Posūkio signalai sankryžose

Ne vienas vairuotojas susidūrė su situacija, kai kelių eismo juostų sankryžoje, kairėje eismo juostoje stovintys automobiliai posūkio signalą (į kairę) įjungia tik užsidegus žaliam šviesoforo signalui.

Tokiu atveju, kai šia juosta leidžiama važuoti ir tiesiai, gale esantys vairuotojai yra suklaidinami – privažiuoja iš paskos, taip tikėdamiesi, kad priekyje esantis važiuos tiesiai. Tačiau užsidegus žaliam šviesoforo signalui to padaryti negali.

Pirmąjam automobilio vairuotojui pavėluotai įjungus posūkio signalą, esantys iš paskos neketina laukti ir nekantraudami bando persirikiuoti į gretimą eismo juostą dešinėje. Suprantama, jei pirmieji būtų rodę posūkio signalą stovėdami (iš anksto), antrieji neabejotinai iš karto būtų pasirinkę gretimą eismo juostą.

Ketvirtoje eismo juostoje esantis automobilis laukia leidžiamo šviesoforo signalo posūkiui į kairę. Pirmiau įsijungus šviesoforo sekcijai su leidžiama važiavimo kryptimi tiesiai, už jo esantys vairuotojai važiuoti tiesiai negali, nes pirmas automobilis blokuoja kelią. Jei pirmo automobilio vairuotojas būtų rodęs posūkio signalą, norintys važiuoti tiesiai būtų iš anksto pasirinkę gretimą eismo juostą.

Naudinga:

  • Prieš pradedant važiuoti posūkio signalą reikia rodyti bent jau 5 sekundes.
  • Važiuojant keliu, posūkio signalas rodomas iš anksto – likus bent jau 30 metrų iki manevro pradžios, išskyrus atvejus, kai mažas atstumas tarp artimiausio kertamo kelio/įvažiavimo ir pan.
  • Posūkio signalas rodomas iki tol kol manevras bus baigtas (KET 86 p.).
  • Nepamirškite, jog posūkių signalai negali klaidinti kitų eismo dalyvių (KET 86 p.).