Prasilenkimas, lenkiamo vairuotojo vaidmuo

Prasilenkimas yra viena iš dažniausių situacijų, su kuria susiduria vairuotojai. Tai yra momentas, kai dvi transporto priemonės, važiuojančios priešingomis kryptimis, turi prasilenkti viena su kita. Prasilenkimo metu yra labai svarbu, kad abu vairuotojai žinotų ir laikytųsi tam tikrų taisyklių, siekiant užtikrinti saugų ir sklandų eismą.

Prasilenkimas, lenkiamo vairuotojo vaidmuo

Priešingomis kryptimis važiuojančių vairuotojų artėjimas ir prasilenkimas svarbus tik tada, kai tai padaryti sudėtinga dėl per siauro kelio. Tokiu atveju abu vairuotojai turi tas pačias prievoles vienas kitam.

Tai rašoma Kelių eismo taisyklių 9 punkte:

 • Eismo dalyviai privalo laikytis visų būtinų atsargumo priemonių, nekelti pavojaus kitų eismo dalyvių, kitų asmenų ar jų turto saugumui ir aplinkai, nesudaryti kliūčių jų eismui, taip pat siekdami išvengti nuostolingų padarinių arba juos sumažinti privalo imtis visų būtinų priemonių, išskyrus tuos atvejus, kai dėl to kiltų pavojus jų pačių, kitų žmonių gyvybei ar sveikatai arba tokios priemonės padarytų dar daugiau žalos palyginti su ta, kurios būtų galima išvengti.

Kas yra lenkimas?

Lenkimas – tai vienos arba kelių transporto priemonių apvažiavimas išvažiuojant į priešingos krypties eismo juostą. Lenkimas galimas tik keliuose su viena eismo juosta viena kryptimi.

Kas yra prasilenkimas?

Prasilenkimas – kai viena prie kitos artėja ir prasilenkia transporto priemonės važiuojančios priešingos krypties juostomis. Joms prasilenkti sudėtinga dėl per siauro kelio. Tokiu atveju vairuotojai turi elgtis taip, kad manevras būtų kuo saugiau atliktas.

Prasilenkimas gyvenamojoje zonoje

Dėl ko svarbu žinoti kaip tinkamai prasilenkti su kitu automobiliu?

Nuo 2023 m. gegužės 1 dienos, pakeistose Kelių eismo taisyklėse atsirado punktas (KET 140.8 p.), kuriame įvardinta, kad yra draudžiama lenkti gyvenamosiose zonose, daugiabučių gyvenamųjų namų kiemuose, stovėjimo aikštelėse ir dviračių gatvėse.

Atsiradus šiam punktui labai svarbu suprasti, kad esant siauram keliui, teisingas prasilenkimas yra labai svarbūs, nes lenkti tokiame kelio ruože yra sudėtinga ir pavojinga.

Lenkiant dalyvauja ne vienas asmuo. Lenkiantis vairuotojas yra aktyvus dalyvis, kuris privalo atlikti manevrą saugiai. Lenkiamas vairuotojas taip pat susijęs su lenkimo manevru, tačiau jam tenka pasyvus vaidmuo, ir tik tam tikromis aplinkybėmis jis turi reaguoti į situaciją.

Bet kurioje situacijoje dalyvaujantys vairuotojai turi elgtis taip, kad manevras būtų atliktas kuo saugiau.

Ypač tada, kai atliekamas manevras įtraukia ir kitus eismo dalyvius, svarbu paisyti jų interesų. Šiose situacijose itin svarbus važiavimo greitis ir paliekama erdvė. Kai sukama į dešinę, taip pat reikia atsižvelgti į dešinėje kelio pusėje esančius eismo dalyvius.

Ką daryti prasilenkimo metu?

Prasilenkimo metu:

 • Svarbu palaikyti tinkamą greitį: Lenkiamasis vairuotojas turi laikytis tinkamo greičio, kad prasilenkimo metu būtų užtikrinta sauga. Jis turi atsižvelgti į kelio sąlygas, eismo intensyvumą ir apskaičiuoti reikiamą greitį, kad būtų užtikrinta pakankama kontrolė ir manevravimo galimybė.
 • Laikytis eismo taisyklių: Lenkiamasis vairuotojas turi būti tikslus ir disciplinuotas, laikydamasis eismo taisyklių. Jis turi laikytis savo kelio juostos ir tinkamai informuoti apie savo ketinimus. Tai padės kitiems vairuotojams prognozuoti jo veiksmus ir atlikti reikiamus manevrus.
 • Bendrauti su kitu vairuotoju: Prasilenkimo metu komunikacija yra esminė. Lenkiamasis vairuotojas turi aktyviai bendrauti su kitu vairuotoju, žvilgtelėdamas į jį ir jei reikia naudodamas signalus. Pavyzdžiui, jei pastebi, kad kitas vairuotojas nori pakeisti juostą, jis turi suteikti tam galimybę ir nesukelti konflikto.
 • Būti dėmesingam ir lanksčiam: Lenkiamasis vairuotojas turi nuolat stebėti eismą aplink save ir būti pasiruošęs prisitaikyti prie netikėtų situacijų. Jis turi būti dėmesingas, kad pastebėtų kitų vairuotojų signalus ar galimas pavojingas situacijas.
 • Laikytis atstumo: Lenkiamasis vairuotojas turi laikytis saugaus atstumo nuo kito automobilio prasilenkimo metu. Tai suteikia pakankamą manevravimo erdvę ir leidžia tinkamai reaguoti į bet kokius netikėtus įvykius. Jei kito automobilio vairuotojas nesilaiko savo juostos ar elgiasi nepastebimai, atstumas gali būti lemiamas veiksnys, padedantis išvengti nelaimingų atsitikimų.
 • Nebūti impulsyviam: Lenkiamasis vairuotojas turi išlaikyti ramybę ir nereaguoti impulsyviai į netikėtus veiksmus ar provokacijas iš kito vairuotojo pusės. Būti kantriu ir tolerantišku, tai padeda išlaikyti saugią aplinką prasilenkimo metu ir išvengti konfliktų.
 • Sudėlioti prioritetus: Lenkiamasis vairuotojas turi visada sudėlioti prioritetus ir duoti pirmenybę kitiems vairuotojams, kai tai yra būtina. Jei yra nepastebimas susitarimas dėl prasilenkimo, reikėtų laikytis pagrindinių eismo taisyklių, pvz., suteikti pirmenybę iš dešinės ir laikytis kitų kelių eismo taisyklių.
 • Būtina stebėti aplinką: Prasilenkiant su kita transporto priemone, taip pat tada, kai jus kas nors lenkia, reikia įdėmiai stebėti aplinką. Prieš sukant į dešinę, reikia pažiūrėti į galinio vaizdo veidrodėlį, dešinės pusės veidrodėlį ir per dešinį petį. Prieš sukant į kairę, reikia pažiūrėti į galinio vaizdo veidrodėlį, kairės pusės veidrodėlį ir per kairį petį. Taip įsitikinama, ar pakaks vietos manevrui saugiai atlikti.
 • Palikti erdvės: Kai iš priekio artėja automobilis arba kai jus kas nors lenkia, reikia stengtis važiuoti taip, kad tarp abiejų automobilių liktų kuo daugiau erdvės.

Aplinkybės, reikalaujančios papildomo atidumo prasilenkimo metu:

 • mažas kelio plotis, ypač jei dviračių eismas intensyvus. Reikia nepamiršti vairuotojų, kurie yra labiau pažeidžiami. Tokiose situacijose tenka ne tik sumažinti greitį, bet ir visiškai sustoti;
 • situacija, kai abu priešingomis eismo kryptimis važiuojantys vairuotojai susiduria su kliūtimis. Tokiu atveju reikia elgtis pagal aplinkybes;
 • dėl per didelio kelio susiaurėjimo neįmanoma prasilenkti. Jei reikia, sustoti ir tarpusavio sutarimu (pavyzdžiui, užmezgus akių kontaktą arba rankų judesiais) išspręsti situaciją.

Lenkiamo vairuotojo vaidmuo

Jeigu lenkiant kitą transporto priemonę kyla pavojus ar nepatogumų priešpriešine eismo juosta važiuojančioms transporto priemonėms, lenkiamos transporto priemonės vairuotojas turi stengtis išvengti nesaugios situacijos:

 • sumažinti greitį;
 • pasukti į šoną;
 • jei reikia, sustoti.

Kartais transporto priemonių spūstyje tenka susidurti su lenkiančiu motociklu. Priklausomai nuo laisvos erdvės, motociklų vairuotojai lenkia iš kairės arba dešinės. Reikia atkreipti dėmesį į motociklininkus ir važiuoti taip, kad nesumažėtų laisva erdvė. Jei įmanoma, reikia pasistengti atlaisvinti daugiau vietos (pavyzdžiui, truputį pasukant į šoną).

Jeigu vairuotojas lenkiamas iš kairės, jis turi pasukti truputėlį į dešinę (jei to reikia ir jei tai yra įmanoma).

Jeigu vairuotojas lenkiamas iš dešinės, jis turi pasukti truputėlį į kairę (jei to reikia ir jei tai yra įmanoma).

Jeigu šalia automobilio esančios erdvės nepakaktų kitai transporto priemonei atlikti lenkimo manevrą, reikia važiuoti taip, kad aplenkti nebūtų įmanoma. Ši taisyklė galioja tada, kai dėl lenkimo susidarytų pavojinga situacija kelyje.

Kaip tinkamai atlikti prasilenkimo manevrą?

Sklandžia trajektorija išsukite šiek tiek dešiniau. Kai tik prasilenksite su kitu automobiliu, tokia pat sklandžia trajektorija pasukite į kairę ir grįžkite į tinkamą vietą važiuojamojoje kelio dalyje.

Jeigu tiek kairėje, tiek dešinėje yra kliūčių ir nepakanka važiuojamosios kelio dalies pločio, kad būtų galima netrukdomai prasilenkti su kita transporto priemone, reikia užimti tokią vietą kelyje, kad Jus laiku pastebėtų.

Jeigu jus lenkia, nedidinkite važiavimo greičio.

Siauresnėse kelio dalyse reikia važiuoti mažesniu greičiu. Kiek sumažinti greitį, kai iš priekio artėja kita transporto priemonė, visų pirma priklauso nuo važiuojamosios kelio dalies pločio. Atsižvelgiant į aplinkybes, reikia laiku sumažinti greitį ir, jei reikia, sustoti.

Negalima be reikalo pristabdyti ar sustoti, jeigu dėl to sukeliamas pavojus ar nepatogumų kitiems eismo dalyviams. Greitį mažinkite, stabdykite ir sustokite tinkamai, atsižvelgdami į bendrą eismo situaciją.

Būtina prisiminti

Lenkiamo vairuotojo vaidmuo prasilenkimo metu yra svarbus norint užtikrinti saugų eismą. Tai reikalauja dėmesio, atsakomybės ir gebėjimo bendrauti su kitais vairuotojais.

Svarbiausia yra suprasti, kad prasilenkimas yra bendras procesas, kurio tikslas yra saugus ir efektyvus transporto srautas, ir visi vairuotojai turi atlikti savo vaidmenį siekdami šio tikslo.

Daugiau pamokoje „Lenkimas ir apvažiavimas“

Post Navigation

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.