Sankryžose

Labai dažna klaida, ypač pastebima piko metu, kai judant spūstyje sustojama pėsčiųjų perėjose arba sankryžose.

Vairuotojai įvažiuoja į sankryžą, kai už jos yra susidariusi eismo spūstis, galvodami jog taip greičiau ją pravažiuos, tačiau tai yra netiesa. Sankryžoje sustojus gali tekti palaukti, tuo metu pasikeitus šviesoforo signalams, kai kertamajame kelyje įsijungia žalias šviesoforo signalas – eismas bus blokuojamas ir kitiems vairuotojams.

Įvažiuodami ir sustodami sankryžoje ne tik greičiau nepasieksite savo kelionės tikslo, bet ir prailginsite kelionę kitiems vairuotojams.

Eismo spūsties rezultatas kai vairuotojai nesilaiko KET reikalavimų.

Nepriklausomai nuo to ar važiuojamoji dalis yra pažymėta geltonomis linijomis ar ne – draudžiama įvažiuoti į važiuojamųjų dalių sankirtą kai sankryžoje ar už jos yra kliūtis (KET 160 p.). Šis reikalavimas netaikomas vairuotojams, kurie sankryžoje suka į kairę. Jie gali įvažiavę į sankirtą sustoti ir duodami kelią priešinga kryptimi važiuojančioms transporto priemonėms užbaigti savo manevrą.

Įvažiavimas ir sustojimas važiuojamųjų dalių sankirtoje laikomas kaip trukdymas kitų transporto priemonių eismui.

Į geltonomis linijomis pažymėtą sankryžos plotą draudžiama įvažiuoti ir jame sustoti, išskyrus tuos atvejus, kai sankryžoje reikia pasukti į kairę (KET 3 pr. I d. 1.32 p.).