Lengvasis automobilis su priekaba ir krovinių vežimas

Lengvasis automobilis su priekaba ar kroviniu, dažnas reiškinys Lietuvos keliuose. Dažnai vairuotojams kylantis klausimas, kokią priekabą prikabinus prie lengvojo automobilio tempti leidžiama turint B kategorijos vairuotojo pažymėjimą? Kaip tinkamai vežti krovinį? Ir kaip tinkamai jį pažymėti?

Lengvasis automobilis su priekaba ir krovinių vežimas

Vežant krovinį automobiliu reikia ne tik jį gerai pritvirtinti, bet ir neviršyti leidžiamojo svorio bei tinkamai pažymėti krovinį, jei jis išlindęs už transporto priemonės gabaritų daugiau, nei leidžiama. Beje, tvirtindami krovinį taip pat turime laikytis daugybės reikalavimų. Kaip ir tempdami priekabą.

Vairuotojas, prieš kabindamas prie lengvojo automobilio priekabą, turėtų atkreipti dėmesį į:

 • Ar vairuotojo turima kategorija atitinka transporto priemonių junginį.
 • Ar priekabos didžiausioji leidžiamoji masė (nurodyta priekabos registracijos dokumente) neviršija automobilio gamintojo lentelėje nurodytos didžiausiosios leistinos priekabos masės.
 • Tai, kad transporto priemonių junginiams, kurių didžiausioji leidžiamoji masė viršija 3 500 kg, galioja kelio ženklo 304. “Krovininių automobilių eismas draudžiamas” ir kai kurių kitų krovininėms transporto priemonėms skirtų kelio ženklų reikalavimai.
 • Ar pakrovus krovinį nebus viršijama priekabos ašies (ašių) ir sukabinimo įtaiso apkrova, bei kitus su saugia transporto priemonės eksploatacija susijusius teisės aktų reikalavimus.
Didžiausia leidžiamoji masė

Ar vairuotojo turima kategorija atitinka transporto priemonių junginį?

B kategorija: Vairuotojui, turinčiam B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, leidžiama vairuoti automobilį, kurio didžiausioji leidžiamoji masė neviršija 3 500 kg, su prikabinta prie jo priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė yra ne didesnė kaip 750 kg. Taip pat šiam vairuotojui leidžiama prikabinti ir didesnės didžiausiosios leidžiamosios masės priekabą, tačiau tokiu atveju šio automobilio ir priekabos didžiausiųjų leidžiamųjų masių suma (kitaip tariant — junginio didžiausioji leidžiamoji masė) negali būti didesnė kaip 3 500 kg. Kitokiems atvejams vien B kategorijos vairuotojo pažymėjimo neužteks.

B kategorija su kodu „96″: Transporto priemonių junginį, kurio didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3 500 kg, bet mažesnė kaip 4 250 kg, o šiame junginyje priekabos didžiausioji leidžiamoji masė yra didesnė kaip 750 kg, leidžiama vairuoti tik išlaikius įgūdžių ir elgsenos patikrinimo egzaminą VĮ „Regitra”. Teorinės šių vairuotojų žinios nėra tikrinamos, tai tik praktinis vairavimo egzaminas, atliekamas paties egzaminuojamojo pateikta transporto priemone (junginiu), o vertinimas toks pat kaip laikant BE kategorijos egzaminą. Vairuotojai, išsilaikę šį egzaminą, keičia vairuotojo pažymėjimą nauju, kuriame ties B kategorija įdedama žyma 96.

BE kategorija: Prireikus vairuoti lengvojo automobilio ir dar didesnės didžiausiosios leidžiamosios masės priekabos junginį, vairuotojas turėtų turėti BE kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Tokiam vairuotojui leidžiama vairuoti transporto priemonių junginį, kurio sudėtyje esančių tiek automobilio tiek priekabos didžiausiosios leidžiamosios masės neturėtų viršyti 3 500 kg. Tai reiškia, kad bent formaliai yra įmanomas iki 7 000 kg didžiausiosios leidžiamosios masės tokių transporto priemonių junginys.

Automobilis su priekaba

Priekabos didžiausioji leidžiamoji masė

Reikia nepamiršti, kad vairuotojo kategorijos ne vienintelis veiksnys, ribojantis leistiną priekabos dydį. Kitas nemažiau svarbus ir su eismo saugumu susijęs faktorius, kokią priekabos didžiausiąją leidžiamąją masę automobilio gamintojas nurodė kaip leistiną.

Šią masę gamintojai paprastai įrašo lentelėje ant automobilio kėbulo ir nurodo automobilio eksploatavimo instrukcijoje.

Nesunku suprasti, kad dėl variklio galios, stabilumo, stabdymo efektyvumo ir kitų aplinkybių, mažo Nissan Micra automobiliuko gamintojai leidžia tempti gerokai mažesnės didžiausiosios leidžiamosios masės priekabą nei N1 klasės krovininio Volkswagen Crafter, nors abu šie automobiliai priskiriami B vairuotojų kategorijai.

Šis apribojimas yra pagrindinė priežastis dėl kurios praktikoje yra sunkiai įsivaizduojamas didelės priekabos ir neadekvačiai mažo automobilio junginio dalyvavimas eisme nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų.

BE kategorijos transporto priemonė

Ką daryti, jei transporto priemonės (junginių) matmenys viršija Susisiekimo ministerijos nustatytus dydžius?

Tokiu atveju reikia su savimi turėti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ar savivaldybių nustatyta tvarka išduotą leidimą ir laikytis leidime nustatytų sąlygų.

Tokio leidimo nereikia žemės ūkio mašinai, kurios matmenys su kroviniu ar be jo viršija Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos nustatytus didžiausiuosius leidžiamus dydžius, šviesiuoju paros metu važiuojant iš vieno lauko į kitą, važiuojant į lauką ar grįžtant iš jo, taip pat tamsiuoju paros metu važiuojant žemės ūkio mašina, kai jos kraštiniai taškai paženklinti įjungtais oranžiniais švyturėliais ir ją iš priekio lydi policijos transporto priemonė su įjungtais mėlynais ir raudonais arba tik mėlynais švyturėliais arba automobilis su įjungtais oranžiniais švyturėliais.

Automobilis su priekaba

Pagrindiniai krovinių vežimo principai

Pagrindiniai krovinių vežimo principai išdėstyti KET taisyklių skyriuje „Krovinių vežimas“.

 • Vežant krovinį automobiliu reikia ne tik jį gerai pritvirtinti, bet ir neviršyti leidžiamojo svorio bei tinkamai pažymėti krovinį, jei jis išlindęs už transporto priemonės gabaritų daugiau, nei leidžiama.
 • Privalote imtis visų būtinų priemonių savo, keleivių ir krovinio saugumui kelionės metu užtikrinti.
 • Draudžiama važiuoti (tęsti judėjimą), jeigu yra (atsirado važiuojant) keleivių (krovinių) vežimo tvarkos reikalavimų pažeidimų, keliančių pavojų žmonėms ir aplinkai, kol jie bus pašalinti.

Krovinys turi būti vežamas taip, kad:

 • Neblogintų vairuotojo matomumo.
 • Nepažeistų automobilio stabilumo, netrukdytų jo vairuoti.
 • Neuždengtų išorinių žibintų, atšvaitų, valstybinio numerio, skiriamųjų ženklų, duodamų signalų.
 • Nekristų, nesivilktų, nekeltų triukšmo, neterštų kelio ir aplinkos.
 • Nekeltų pavojaus žmonėms ir materialinėms vertybėms, negadintų kelio ir eismo reguliavimo įrenginių.

Būtina tolygiai paskirstyti vežamo krovinio svorį

Štai kaip atrodo – netolygiai pakrautas krovinys.

Netolygiai paskirstytas krovinys
Netolygiai paskirstytas krovinys

Štai kaip turi būti – tolygiai pakrautas krovinys.

Tolygiai paskirstytas krovinys

Kaip tinkamai pažymėti išsikišantį krovinį?

Reikia pažymėti už automobilio gabaritų išsikišantį krovinį:

 • Jei jis bent kiek išsikiša už automobilio šono.
 • Jei jis išsikiša iš automobilio priekio arba galo daugiau kaip 1 m.

Kraštiniai automobilio kraštai turi būti pažymėti tokiais ženklais:

Kaip tinkamai pažymėti išsikišantį krovinį

Šie ženklai turi būti pritvirtinti ne žemiau kaip 0,4 ir ne aukščiau kaip 1,6 metro atstumu nuo žemės paviršiaus.

Teisingai pažymėtas vežamas krovinys

Naktį arba esant blogam matomumui, šiose vietose turi šviesti žibintai (priekyje – balti, iš šonų – oranžiniai, iš galo – raudoni).

Naktį arba esant blogam matomumui vežamas krovinys turi būti pažymėtas

Ar reikia tvirtinti salone vežamus krovinius?

Judant automobiliui, jame esančius daiktus veikia kinetinė jėga. Todėl nepritvirtintas gėrimo butelis, skėtis ar net mobilusis telefonas gali tapti didele griaunamąja jėga. Ką jau kalbėti apie didelius krovinius, pavyzdžiui, salone vežamus baldus.

Kinetinę jėgą galime įvertinti fizikos dėsniais. Pavyzdžiui, 200 gramų telefonas, padėtas ant galinės automobilio palangės važiuojant 50 km/val. greičiu atsitrenkus į nejudamą kliūtį, į priekį judės net 19 kilogramų jėga. Jei greitį padidinsime iki 100 km/val., ši jėga išaugs net keturgubai – iki 77 kilogramų. Jei toks svoris pataikys žmogui į galvą, pasekmės gali būti liūdnos.

Todėl mažesnius daiktus reikėtų apdairiai padėti, o didesnius – esant galimybei pritvirtinti.

Automobilyje vežamas krovinys

Jei krovinys netelpa automobilyje?

Jei krovinys netelpa automobilyje, galite jį vežti specialioje stogo bagažinėje. Svarbu ją ir daiktus joje patikimai pritvirtinti.

Stogo bagažinė

Dviračius galimavežti automobilio bagažinėje ar kėbule, taip pat pritvirtintus specialiais dviračių laikikliais prie automobilio (montuojami ant stogo ir ant bagažinės durelių).

Labai svarbu patikimai pritvirtinti dviračius, kad jie nenukristų kelionės metu. Taip pat dviračių laikiklis neturi uždengti valstybinio automobilio numerio. Jei taip yra, „Regitroje“ reikia išsiimti specialią lentelę dviračių transportavimui (atrodo kaip įprastas valstybinis numeris su viduryje esančiu dviračio simboliu) ir pritvirtinti ją prie dviračių laikiklio.

valstybinis-numeris-su-viduryje-esanciu-dviracio-simboliu

Kaip vežti pavojingus krovinius?

Vežant pavojinguosius krovinius, turi būti laikomasi Lietuvos Respublikos pavojingųjų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų keliais įstatymo, šio įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų, Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) ir jos A, B techninių priedų reikalavimų.

Daugiau pamokoje

Post Navigation

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.