lygiareikšmė sankryža?

Tai nereguliuojama sankryža, kurioje susikertantys keliai nėra paženklinti pirmumo ženklais ir šių kelių danga yra vienoda. Lygiareikšmių kelių sankryžose, vairuotojas privalo duoti kelią iš dešinės artėjančioms transporto priemonėms.

Lygiareikšmės sankryžos dažniausiai sujungia mažo eismo intensyvumo kelius, kuriuose transporto srautai yra palyginus vienodi.

Lietuvoje lygiareikšmių sankryžų, kuriose reikia taikyti dešiniosios rankos taisyklę, nėra daug. Svarbesniuose keliuose yra pirmumo ženklai arba šviesoforai. 

Kai eismas reguliuojamas šviesoforu, vairuotojas privalo vadovautis šviesoforo signalais, kad ir kokie būtų važiavimo pirmenybę nurodantys kelio ženklai. Jeigu šviesoforas išjungtas arba įjungtas geltonas mirksintis jo signalas, vairuotojas turi vadovautis kelio ženklais (KET 167p.).

Ką daryti jei nespėjai pamatyti pirmumo ženklų?

Artėjant prie bet kokios sankryžos visada reikia žiūrėti, ar nėra pirmumą nusakančių ženklų. Dažnam vairuotojui tenka susidurti, kad šviesoforas neveikia, o kelio ženklų nespėji pamatyti. 

Nežinant kelio pirmumo ar nepastebėjus jį nurodančių ženklų, visais atvejais geriausia elgtis atsargiau, tarsi važiuotumėte šalutiniu keliu (KET 159 p.). 

Nesutariant su kitu vairuotoju, kuriam reikėtų pajudėti pirmam, pavyzdžiui, stovėjimo aikštelėje, galima duoti kelią pamojant ranka ar pamirksint šviesomis. Taip bus ne tik saugiau, bet ir greičiau nei stoviniuoti abiem bandant nuspręsti, kieno šioje situacijoje pirmenybė.

Dešiniosios rankos taisyklė ne tik sankryžose
Šioje situacijoje abiejų automobilių vairuotojai važiuoja vienodu greičiu ir ruošiasi persirikiuoti. Taikant dešiniosios rankos taisyklę, geltono automobilio vairuotojas turės pirmenybę.

Dešiniosios rankos taisyklė ne tik sankryžose 

Pavyzdžiui, jeigu į antrą eismo juostą vienu metu rikiuojasi automobiliai iš pirmos ir trečios juostų, pirmenybę turi tas, kuris rikiuojasi iš pirmos (KET 104 p.), bet tai negalioja greitėjimo juostoje skirtoje įvažiuoti į kelią (KET 112 p.).

KET 104 p. Persirikiuodamas vairuotojas privalo duoti kelią transporto priemonėms, važiuojančioms gretima eismo juosta ta pačia kryptimi. Jeigu ta pačia kryptimi važiuojančios transporto priemonės persirikiuoja kartu, vairuotojas privalo duoti kelią dešinėje esančiai transporto priemonei, išskyrus Taisyklių 112 punkte nurodytus atvejus.

KET 112 p. Jeigu yra greitėjimo juosta, skirta įvažiuoti į kelią, vairuotojas privalo važiuoti ja ir įsilieti į transporto srautą (persirikiuoti į gretimą eismo juostą), duodamas kelią juo važiuojančioms arba į lėtėjimo juostą persirikiuojančioms transporto priemonėms.

Dešiniosios rankos taisyklė stovėjimo aikštelėse
Šioje situacijoje žalio automobilio vairuotojas privalo duoti kelią stovėjimo aikštelėje.

Dešiniosios rankos taisyklė stovėjimo aikštelėse

Dešiniosios rankos taisyklė taikoma ir stovėjimo aikštelėse. Jose turime taikyti KET 115 punktą: Kai transporto priemonių važiavimo trajektorijos kertasi, o važiavimo tvarka Taisyklėse neaptarta, kelią privalo duoti vairuotojas, kuriam transporto priemonė artėja iš dešinės.

Dešiniosios rankos taisyklė kelyje su žvyro danga
Raudono automobilio vairuotojas privalo duoti kelią mėlynam, nes raudonas važiuoja lauko keliuku (kelyje su žvyro danga).

Sugalvotos taisyklės

Dažnai žmonės dėl nežinojimo ar patogumo patys sugalvoja taisyklių, kurios jiems atrodo teisingos.

Daugiabučių kiemuose, jungiamosiose jų gatvėse, sodų bendrijose yra labai daug kelių nepažymėtų pirmumo ženklu, ir ten žmonės mėgsta vadovautis „važiavimo tiesiai” taisykle. Neva vairuotojui, kuris važiuoja tiesiai, suteikiamas pirmumas. Bet tokios taisyklės tikrai nėra.

Jeigu nėra pirmumą nurodančių ženklų, jį gali sufleruoti danga – pavyzdžiui, asfaltuotas kelias visada yra pagrindinis žvyrkelio atžvilgiu (KET 3.14 p.). Tokios situacijos dažnos sodų bendrijose, kur pagrindinės gatvės yra asfaltuotos, o jas kertantys akligatviai yra padengti žvyro ar panašia danga. 

Vis dėlto žmonės kartais klaidingai galvoja, jog platesniu keliu važiuojantis automobilis turi pirmenybę prieš važiuojantį siauresniu, bet tai nėra tiesa – tokie keliai yra lygiareikšmiai. Ir vėl turime vadovautis lygiareikšmių kelių taisyklėmis (KET 155 p.).

Prisiminkite, kad kelio plotis nieko nepasako apie jo pirmumą, įtakos turi tik danga. Kelių eismo taisyklėse parašyta: jeigu nežinai, koks yra kelias, elkis taip, tarsi važiuotum šalutiniu keliu (KET 159 p.).

Teorinių žinių atnaujinimas su ketbilietai.lt

Verta atnaujinti teorines žinias

Kelių eismo taisykles daugelis vairuotojų išmoksta prieš teorijos egzaminą ir retas kuris tas žinias vėliau atnaujina. O tai daryti reikėtų, nes taisyklės kinta, o kai kurios – ir pasimiršta. Jas pasitikrinti visada galite čia: https://www.ketbilietai.lt/ 

Daugiau pamokoje

Kelių eismo taisyklės

Post Navigation

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.