Pėstieji tamsiuoju paros metu

Labai dažnas reiškinys, ypač pastebimas užmiestyje, kai pėstieji nesilaiko jiems taikomų KET reikalavimų tamsiuoju paros metu.

Pėstieji, eidami neapšviestu kelkraščiu arba važiuojamosios dalies kraštu tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui, privalo (KET 41 p.):

  • Neštis šviečiantį žibintą.
  • Vilkėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais.
  • Būti prie drabužių prisisegę kitiems eismo dalyviams matomoje vietoje atšvaitą.

Tamsoje, neapšviestu keliu einančius pėsčiuosius vairuotojai pastebi likus tik apie 20 – 30 metrų iki jų. Tokio atstumo nepakanka saugiam automobilio sustabdymui.

Priklausomai nuo greičio, automobilio stabdymo kelias gali būti net kelis kartus ilgesnis už matomo kelio ruožo ilgį.

Su atšvaitu einantį pėsčiąjį vairuotojas, įjungęs trumpąsias šviesas, pastebi iš 140 metrų, o įjungęs ilgąsias – iš 300 metrų atstumo. Tokio atstumo, vairuotojui, pakanka saugiai sumažinti važiavimo greitį ar sustabdyti transporto priemonę.

Todėl pėstieji turi naudoti atšvaitus ne dėl to kad to reikalauja KET, bet dėl savo pačių saugumo.

Atstumas iš kurio vairuotojas gali pastebėti pėsčiąjį kelyje su atšvaitu ir be, skiriasi net tris kartus.

Rekomenduojama, kad tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui pėstieji, eidami į kitą važiuojamosios dalies pusę, neštųsi šviečiantį žibintą arba vilkėtų ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais arba būtų prie drabužių prisisegę kitiems eismo dalyviams matomoje vietoje atšvaitą (KET 42 p.).

Baudos

KET pėstiesiems nustatytų elgesio tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui reikalavimų nesilaikymas užtraukia baudą nuo 20 iki 40 eur.