Kaip važiuoti stipriai lyjant?

Prasidėjus stipriam lietui ar liūčiai, vairuojamam automobiliui gali kilti daug papildomų pavojų: apsemti variklį, neveikti stabdžiai ar pradėti slysti padangos. Peržvelkime didžiausius pavojus stipriai lyjant ir pagalvokime kaip jų išvengti.

Kaip važiuoti stipriai lyjant?

Jei stipriai lyja, geriausia – nevažiuoti

Jei prasidėjo liūtis ar ji greitai prasidės, geriausia apskritai niekur nevažiuoti. O jei jau pradėjote važiuoti, geriausia kur nors saugiai sustoti. Kadangi liūčių metu būna stiprus vėjas, pasistenkite automobilį pastatyti kuo toliau nuo medžių ar kitų objektų, kurie gali nuo vėjo užvirsti.

Taip pat nestatykite automobilio ten, kur liūčių metų susiformuoja didžiausios balos ir automobilį gali apsemti.

Apsemtas automobilis gatvėje

Venkite lenkimų, neskubėkite

Jei vis dėl to nusprendėte važiuoti per liūtį, gerokai sulėtinkite greitį, venkite lenkimų. Turėkite omenyje, kad šalia važiuojantys automobiliai gali pravažiuoti gilią balą ir aptaškyti jūsų automobilį taip, kad kelias sekundes nieko nematysite. Be to, automobilis gali pradėti slysti.

Jei balos negalite išvengti, važiuokite per ją lėtai ir tolygiai. Stenkitės neaplieti kitų automobilių ir neužlieti variklio skyriaus.

Stiprus lietus-didelės balos

Jei per lietų nieko nesimato

Jei dėl liūties gerokai pablogėjo matomumas (matoma mažiau nei 300 metrų), įsijunkite rūko žibintus (galinį). Taip jus žymiai geriau matys iš paskos važiuojantys.

Valytuvus nustatykite maksimaliu greičiu, pasistenkite važiuoti kuo lėčiau ir laikytis kuo didesnio atstumo iki kitų automobilių.

Blogas matomumas lyjant stipriam lietui

Kaip važiuoti per balas?

Važiuojamojo kelio dalyje telkšančias balas reikia apvažiuoti, o jeigu negalima to padaryti, būtina važiuoti palengva, nes po vandeniu gali slėptis akmuo arba gili duobė.

Jei jau važiuojate, važiuokite lėtai ir tolygiai, pasistenkite nesukelti bangų, kad vanduo neužlietų nei jūsų, nei gretimai esančios transporto priemonės variklio.

Jei yra galimybė, pervažiavę per balą, kelis kartus nestipriai paspauskite stabdžių pedalą, nes ant trinkelių patekus vandeniui, labai pablogėja stabdymo efektyvumas. Kad stabdžiai išdžiūtų, važiuojant keletą kartų palengva nuspaudžiamas stabdžių pedalas ir truputį palaikomas. Tai daroma 3-4 kartus. Taip išdžiovinsite stabdžius. Dėl gausaus vandens jie gali neefektyviai veikti ar net visai neveikti.

Važiavimas pro gilią balą

Kaip išvengti slydimo vandeniu

Kai ant kelio yra labai daug vandens, padangų protektoriui gali nepavykti išstumti vandens ir tada tarp kelio ir padangos gali susidaryti vandens pleištas, dėl kurio automobilis gali pradėti slysti – tai vadinama akvaplaningu.

Kai važiuojate per balą ir ratai nespėja išstumti iš po savęs vandens, gali pasireikšti akvaplaningas – automobilis pradėti slysti lyg ledu.

Akvaplaningas

To galite išvengti važiuodami kuo kokybiškesnėmis, gilų protektorių turinčiomis padangomis. Taip pat sulėtindami greitį. Jei kelias, kuriuo važiuojate, yra su provėžomis, stenkitės važiuoti ne jomis, o šalia jų. Apie tai gali informuoti kelio ženklas „Provėžos“ (KET 1 priedas).

Kelio ženklas „Provėžos“

Jei automobilis vis tik pradėjo slysti, jei tik yra galimybė, staigiai nestabdykite, nes automobilis gali pradėti slysti į šoną. Vietoje to, po truputį atleidinėkite akseleratoriaus pedalą, kad greitis sumažėtų ir automobilis nustotų slysti. Kad automobilis neslystų į šoną, šlapiame kelyje stabdoma palengvą neišjungus sankabos. Taip pat stenkitės nuvažiuoti nuo tos kelio vietos, ant kurios kaupiasi vanduo.

Prieš lietų patikrinkite padangas

Jei padangos senos, dėl jų taip pat gali susidaryti akvaplaningas. Jam gali daryti įtaką sukietėjusi padangų guma arba stipriai nutrintas protektorius. Protektoriaus grioveliais vanduo išstumiamas iš po rato, jei jų nėra – automobilis gali pradėti slysti per vandenį. Todėl nuolatos stebėkite savo automobilio padangų būklę, o pasenusias negailėdami keiskite naujomis.

Akvaplaningas gali pasireikšti ir esant per mažam arba per dideliam slėgiui automobilio padangose. Todėl bent kartą per mėnesį patikrinkite padangų slėgį ir palaikykite tokį, kokį nurodo automobilio gamintojas. Rekomenduojamą slėgį galite rasti ant vairuotojo durelių, kuro užpylimo dangtelio vidinėje pusėje, daiktadėžėje arba automobilio instrukcijoje.

Padangų protektoriaus gylis

Kaip išvengti variklio gedimo?

Jei važiuojate per labai gilią balą, į variklį per oro paėmimo angą (po variklio dangčiu, ten, kur montuojamas oro filtras), gali patekti vandens. Jis gali išbalansuoti variklio veikimą ar net visiškai jį sugadinti. Tai vadinama hidrosmūgiu ir toks gedimas gali kainuoti ypač brangiai.

Jo išvengsite tiesiog nevažiuodami per labai gilias balas. Važiuodami stebėkite, kad vanduo niekada nepasiektų variklio dangčio.

Užpiltas, užtvindytas automobilis

Ką daryti rasojant langams?

Dėl didelės drėgmės, ypač jei į saloną įsėdote šlapiais drabužiais ir avalyne, gali pradėti rasoti automobilio langai.

Tokiu atveju nukreipkite ventiliacijos angas į langus ir visu pajėgumu paleiskite oro srautą. Oras turi būti paimamas iš išorės, o ne cirkuliuoti automobilio viduje (tam yra specialus perjungiklis prie oro srauto reguliatorių).

Jei automobilis turi kondicionierių, įjunkite jį. Jis padės pašalinti drėgmę iš salono ir sustabdys rasojimą. Kondicionieriaus nebūtina įjungti žemiausia temperatūra, galite nustatyti vidutinę temperatūrą, kad neperšaltumėte.

Rasoja automobilio langai

Ką daryti žaibuojant?

Žaibuojant nelipkite iš automobilio ir nelieskite jo metalinių detalių. Tuomet, net jei žaibas trenks į automobilį, jums greičiausiai nieko nenutiks.

Ką daryti esant stipriam vėjui?

Būkite ypač atsargūs atvirose vietovėse, ant tiltų ir viadukų, nes stiprus šoninis vėjas gali nublokšti automobilį. Ypač tai galioja aukštiems automobiliams. Todėl sumažinkite greitį ir greitai reaguokite į besikeičiančią važiavimo trajektoriją vairo judesiais.

Vairavimas stipriai lyjant lietui

Stebėkite pėsčiuosius

Nereikia pamiršti, kad per lietų pėstieji, pasislėpę po skėčiu, blogiau girdi aplinkinius garsus ir mato važiuojantį automobilį. Tad važiuojant atidžiai stebėkite pėsčiųjų perėjas.

Pėstieji per lietų

Apie visa tai pamokoje čia >

Post Navigation

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.